ابزار های مالی

استراتژی سرمایه‌گذاری کدام است؟

رابطه هماهنگی بین استراتژی‌های مالی، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، تقسیم سود و سرمایة‌ در گردش با عملکرد سازمانی: شرکت داروسازی اکسیر

این مقاله الگوی ترکیبی را برای هماهنگی بین استراتژی مالی و زیر سیستم‌های آن، شامل استراتژی سرمایه‌گذاری، استراتژی تأمین مالی، استراتژی تقسیم سود و استراتژی سرمایة‌ در گردش ارائه می‌دهد. بررسی تئوری‌های مدیریت استراتژیک مشخص می‌کند که الگوهای هماهنگی استراتژیک را می‌توان در سه الگو دسته‌بندی کرد:
1- الگوی عقلایی
2- الگوی طبیعی
3- الگوی ترکیبی
الگوی ترکیبی مبتنی بر نگرش فرایندی به مدیریت استراتژیک است که در آن اجرای استراتژیک تابعی از تدوین (کانون توجه داخلی/ خارجی) و کنترل (کم/زیاد) است. در این تحقیق بر‌مبنای الگوی ترکیبی، استراتژی‌های مالی و زیر سیستم‌های آن گونه‌شناسی شدند. سپس هماهنگی بین گونه‌های استراتژی سرمایه‌گذاری کدام است؟ مختلف استراتژی‌های مذکور مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از استراتژی تحقیق موردی، شرکت داروسازی اکسیر انتخاب شد و گونه‌های استراتژی‌های مالی و زیر سیستم‌های آن با استفاده از صورت‌های مالی حسابرسی شده برای سال‌های 1380 تا 1387 محاسبه شدند.
نتایج نشان می‌دهد که عملکرد شرکت (نسبت Q توبین و ROA) در زمانی‌که گونه استراتژی مالی شرکت، میانه‌رو متمایل به خطرپذیری است، بیش‌تر از زمانی ‌است که گونه استراتژی مالی آن میانه‌رو متمایل به خطرگریزی است. هم‌چنین نتایج نشان می‌دهد در سال‌هایی که هماهنگی بین عناصر استراتژی‌های مالی بیش‌تر است، عملکرد شرکت (نسبت Q توبین و ROA) نیز بهتر است.

کلیدواژه‌ها

 • کلید‌واژه‌ها: استراتژی مالی
 • استراتژی سرمایه‌گذاری
 • استراتژی تأمین مالی
 • استراتژی تقسیم سود
 • استراتژی سرمایة‌ در گردش
 • عملکرد (نسبت Q توبین و ROA)

20.1001.1.2322200.1390.15.4.2.8

عنوان مقاله [English]

Relationship between Financial, Investment, Financing, Dividend and Working Capital Strategies Alignment and Organizational Performance

نویسندگان [English]

This paper aims at studying the strategic alignment between financial strategy and subsystems including investment strategy, financing strategy, dividend strategy, and working capital strategy based on a comprehensive model (based on strategic reference points, SRP's). Three alignment models could be identified in the strategic management literature: rational, natural and comprehensive. The comprehensive model is based on process view in strategic management that its implementation is a function of formulation (focus, internal or external– SRP1) and control (low or high – SRP2). In this paper, at first, we identify typologies of financial and subsystem strategies based on SRP, and then the relationship between these strategies are studied. Using the case study strategy, Exir Drug Company was selected for empirical study and types of financial and subsystem strategies were calculated in 2001-2008. The results showed that, when the financial strategy type of Exir is moderate willing to risk taking, the performance (Tobin's Q and ROA) is more than when the financial strategy type is moderate willing to risk avoidance. The conclusion is that when there is alignment between financial and subsystem strategies, there is high performance (Tobin's Q and ROA).

تسهیلات سرمایه گذاری

ریاست تسهیلات سرمایه‌گذاری در عرصه‌های تشویق، ترغیب و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، ارایه خدمات برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و انعکاس افغانستان به حیث مقصد مناسب برای سرمایه‌گذاری تشکیل گردیده است.

نقش ریاست تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری

ریاست تسهیلات سرمایه‌گذاری نقش مهم و اساسی را جهت ایجاد بستر مناسب برای جلب، جذب و تشویق سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی غرض نیل به اهداف اصلی و تطبیق استراتژی وزارت صنعت و تجارت به منظور رشد و توصعه اقتصادی در کشور ایفا می‌نماید.

ریاست تسهیلات سرمایه‌گذاری به اساس استراتژی ملی افغانستان که بر وفق ماده (10) قانون اساسی که چنین صراحت دارد (دولت از سرمایه‌گذاری و تشبثات خصوصی در چوکات اقصاد بازار تشویق و حمایت به عمل آورده و حفاظت آنرا مطابق احکام قانون تضمین می‌کند.) تشکیل گردیده است

دیدگاه

انعکاس افغانستان به حیث مقصد مناسب برای سرمایه‌گذاری که باعث ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی فراگیر شود.

ماموریت ریاست تسهیلات سرمایه‌گذاری

ریاست تسهیلات سرمایه‌گذاری تمرکز برای ارتقای سرمایه‌گذاری و تجارت متقابل بین افغانستان و بقیه کشورها منطقه و جهان تلاش نموده و از طریق ارایه خدمات ملموس و غیرملموس جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و داخلی به منظور انکشاف و توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و اقتصاد کشور ادای مسئولیت می‌کند.

فعالیت‌های ریاست تسهیلات سرمایه‌گزاری

 • جلب و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از طریق ارایه معلومات در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذار؛
 • ارایه خدمات سرمایه‌گذاری و همچنان سکتورهای بالقوه؛
 • ترتیب، تنظیم و تحقیق فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تشریک آن به اتاق‌های چهارگانه، درج آن در دیتابیس و ارایه آن به سرمایه‌گذاران و جوانب ذیربط؛
 • ترتیب بسته‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به تفکیک هر سکتور جهت تشویق و جذب سرمایه‌گذاران در سکتورهای خاصی که افغانستان دارای مزیت برتری و رقابتی می‌باشد؛
 • ارایه خدمات به سرمایه‌گذاران خارجی از قبیل (رهنمای سرمایه‌گذاران برای آگاه شدن از قوانین و مقررات و چگونگی سرمایه‌گذاری در افغانستان و ارایه خدمات در بخش‌های اخذ زمین برای ایجاد شرکت‌ها، قوانین بانک‌های افغانستان، چگونگی ثبت و راجستر شرکت‌ها، ارایه خدمات اخذ ویزه و پاسپورت) و. برنامه‌های حمایتی؛
 • ترتیب و تنظیم پالیسی و پلان‌های دراز مدت ریاست تسهیلات سرمایه‌گذاری مطابق پلان استراتژی وزارت صنعت و تجارت و راهکارهای تطبیقی آن؛
 • ارایه خدمات حمایوی و تشویقی به سرمایه‌گذاران در تمام مراحل سرمایه‌گذاری جهت تقویت آنها؛
 • طرح راهکارهای موثر حمایوی و تشویقی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری در ساحات صنعتی کشور؛
 • طرح‌ریزی، اولویت‌بندی و مدیریت برنامه‌ها متعدد برای ارایه تصویر مثبت از افغانستان به عنوان مقصد مناسب برای سرمایه‌گذاری؛
 • همآهنگی با ریاست‌ها و آمریت‌های وزارت صنعت و تجارت در مرکز و ولایات برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و در اختیارگذاشتن آنها به سرمایه‌گذاران؛
 • ایجاد روابط با سرمایه‌گذاران جهت جلب آنها برای سرمایه‌گذاری در کشور؛
 • ارایه خدمات اخذ پاسپورت و ویزه برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی؛

تطبیق بوردعالی حمایت از سرمایه‌گذاری در کشور، براساس تعهد مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که در رأس وزارت صنعت و تجارت قرار دارد؛ وظیفه سپرده شده تا اقدامات را در عرصه فراهم‌آوری محیط مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی انجام دهد.

استراتژی DCA در بازار ارزهای دیجیتال

dca best way to buy btc 2 1

تاکنون مقالات زیادی را در رابطه با شناخت بازار و پارامترهای تعیین کننده در حوزه ارز دیجیتال ارائه داده‌ایم. از بهره‌وری در مورد نمودارها و الگوها، همچنین از برنامه‌های آینده این حوزه گفته‌ایم. واقعیت این است که علاوه بر شناخت موارد مذکور، در هر بازاری، روش سرمایه گذاری در رمز ارزها هم مهم است. در این مقاله تیم توکن باز قصد دارد به بررسی استراتژی DCA یا همان متوسط هزینه دلاری بپردازد که روشی کارآمد و منظم برای سرمایه گذاری اصولی می باشد. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

استراتژی DCA چیست؟

در تعریف استراتژی DCA یا متوسط هزینه‌های دلاری می توان اینگونه گفت که در واقع یکی از روش های امن تر سرمایه گذاری در بین دیگر روش ها می باشد. استراتژی ای است که برای سرمایه گذاری آن، کاربر متعهد می‌شود با چشم پوشی از قیمت یک اندوخته در طول زمان و روند صعودی یا نزولی اش، با توجه به یک زمانبندی مرتب و منظم، مبلغ ریالی (یا دلاری) مختص به آن را سرمایه گذاری کند تا در نهایت و با پایان زمان بندی خود به هدف تعیین شده اش برسد.

tokenbaz

کاربرد DCA در بازار رمز ارزها

برای درک و فهم بهتر، کاربرد DCA را با مثال توضیح خواهیم داد:

تصور کنید برای یک سرمایه گذاری 12 هزار دلاری در پادشاه رمز ارزها یا همان BTC در طی مدت یک سال، می‌بایست هر ماه هزار دلار در این رمز ارز سرمایه گذاری کنید. باید بدانیم و واقف باشیم که مقدار و اندازه سرمایه گذاری هر ماه، بی اهمیت به روند حرکت قیمت بیت کوین در طول سال خواهد بود و این امر تغییر نخواهد کرد.

اما باید دانست که میزان ارز یا سهام متعلق به پایان این چرخه، تنها وابسته به عملکرد قیمت اندوخته یا دارایی خواهد بود. اگر قیمت‌ها از نقطه قیمت اولیه دچار افت شوند، ارزهای بیشتری انباشته خواهند شد. این در صورتی است که در بالا رفتن روند و یا افزایش قیمت، ارز کمتری خریداری خواهد شد.

اگر از لحاظ تئوری، قصد بر ارزیابی و بررسی داشته باشیم، میانگین هزینه دلار به سرمایه گذاران این مجوز را خواهد داد تا با پرداخت میانگین هزینه کلی برای هر ارز، بازده را به حد و میزان تعادل برساند. بنابراین سرمایه گذاران متحمل فشارهای حاصله برای معین کردن زمان ورود به بازار نخواهند داشت.

تأثیر DCA در کاهش ریسک

همان‌طور که می‌دانیم استراتژی DCA یا متوسط هزینه‌های دلاری، تأثیرات نسبتاً مفیدی در کاهش ریسک دارد که عبارت‌اند از:

 • حذف و از بین بردن استرس کاربران و کوشش و تلاش برای زمان بندی مطلوب در بازار رمز ارزها
 • پایین آوردن خطر و ریسک سرمایه گذاری، زیرا در این استراتژی کاربر و یا سرمایه گذار تمامی وجوه خود را به طور هم‌زمان در یک رمز ارز تمرکز و سرمایه گذاری نمی‌کند.
 • بهره جویی از این استراتژی برای افراد تازه کار و مبتدی در بررسی و ارزیابی بازار می‌تواند ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهد.

نکته: باید بدانیم که استراتژی DCA یا متوسط هزینه‌های دلاری خطرات و زیان‌های سرمایه‌گذاری را دفع نمی‌کند بلکه صرفاً ریسک حاصله از آن را کاهش خواهد داد که محتملاً بازدهی خالص کمتری را در بر دارد.

tokenbaz

DCA و ایده مطلوب آن در بازار ارزهای دیجیتال

آنچه در این استراتژی محرز می‌باشد و لازم است بدانیم، آن است که برعکس بازارهای سنتی بورس و اوراق بهادار، دنیای رمز ارزها پدیده‌ای نسبتاً نوین محسوب می‌شوند که قادرند نوسان‌های سخت و شدیدی را در طول روند خود تجربه کنند. حتی برخی کارشناسان اکثر اوقات از پیش بینی و آینده نگری روند قیمت ارزهای رمز نگاری شده دوری می‌جویند.

اما می‌توان این‌گونه بیان کرد که استراتژی DCA قادر است مقدار بسیار چشم گیری از ریسک و خطرات مرتبط به بازار کریپتوکارنسی که تا حدودی بازارهای غیر قابل پیش بینی تلقی می‌شوند را کاهش دهد.

همچنین لازم است بدانیم که DCA زمان ریزش بازار ارزهای دیجیتال زیان‌ها و ضررهای احتمالی را تا حد امکان محدود خواهد کرد. اما باید بدانیم که در هنگام پیشرفت این بازارها مانع و حائل بازده نیز خواهند شد. اما از آنجا که تعداد کثیری از سرمایه گذاران به هنگام وارد شدن به بازارهای ناپایدار، کم کردن تضرر خود را در اولویت قرار می‌دهند، پس می‌توان گفت DCA یک استراتژی دارای اعتبار برای سرمایه گذاری در بازار ارزهای رمزنگاری محسوب می‌شود.

مزایا و معایب استراتژی DCA

استراتژی DCA نیز دارای مزایا و معایبی هستند که در ذیل به طور مختصر به شرح آنها می‌پردازیم.

مالی و سرمایه گذاری

کتاب های مدیریت مالی و سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاری به معنای تخصیص پول در بازارهای مالی، بورس اوراق بهادار و هر فعالیت اقتصادی دیگر است. فرد یا سازمان سرمایه‌گذار متعهد می‌شود خرید مالی تجهیزات و سایر موارد مورد نیاز بنگاه اقتصادی را بر عهده بگیرد و در مقابل از سود سهام منفعت کسب کند. علم سرمایه‌گذاری را می‌توان علم خرید کالایی دانست که در حال حاضر بازار یا کاربرد ندارد اما آینده‌ی درخشانی پیش روی آن محصول است. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری بر روی این کالا بسیار سودمند خواهد بود. سرمایه‌گذاری می‌تواند از طریق اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی نظیر بنگاه‌‌های سرمایه‌گذاری، دولت و سایر نهادها انجام گیرد.

هوش مالی چیست؟

مشاهده سیاست‌های پولی و مالی، استراتژی و سرمایه‌گذاری افراد موفق و ثروتمند، یکی از بهترین‌ راه‌های افزایش هوش مالی و درآمد بیشتر است. از نظر بسیاری از افراد ثروتمند نظیر رابرت کیوساکی، هوش مالی یک مهارت اکتسابی است که می‌توان آن را آموخت. هوش مالی یکی از انواع هوش به شمار می‌آید. این هوش شامل توانایی انسان در درک و تحلیل مسائل مالی است که می‌توان استراتژی سرمایه‌گذاری کدام است؟ آن را از زوایای مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار داد. هوش مالی را می‌توان به به 5 بخش تقسیم کرد. کسب درآمد بیشتر، حفظ، بودجه‌بندی پول، اهرم‌سازی پول و به‌روز نمودن اطلاعات مالی. برای افزایش هوش مالی باید گام‌ های آن را به ترتیب آموخت.

بورس یکی از راه‌های سرمایه‌گذاری پرطرفدار در سراسر جهان به شمار می‌آید. نام دیگر بورس در ایران بهابازار است و به بازاری گفته می‌شود که برروی کالا، ارز، قراردادها و اوراق بهادار قیمت و ارزش‌گذاری می‌کند. بورس در ایران به نوعِ بورس اوراق بهادار و بورس کالا دسته‌بندی می‌شود. یکی از معتبرترین بورس‌های جهان، بورس نیویورک است که حجم معاملات و و ارزش شرکت‌های آن بسیار بالا است. اگر به بازار بورش علاقمند هستید بهترین کتاب بورس را می‎توان از فیدیبو خریداری کرد.

نحوه آشنایی با زبان تخصصی مالی

آشنایی با اصطلاحات مالی و مفاهیم مالی کلید موفقیت در این بازار پرخطر و پرریسک است. فیدیبو مرجع کاملی برای عرضه‌ی کتاب‌های مالی و سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید. بهترین کتاب‌های سرمایه‌گذاری نظیر کتاب بازار سرمایه، کتاب اقتصاد مالی، کتاب حسابداری، کتاب ارزیابی مالیات و امور بیمه را می‌توان در فیدیبو مشاهده کرد. بهترین کتاب های مالی نظیر کتاب مدیریت مالی، کتاب حقوق مالی، امور مالی، تامین مالی، حسابداری مالی را نیز بخش دیگر از اثار مربوط به حوزه مالی و سرمایه‌گذاری است. علاوه بر کتاب‌های تحلیلی در این حوزه می‌توان کتابهای آمادگی آزمون و بهترین کتاب بورس را نیز از فیدیبو تهیه کرد.

تفاوت هولد و استیک ارز دیجیتال چیست؟ کدام استراتژی بهتری است؟

رالی صعودی بازار ارزهای دیجیتال موجب شده تا استیکینگ رمز ارز به یکی از داغ‌ترین موضوعات دنیای ارز دیجیتال مبدل شود. عموما سرمایه گذاران این حوزه به دنبال راهی جهت کسب درآمد منفعل (درآمدی که بدون صرف زمان به دست می‌آید) از طریق ارزهای دیجیتال خفته خود هستند. حال صنعت ارزهای دیجیتال به لطف فناوری بلاک چین، راه‌های متعددی را جهت پاداش‌دهی به سرمایه گذاران ارائه می‌دهد. در این مقاله با مقایسه و استراتژی سرمایه‌گذاری کدام است؟ بررسی تفاوت هولد (HODL) و استیک ارز دیجیتال، یک استراتژی مناسب را جهت کسب سود بیشتر در سال 2022 ارائه می‌دهیم.

هولد کردن چیست؟

اصطلاح هودل (Hodl) ارز دیجیتال که از جابجایی حروف L و D در کلمه هولد (Hold) به معنی نگهداری نشات گرفته، به سال 2013، زمانی که قیمت بیت کوین توانست تنها در عرض یازده ماه ( از ابتدای ماه ژانویه (دی ماه 1391) تا ابتدای ماه دسامبر (آذر ماه 1392)) با رشدی بالغ بر 7,000 درصد از حوالی 15 دلار به بیش از 1,100 دلار برسد، باز می‌گردد.

از آن زمان تا به حال، “هودل کردن” به یک کلمه رایج برای سرمایه گذاری بلندمدت در حوزه ارزهای دیجیتال تبدیل شده و بدان معناست که کاربر به جای خرید و فروش‌های متوالی، دارایی رمز ارزی خود را برای بلندمدت حفظ می‌کند.

مزایای هولد کردن ارز دیجیتال

سوای از اینکه هولد کردن ارز دیجیتال موجب در امان ماندن سرمایه گذاران از نوسانات کوتاه مدت بازار رمز ارزها می‌شود، این استراتژی سرمایه‌گذاری کدام است؟ استراتژی از مزایای دیگری نیز برخوردار است که در این بخش به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

کسب حداکثر سود از رمز ارز خود

یکی از مزایای هولد بلند مدت ارز دیجیتال، کسب حداکثر سود از رمز ارز خود است. برای مثال، اگر دو سرمایه‌گذار (با دیدی متفاوت نسب به بازار) بیت کوین را با قیمت 13,500 دلار خریداری می‌کردند، به احتمال زیاد سرمایه‌گذار کوتاه‌مدت وسوسه می‌شد تا بیت کوین خود را در قیمت 19,800 دلار، یعنی درست زمانی که این رمز ارز در تلاش‌ برای شکست سقف تاریخی سال 2017 (1396) خود بود، به فروش برساند.

این موضوع درحالیست که، یک هولدر بلند مدت بدون در نظر گرفتن نوسانات کوتاه مدت بازار و حفظ دیدگاه صعودی و بلند مدت خود، می‌توانست سرمایه رمز ارزی خود را حفظ کند و در قیمت‌های بالاتری به فروش برساند. شایان ذکر است که در زمان نگارش این مقاله، بیت کوین با قیمتی بالغ بر 45,000 دلار معامله می‌شود.

کاهش استرس در بازار

نوسانات شدید و همیشگی بازار ارزهای دیجیتال موجب شده تا فعالیت در این حوزه بسیار استرس‌زا شود. شما می‌توانید با بهره گیری از استراتژی هولد بلند مدت رمز ارز، استرس ناشی از خرید و فروش بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال را کاهش دهید. علاوه بر این موضوع، این استراتژی موجب می‌شود تا زمان کمتری را برای تماشای اخبار و بررسی نمودارها صرف کنید.

یک سرمایه گذار می‌تواند تنها با هولد ارز دیجیتال، بدون صرف زمان و تلاش در بازار رمز ارزها نقش داشته باشد.

استیک کردن ارز دیجیتال چیست؟

استیکینگ ارز دیجیتال تنها برای پروژه‌های مبتنی بر بلاک چین اثبات سهام (Proof of Stake) در دسترس است. این پروژه‌ها معمولاً بر بستر بلاک چین اتریوم ساخته شده یا بخشی از دیفای (DeFi) هستند.

فرآیند استیک کردن ارز دیجیتال از این قرار است که دارایی‌های رمز ارزی شما به عنوان یک وثیقه در جهت افزایش اعتبار و منابع آن شبکه قفل می‌شود تا به اضافه شدن بلوک جدید به زنجیره شبکه کمک کند.

در یک پروژه مبتنی بر شبکه بلاک چین با الگوریتم اثبات سهام، استیک کردن ارز دیجیتال نشان دهنده حق رای در آن پروژه است. این حق رای پس از خرید و استیک کردن حداقل میزان رمز ارز مورد نظر شبکه (استراتژی سرمایه‌گذاری کدام است؟ Minimum Amount) به دست می‌آید. به عبارت ساده، هر چه تعداد رمز ارزهای بیشتری داشته باشید، حق رای بیشتری در آن پروژه خواهید داشت.

مزایا و معایب استیک ارز دیجیتال

اکنون که به زبان ساده با فرآیند استیکینگ در ارزهای دیجیتال آشنا شدیم، بهتر است مزایا و معایب این روش را نیز یادآور شویم.

مزایای استیک کردن ارز دیجیتال

 • استیکینگ رمز ارز، یک راه آسان جهت کسب سود از طریق دارایی‌های دیجیتالی خود است.
 • مانند ماینینگ کریپتو، نیازی به تجهیزات سخت افزاری ندارید.
 • شما به حفظ امنیت و افزایش کارایی یک بلاک چین کمک می‌کنید.
 • استیک ارز دیجیتال نسبت به استخراج رمز ارز، با محیط زیست سازگارتر است.

معایب استیک رمز ارز

 • پیرو نوسانی بودن بازار ارزهای دیجیتال، این احتمال نیز وجود دارد که ارزش دارایی شما به سرعت کاهش پیدا کند. اگر دارایی استیک شده شما با افت قیمت سهمگینی مواجه شود، عملا دریافت پاداش استیکینگ بیهوده است.
 • در استیکینگ ارز دیجیتال، دارایی شما برای یک مدت زمان مشخصی قفل می‌شود. در طول این دوره، شما حتی قادر به فروش دارایی‌های رمز ارزی خود نیستید.

پروژه‌های پانزی و استیکینگ ارز دیجیتال

افزایش علاقه عموم مردم به حوزه ارزهای دیجیتال موجب شده تا تعداد رمز ارزهای تقلبی و طرح‌های پانزی به شدت افزایش پیدا کند. استیک کردن ارز دیجیتال در مقایسه با پروژه‌های پانزی بسیار متفاوت است. از همین رو پیشنهاد می‌شود تا جهت در امان از شر کلاهبرداران و پروژه‌های اسکم مقاله «طرح پانزی و هرمی چیست؟ آیا طرح های Ponzi کلاهبرداری اند؟» را مطالعه کنید.

طرح‌های پانزی در فوریه سال 2020 (بهمن 98) به بالاترین سطح خود در این دهه رسیدند. تخمین زده می‌شود که در سال 2020، 4.8 میلیارد دلار سرمایه از طریق طرح‌های Ponzi از دست رفته باشد. شایان ذکر است که این رقم در سال 2019، 3.6 میلیارد دلار بود.

در بحث استیک کردن ارز دیجیتال، صاحبان دارایی‌های دیجیتالی به دلیل مشارکت در فعالیت یک شبکه پاداش دریافت می‌کنند. به عبارت ساده، استیکینگ رمز ارز به معنی قفل کردن ارزهای دیجیتال در جهت دریافت پاداش است. پاداش سرمایه گذارانی که رمز ارزهای خود را استیک می‌کنند، پس از تکمیل بلاک ماینینگ (Mining Block) اعطا می‌شود. ضمنا، پاداش استیکینگ ارز دیجیتال از توکن‌های تازه ساخته شده در شبکه (Mint) حاصل می‌شود و هیچ ارتباطی به سود یا درآمد این شرکت‌ها ندارد و همچنین از این طریق نیز کسب نمی‌شود.

معرفی پروژه‌های استیک ارز دیجیتال

به صورت کلی، استیکینگ در حوزه ارزهای دیجیتال را استراتژی سرمایه‌گذاری کدام است؟ می‌توان به دو دسته پروژه‌های دیفای و خارج از دیفای تقسیم کرد. در ادامه، چند مورد از پروژه‌های مطرح هر دسته را معرفی می‌کنیم.

پروژه‌های استیکینگ دیفای (DeFi)

اگرچه استیکینگ ارز دیجیتال یکی از فرصت‌های شگفت انگیز حوزه رمز ارزها به حساب می‌آید، حتما مدنظر داشته باشید که کلیه پروژه‌های استیکینگ دیفای چند وجه اشتراک دارند. در این بین نیز پروژه‌های خصوصی نرخ پاداش‌دهی متفاوتی را ارائه می‌دهند. در این قسمت به بررسی و معرفی چند پروژه برتر دیفای جهت استیک ارز دیجیتال می‌پردازیم.

 1. سینتتیکس (SNX): سینتتیکس نتورک در سال 2017 راه اندازی شد. این پروژه با رشد سرسام آور خود توانست به یکی از بزرگترین پروژه‌های رمز ارزی این حوزه مبدل شود. پروژه Synthetix یکی از بهترین نرخ‌های پاداش‌دهی را در میان پروژه‌های DeFi ارائه می‌دهد. این پروژه تا سقف 39.8 درصد سود به استیکرها (افرادی که به استیکینگ ارز دیجیتال می‌پردازند) پرداخت می‌کند. درحال حاضر این پروژه از نظر مارکت کپ در رتبه 31 حوزه دیفای قرار دارد.
 2. بند پروتکل (BAND): بند پروتکل (Band Protocol)، یکی دیگر از بهترین پروژه‌های دیفای به حساب می‌آید که باید برای استیکینگ ارز دیجیتال مورد بررسی قرار بگیرد. این پروژه سود 12.17 درصدی را به استیکرها ارائه می‌دهد.
 3. آوه (AAVE): آوه یکی از پروژه‌های پیشرو در حوزه دیفای به حساب می‌آید. این پروژه، یک پروتکل اوپن سورس و غیر حضانتی به شمار می‌رود که در آن سرمایه گذاران امکان دریافت سود از رمز ارز خود را دارند. پروژه، Aave سود 4.5 درصدی ارائه را به استیکرها ارائه می‌دهد.

پروژه‌های استیک ارز دیجیتال خارج از حوزه دیفای

در فهرست زیر، سود سالانه به ازای استیکینگ ارز دیجیتال در برخی از پروتکل‌های خارج از دیفای را مشاهده می‌‎کنید:

 • پروژه تندیر (Tendies) سود سالانه 722.9 درصد
 • پروژه تورچین (Thorchain) سود سالانه 278.3 درصد
 • سویچئو (Switcheo) سود سالانه 111.04 درصد
 • دی دی کوین (DDKoin) سود سالانه 96 درصد
 • مانترا دائو (Mantra DAO) سود سالانه 88.8 درصد

در مجموع، حدود 128 دارایی دیجیتال (22 مورد از آن مربوط به حوزه دیفای است) وجود دارد که پاداش استیکینگ ارائه می‌دهند.

لازم به ذکر است پاداش‌های استیکینگی که یک پروژه رمز ارزی ارائه می‌دهد، با نزدیک شدن به سقف تعداد توکن‌های آن پروژه (Maximum Cap) کاهش می‌یابد. این موضوع مشابه هاوینگ (کاهش پاداش استخراج در شبکه) بیت کوین است.

تفاوت هولد با استیک ارز دیجیتال چیست؟ کدام استراتژی بهتری برای سال 2022 است؟

تا به این قسمت از مقاله به بررسی تفاوت هولد و استیک ارز دیجیتال پرداختیم. در این بخش از مقاله به معرفی بهترین استراتژی برای سال 2022 می‌پردازیم.

بررسی میزان سودآوری

درحال حاضر استیکینگ ارز دیجیتال به لطف سیستم پاداش‌دهی خود، نتایج بهتری را نسبت به هولد کردن رمز ارز برای سرمایه گذاران این حوزه به ارمغان می‌آورد. زیرا سرمایه‌گذاران علاوه بر بهره‌مند شدن از رشد قیمتی یک ارز دیجیتال در طول سال، پاداش‌های رمز ارزی بیشتری را نیز دریافت می‌کنند.

برسی استراتژی هولد و استیک ارز دیجیتال در نوسانات بازار رمز ارزها

نوسانات سهمگین بازار رمز ارزها یکی از عوامل مهمی به حساب می‌آید که باید برای هر دو استراتژی در نظر گرفت. از آنجایی که استیکینگ ارز دیجیتال بیشتر بر بستر بلاک چین اتریوم صورت می‌گیرد، مطمئناً قیمت آلت کوین‌های شما تحت تأثیر حرکت پرچمدار آلت کوین‌ها، یعنی رمز ارز ETH قرار می‌گیرد.

حتما در نظر داشته باشید که اتریوم شاخص نوسان (VIX) بالاتری نسبت به بیت کوین دارد. این موضوع می‌تواند یک شمشیر دو لبه برای استیکینگ ارز دیجیتال و خرید آلت کوین به شمار برود. این موضوع بدین معناست که احتمال دارد شما پیرو افزایش قیمت آن ارز دیجیتال، سود چشمگیری را کسب کنید. از طرفی نیز ممکن است که شما پیرو سقوط سهمگین قیمت آن رمز ارز، متحمل ضرر سنگینی شوید.

چشم انداز بازار ارزهای دیجیتال در سال 2022

رالی صعودی بازار رمز ارزها در کنار حمایت و سرمایه گذاری چهره‌های معروف دنیا در این عرصه، موجب شده تا افراد زیادی به این حوزه جنجالی روی بیاورند. هر روزه به کاربرد بیت کوین و ارزهای دیجیتال افزوده می‌شود و در این بین نیز سرمایه گذاران نهادی بیشتری در این حوزه سرمایه گذاری می‌کنند.

از سوی دیگر، راه اندازی اتریوم 2.0 در سال میلادی جدید به همراه تب و تاب گرفتن دنیای متاورس و NFT می‌تواند سالی بزرگ را برای دنیای ارزهای دیجیتال رقم بزند.

انتخاب ارز دیجیتال مناسب

از قضا مهم‌ترین موضوع در انتخاب شیوه سرمایه گذاری و یک استراتژی عالی، انتخاب یک ارز دیجیتال مناسب است. سرمایه‌گذارانی که به دنبال انتخاب و خرید آلت کوین هستند، باید به برنامه‌های بلندمدت پروژه‌هایی که مستقیماً با بیت‌کوین یا اتریوم مرتبط نیستند، توجه زیادی داشته باشند. اگر آلت کوین انتخابی شما یک پروژه آینده نگرانه نباشد، ارزش سرمایه گذاری و پول شما را ندارد.

شایان ذکر است که در استیکینگ ارز دیجیتال، سرمایه شما برای یه مدت مشخص و ثابتی قفل می‌شود. اما سرمایه گذار در هولد کردن یک رمز ارز مختار است و هر زمان که استراتژی سرمایه‌گذاری کدام است؟ صلاح بداند، می‌تواند سرمایه رمز ارزی خود را به فروش برساند.

سخن پایانی

هولد و استیک رمز ارز دو استراتژی متفاوت برای سرمایه‌گذاری در حوزه کریپتوکارنسی به حساب می‌آیند. تفاوت بنیادی استیک ارز دیجیتال و هولد کریپتو این است که در سیستم استیکینگ، سرمایه گذاران پاداش بیشتری دریافت می‌کنند، اما این موضوع درحالیست که هولد کردن رمز ارز، یک سرمایه گذاری “پایدارتر” را به فعالان این حوزه ارائه می‌دهد.

ممکن است که شخصی ثبات در سرمایه گذاری را فدای دریافت پاداش استیک ارز دیجیتال کند، در حالی که احتمال دارد فرد دیگری نیز به حوزه DeFi اعتماد کند و به کسب پاداش رمز ارزی پردازد. موفقیت هر یک از این موارد، در گرو انتخاب یک پروژه ارز دیجیتال مناسب توسط شما است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا