ابزار های مالی

مالی رفتاری چیست؟

ادکتر شیرین ولی‌زاده ، روان‌شناس و عضو انجمن روان‌شناسی Apa آمریکا

مالی رفتاری و سوگیری‌های شناختی

مقدمه
احساسات نقش بسیار مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت سرمایه‌گذار ایفا می‌کنند. از‌آنجا‌که سرمایه‌گذاران برخی اوقات منطقی تصمیم نمی‌گیرند و بر اساس احساس و تحت تأثیر شرایط موجود عمل می‌کنند، لذا این گرایش‌های احساسی و طبیعی افراد باعث می‌شود در مواردی واکنش‌هایی کم یا زیاد توأم با هیجان رخ دهند و در نتیجه به بروز سوگیری‌های رفتاری مختلف منجر ‌شوند.
سوگیری‌ها به‌طور کلی در دو چارچوب شناختی و احساسی قرار می‌گیرند. سوگیری‌های شناختی باعث اختلال در شناخت شده و از واقعیت، تصویری نادرست ایجاد می‌کنند که این امر موجب بروز خطا در ادراک و در نهایت خطا در تصمیم‌گیری می‌شود. این در حالی است که احساسات نیز نقش بسیار مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت یک معامله‌گر بازی می‌کند و می‌توانند بر شیوه تعقل فرد تأثیرگذار بوده و در نتیجه یک سوگیری احساسی را برای سرمایه‌گذار به همراه بیاورند.
در فرآیند تصمیم‌گیری، مهم‌ترین مرحله، شناخت و دریافت صحیح اطلاعات پیرامون یک موضوع است. هر اندازه که این شناخت به‌شکل بهتری انجام شده و کامل‌تر باشد، بدیهی است در ادامه مراحل تصمیم‌گیری، کار به‌نحو بهتری دنبال می‌شود و در غیر این‌صورت، تصمیم‌گیری پیامد مناسبی نخواهد داشت.
شناخت‌ها با چگونگی اندیشیدن انسان‌ها در ارتباط هستند و چارچوبی را برای درک شیوه پندار و کردار افراد در رابطه با ثروت شخصی‌شان فراهم می‌کنند.
در شماره قبلی به سه مورد از سوگیری‌های شناختی شامل: سوگیری باور‌گرایی، سوگیری محافظه‌کاری و سوگیری پس‌نگری اشاره شد. در این شماره نیز به سه مورد دیگر از این نوع سوگیری‌ها‌ خواهیم پرداخت.

سوگیری معرف‌گرایی (نماگری) ۱
انسان‌ها آموخته‌اند برای درک بهتر معانی و مفاهیم، موضوعات و تفکرات خود را طبقه‌بندی کنند. به همین خاطر، هنگامی‌که با پدیده جدیدی مواجه می‌شوند که در طبقات پیش‌ساخته آن‌ها جای نمی‌گیرد، سعی می‌کنند به هر شکل ممکن این پدیده را با طبقه‌بندی‌های قبلی که در ذهنشان ایجاد شده است تطبیق دهند. «معرف‌گرایی» یا «کلیشه قرار دادن» به فرآیند تصمیم‌گیری افراد بر اساس کلیشه‌ها یا همین طبقه‌بندی‌های مالی رفتاری چیست؟ ذهنی گفته می‌شود. به ‌بیان ‌دیگر، افراد احتمال وقوع یک پدیده را با توجه به میزان شباهتی که این پدیده با پدیده‌های مشاهده‌شده قبلی دارد، برآورد می‌کنند. برای مثال، اگر سهم جدیدی در بازار عرضه شود و سرمایه‌گذاران بین آن و سهم دیگری که مدتی قبل عرضه شده و بازده خوبی داشته است شباهت‌هایی ببینند، برای خرید آن هجوم می‌آورند؛ شاید به این دلیل که چنین اقدامی جایگزینی راحت به‌جای تحقیق عمیق و همه‌جانبه مورد‌نیاز برای ارزیابی سرمایه‌گذاری است.

سوگیری توانمند‌پنداری (توهم کنترل) ۲
انسان به‌طور کلی بر محیط اطراف خود اثرگذار است و هرچه دایره اطلاعات او از پدیده‌های اطرافش وسیع‌تر شود، این کنترل نیز بیش‌تر می‌شود. در چنین شرایطی، ممکن است فرد در مواجهه با برخی پدیده‌ها دچار اشتباه شده و آن‌ دسته از پدیده‌هایی که کنترل چندانی بر آن‌ها ندارد را نیز تحت کنترل خود تصور کند که بر همین اساس باید حوزه قابل‌کنترل و غیرقابل‌کنترل را از هم تفکیک کند. تمایل انسان به این ‌باور که بر تمامی پدیده‌ها کنترل دارد یا حداقل می‌تواند بر آن‌ها اثرگذار باشد، درحالی‌که واقعیت چنین نیست، «سوگیری توهم کنترل» نامیده می‌شود. به عبارت دیگر، افراد گرایش به پذیرش مطلبی دارند که پردازش و کنترل آن برایشان راحت‌تر است و البته به آن اعتماد بیشتری نیز پیدا می‌کنند. در نتیجه، ابتلای سرمایه‌گذار به این سوگیری باعث می‌شود بیش ‌از حدِ لازم معامله کند و پرتفوی غیرمتنوعی را تشکیل دهد.

سوگیری اتکا و تعدیل ۳
برای تخمین مقدار یک متغیر، افراد عموماً فرآیند تخمین را با مبنا قرار دادن یک رقم اولیه ذهنی به‌عنوان «نقطه اتکا» آغاز و سعی می‌کنند روی این رقم، تعدیل مثبت یا منفی موردنظر را انجام دهند. این تعدیل غالباً ناقص بوده و نتیجه آن سوگیرانه است.
فرض کنید از شما سؤال شود جمعیت کانادا بیش از ۲۰ میلیون نفر است یا کمتر. روشن است که پاسخ شما دو حالت دارد، یا بالای ۲۰ میلیون و یا کمتر از آن. این در حالی است که اگر از شما خواسته شود میزان جمعیت کانادا را حدس بزنید، تخمین شما به احتمال زیاد نزدیک ۲۰ میلیون نفر خواهد بود، زیرا افراد عموماً در معرض سوگیری اتکا ناشی از پاسخ قبلی خود قرار می‌گیرند. «اتکا و تعدیل» یک فرآیند روان‌شناختی است که شیوه برآورد احتمالات توسط افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
لذا سرمایه‌گذارانی که تحت تأثیر این سوگیری واقع می‌شوند معمولاً مقدار شاخص قیمت بازار را به‌نحوی پیش‌بینی می‌کنند که به سطوح فعلی آن بسیار نزدیک باشد. این افراد گاهی وضعیت اقتصادی کشور یا وضعیت مالی شرکت خاصی را مرجع قرار می‌دهند یا در هنگام مواجه با اطلاعات جدید در مورد سود یک شرکت، قیمت آتی سهم آن را بسیار نزدیک به برآوردهای اولیه خود تخمین می‌زنند.

نتیجه‌گیری
سوگیری‌های شناختی از اشتباهات آماری، بروز خطا در یادآوری یا لغزش در پردازش اطلاعات ناشی شده، نتیجه‌ استدلال و تحلیل معیوب هستند و مانع از تصمیم‌گیری‌های معقولانه می‌شوند. تصمیم‌گیرندگان عقلایی در صورت تمرکز بر سوگیری‌ها یا خطاهای مزبور، قادر به تصحیح آن‌ها خواهند بود، چراکه با افزایش آگاهی نسبت به خطاهای شناختی، احتمال ارتکاب آن‌ها کاهش می‌یابد. استفاده از یک فرآیند سیستماتیک به‌منظور توصیف مسائل و اهداف، جمع‌آوری، ثبت و ترکیب اطلاعات، همچنین مستندسازی تصمیم‌ها و دلایل اتخاذ آن‌ها و مقایسه پیامدهای واقعی با نتایج مورد‌انتظار راهکار مناسبی برای کاهش سوگیری‌های شناختی است.
در این شماره، سه سوگیری معرف‌گرایی (سرمایه‌گذاران غالباً در زمان اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری، رفتاری قالبی و کلیشه‌ای دارند)، توانمند‌پنداری (انتظار کسب یک موفقیت که احتمال وقوعش از نظر شخص، به‌طور نامتناسبی بالاتر از احتمال عینی و موجه آن است) و اتکا و تعدیل (پافشاری بر آنچه در اطلاعات گذشته بوده است و عدم تعدیل به‌موقع محاسبات با اطلاعات جدید) معرفی شد. در شماره‌های آتی به بحث و تبادل نظر درباره مالی رفتاری چیست؟ دیگر سوگیری‌های شناختی و سپس سوگیری‌های احساسی خواهیم پرداخت.

دست رد جوانان ایرانی به خریداران زهر عقرب خارجی/ احیای یک عقرب در حال انقراض!

یک شرکت اوکراینی به آنها پیشنهاد خرید زهر عقرب را می‌دهد، اما آنها به خاطر ضربه نزدن به بازار کشور، به دلیل اینکه این زهر به صورت داروهایی با قیمت بسیار بالا به کشور بر می‌گردد و ضربه زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌کند حاضر به فروش زهر با قیمت خوب هم نمی‌شوند.

دست رد جوانان ایرانی به خریداران زهر عقرب خارجی/ احیای یک عقرب در حال انقراض!

خبرگزاری فارس، گروه استان‌ها: عصر روز جمعه است، در راه گزارش جدید هستم، هیچ ذهنیتی از مکانی که برای گزارش خواهیم رفت ندارم، در طول راه ضرب‌المثل «از ترس عقرب جراره به مار غاشیه پناه می‌برد» را در ذهنم مرور می‌کنم، به فکر فرو می‌روم، یعنی عقرب حتی از مار هم خطرناک‌تر است؟

چقدر هراس‌آور است، حتی فکر کردن به آن هم تن آدم را می‌لرزاند، سعی می‌کنم از این افکار بیرون بیایم و خودم را مشغول موضوع دیگری بکنم.

پس از طی مسیری باید وارد یک جاده فرعی شویم، در همان ابتدای جاده یک باغی که یک خانه باغ هم دارد، بلافاصله پس از رسیدن دو جوان به استقبالمان می‌آیند.

داخل خانه باغ می‌شویم، پس از راهنمایی میزبان وارد اتاقی می‌شویم که در آن جعبه‌های کوچکی کنار هم چیده شده و کنجکاوم که داخل جعبه‌ها چه چیزی است، یکی از همان میزبانان جوان در جعبه را باز می‌کند، ناگهان چند عقرب دُم‌های خود را بالا می‌آورند، عرق سردی روی پیشانی‌ام می‌نشیند، چند قدم عقب‌تر می‌روم و از میزبان می‌پرسم؛ همه این جعبه‌ها پر از عقرب است، جواب می‌دهد: بله! اینجا تقریبا هزار عقرب داریم که از گونه‌های مختلف هستند.

شاید در نگاه اول این موجودات ترسناک و نفرت‌انگیز باشند اما رفتارهای جالبی دارند و هر روز به یک نکته جدید از زندگی آنها پی‌ می‌بریم.

اینها صحبت رضا آق ‌کندی است، کسی که به همراه دو نفر از هم دانشگاهی‌هایی خود به پرورش عقرب پرداخته و با آن امرار معاش می‌کند، مصاحبه را از همین جا شروع می‌کنم.

فلسفه وجود این تعداد عقرب در این اتاق چیست؟

خب، ببینید، من رضا آقکندی و محمد امین مرادی در رشته زیست شناسی جانوری و دیگر همکارم آقای فرزان در رشته علوم دامی مشغول به تحصیل هستیم و با توجه به مرتبط بودن آن با علائق خودم و از آنجا که برخی از گونه‌های عقرب در حال انقراض بودند، مالی رفتاری چیست؟ تصمیم گرفتیم که نسبت به پرورش آنها اقدام کنیم.


یعنی صرفا علاقه و کنجکاوی و رشته تحصیلی‌ تان باعث شد که به پرورش عقرب بپردازید؟

خیر، ما هدف اقتصادی هم از پرورش عقرب داریم و تاکنون هم درآمد از این محل راضی کننده بوده است.

ولی خب در این بین به نتایجی هم رسیدیم، اینکه مالی رفتاری چیست؟ برخلاف شایعه‌ای که می‌گوید خطرناک بودن عقرب به رنگ آن بستگی دارد، درست نیست و رنگ عقرب هیچ نقشی در غلظت سم یا خطرناک بودن آن ندارد.

شما چند نوع عقرب در اینجا پرورش می‌دهید؟

خب انواع مختلفی دارند، مثلا یک نوع عقرب سیاه داریم که « آندراکتونوس کراسیکودا» نام دارد.

این عقرب بیشتر در بیابان‌ها مالی رفتاری چیست؟ و مناطق خشک و نیمه خشک با بافت ماسه‌ای و سنگریزه‌ای یافت می‌شوند و بیشتر در شب فعالیت می‌کند.

این نوع عقرب ۵۰ میلی‌متر طول دارد و به رنگ قهوه‌ای تیره و در مواردی سیاه رنگ است، محل گزش این عقرب بسیار دردناک است و معمولا محل گزش قرمز شده و متورم می‌شود و تا ۲۴ ساعت علاوه بر اختلال در سیستم عصبی روی کارکرد قلب تاثیر می‌گذارد.

نوع دیگر عقرب «مزوبوتوس اوپئوس» است که بین ۴۰ تا ۵۰ میلی‌متر است و رنگ قهوه‌ای یا سیاه دارد و اغلب در شکاف تخته سنگ‌ها مخفی می‌شود.

چنگال‌های آنها بلند و باریک است و برای کشتن طعمه از نیش خود استفاده می‌کنند ومحل گزش معمولا با تورم، سوزش و درد شدید همراه است و موجب بی‌حسی و خارش در محل گزیدگی می‌شود.

نوع دیگر عقرب هم عقرب زرد حفار «هوتنتوتا سولسئی / سالسی» است که اندازه بدن این نوع عقرب بسیار بزرگ است و معمولا بین ۷۵ تا ۱۲۰ میلیمتراست و این کژدم در زمره کژدم های با اندازه بزرگ و خطرناک ایران است.

این عقرب مهاجم شب فعال در مناطق کوهستانی تا ارتفاع ۲ هزار متری دیده شده و اغلب در بین سنگ‌ها پنهان می‌شود.

«همی سکورپیوس لپتروس گاردیوم » نوع دیگر عقرب است که در اینجا پرورش می‌دهیم.

این نوع عقرب هم در حوالی استان خوزستان و هرمزگان یافت می‌شود و زهر این نوع کژدم می‌تواند یک انسان بالغ را به راحتی از پا در بیاورد.

رنگ آن توسی متمایل به کرم و رنگ ماده آن کرم متمایل به قهوه‌ای است و در مناطق جنوبی ایران این عقرب را به عقرب مرگ نیز می‌شناسند .

« هوتنتوتا زاگروسی» این گونه از خانواده بوتیده دارای اندازه‌ای متوسط هستند که طول بدن آن در حدود ۷۰ تا ۹۰ میلی‌متر است و این گونه در نواحی نیمه خشک تا مرطوب بوته‌ای و استپی زندگی می‌کند.

زهر این گونه عقرب از خانواده بوتیدها در حدی است که فرد مصدوم باید تحت مراقبت پزشکی قرار گیرد. گزارش‌هایی از افراد مصدوم نشان دهنده تأثیر سم بر سیستم تنفسی، قلبی و عروقی است.

این عقرب‌ها هرکدام یک رفتار مخصوص دارند، چطور توانستید همه آنها را در یک محل پرورش دهید؟

خب ببینید ما در این محل یک نوع شبیه‌سازی برای آنها کرده‌ایم که احساس کنند، همان محل زندگی‌شان است.

البته پیش آمده که به علت ناساز گاز بودن شرایط آب و هوایی با آن رفتاری که عقرب‌ها دارند، پیش بیاید و تلف شوند، ولی خب رفته رفته این سازگاری با محیط در آنها ایجاد شده است.

این راهم اضافه کنم که ما با یک روش مصنوعی توانستیم دو بار در سال عقرب‌ها را بارور کنیم و از آنها بچه بکشیم در حالی که به صورت طبیعی یک عقرب، فقط یک بار در سال باروری دارد و خوشبختانه این روش جواب داد و از ۱۵۰ عقرب به یک هزار نمونه رسیدیم.


شبیه‌سازی محل زندگی عقرب‌ها چطور شکل گرفت؟

خب ببینید، ما حتی به خاک محل زندگی عقرب‌ها هم توجه کردیم و در این محل علاوه بر ایجاد یک نوع کلونی برای شبیه‌سازی محل، ۵ یا ۶ نوع خاک هم تهیه کردیم و سازگار با نوع عقرب از آنها استفاده کردیم.

همچنین ما با استفاده از اطلاعات محیطی و اجرای این اطلاعات محیطی به صورت مصنوعی در مزرعه پرورش عقرب؛محل زندگی عقرب در طبیعت را به صورت مصنوعی در شرکت پرورش عقرب شبیه سازی کردیم.

هر عقرب در یک دوره باروری چند بچه به دنیا می‌آورد؟

هر عقرب در یک دوره باروری ۲۰ تا ۸۰ بچه به دنیا می‌آورد و یک سال طول می‎کشد که یک عقرب بچه بالغ شود.

مدت زمان باروری هر عقرب چند ماه است؟

در هر عقرب متفاوت است؛ ولی به صورت متوسط ۴ یا ۶ ماه طول می‌کشد و شیوه باروری در هر عقرب هم متفاوت است.

البته به صورت طبیعی، در روی شکم هر عقرب یک کشیدگی دیده می‌شود که این نشان از بارداری‌اش دارد.


پس از به دنیا آمدن نوزاد آنها را چطور از مادر جدا می‌کنید؟

زایش عقرب‌ها در نوع خود جالب است، یعنی آنها زنده‌ زا هستند و اغلب از نیمه تابستان تا نیمه پاییز می‌زایند و در برخی از انواع عقرب‌ها، نوزادان از سر خارج می‌شوند و در برخی دیگر نوزادان از دم.

نوزادان پس از تولد خود را به سطح پشتی بدن مادر می‌رسانند و تا زمان نخستین پوست‌اندازی نوزادان بر پشت عقرب مادر جابجا می‌شوند. در این مدت زمانی اغلب، به علت گرسنگی و نبود غذا عقرب مادر از چند نوزاد خود به عنوان غذا استفاده می‌کندو بالعکس تغذیه بچه‌ها از مادرشان.

یعنی مادر فرزندان خود را می‌خورد؟

بله این طبیعت برخی از عقرب‌هاست، یعنی اگر بچه عقرب‌ها به موقع از مادر جدا نشوند، مادر به علت گرسنگی مجبور به تغذیه از آنها خواهد شد.

البته گاها عصبی شدن و شرایط سخت هم موجب مرگ عقرب‌ها می‌شود، هرچند عقرب‌ها همانند جانوران دیگر در برابر هر شرایط سختی تا لحظه مرگ مقاومت می‌کنند، اما با سخت شدن شرایط می‌میرند؛ اما اگر به مرگ طبیعی عمر کنند، عمر متوسط آنها بیش از ۵ سال است.

بزرگترین نوع عقرب کدام است؟

بزرگترین نوع عقرب ، عقرب‌های زینتی است که بسیار گران قیمت هستند و با وزنشان سنجش می‌شوند، یعنی قیمت آنها بر اساس گرم تقریبا ۲ میلیون تومان است.


یعنی خطری برای نگهدارنده آنها ندارد؟

عقرب‌های زینتی بدون زهر هستند و اغلب افرادی که مجموعه‌دار هستند، این عقرب‌ها را نگهداری می‌کنند و نام این نوع عقرب‌ها عقرب امپراطور است.

البته این را هم بگویم که اگر رفتار عقرب را بشناسیم، نیش نمی‌زنند، چون تاکنون ما از این عقرب‌ها نیش نخورده‌ایم.

به زهر عقرب اشاره کردید، چرا زهر عقرب کشنده است؟ اصلا این زهر چگونه است؟

خب ببینید ، زهر عقرب مایعی بی‌رنگ و شفاف است که خاصیت قلیایی تا خنثی دارد و در واقع نوعی پروتئین است و سم آن از عناصری مانند کربن، هیدروژن، ازت و گوگرد تشکیل شده‌ است.

وقتی کسی دچار گزش عقرب می‌شود؛ احساس درد، سوزش و یا کرختی در ناحیه‌ی نیش‌زدگی می‌کند.

زهر اکثر عقرب‌های سمی باعث نابودی گلبول‌های قرمز خون می‌شود و در محل گزش نیز تغییر رنگ موضعی و تورم دردناک ایجاد می‌کند.

علاوه بر آسیب به گلبول‌های قرمز، زهر عقرب علائم عصبی نیز ایجاد می‌کند که شامل بی‌قراری، تشنج، راه رفتن نامتعادل، آبریزش از دهان، حساسیت شدید پوست به لمس، انقباضات ماهیچه‌ای، درد شکم و کاهش کارکرد سیستم تنفسی است که در اکثر موارد این علائم در عرض ۴۸ ساعت فروکش می‌کنند.

و خاصیت زهر عقرب چیست و چه کاربردی دارد؟

خب زهر گونه‌های مختلف عقرب‌ها از اجزا متنوعی تشکیل شده است که هر کدام خواص متفاوتی دارند. بعضی از اجزای سمی این جانوران برای درمان بیماری‌هایی که ناشی از کارکرد نادرست سیستم ایمنی بدن است، نظیر موارد زیر مورد توجه قرار دارد.

همچنین زهر عقرب برای تولید آنتی سرم و مالی رفتاری چیست؟ داروهای ضد سرطان کابرد زیادی دارد.

اما ظاهرا همین سم یا زهر برای شما موجب درآمد شده است؟ چطور این مایع خطرناک برای شما درآمد زایی می‌کند؟

بله همینطور است، زهر عقرب در عین حال که خطرناک بوده، یک ماده بسیار گران‌قیمت در جهان است، یعنی هر گرم زهر خشک شده عقرب ۳۲۰ میلیون تومان مالی رفتاری چیست؟ و زهر مایع آن نیز ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.


خب دلیل این گرانی چیست؟

کاملا معلوم است. به این خاطر که کشیدن زهر این عقرب اصلا آسان نیست، برای تهیه این زهر باید عقرب‌ها را دانه به دانه و با دست زهر گیری کنند. هر عقرب deathstalker هم فقط دو مالی رفتاری چیست؟ میلی‌گرم زهر در هر بار زهر گیری دارد.

خودتان حساب و کتاب کنید و ببینید برای تهیه یک لیتر از این زهر چند عدد عقرب باید در پروسه‌ای خطرناک و سخت زهرگیری شوند؟!

هر چند ما یک فناوری دیگری انجام دادیم که از همه محصولات عقرب استفاده کنیم، یعنی با استفاده از تلفاتی که داشتیم، مالی رفتاری چیست؟ روغن‌کشی کردیم.

و با ادغام روغن عقرب با ویتامین‌های جدید، توانستیم روغنی ایجاد کنیم که بدون روغن های پایه(زیتون و ذرت و . ) باشد که این نوع روغن برخلاف روغن‌های موجود در بازار ۱۰۰ درصد خالص است.

تولیدات شما یعنی زهرگیری از عقرب‌ها چقدر است؟

خب ببینید، این کار بسیار سخت است و زهر هم بسیار کم گرفته می‌شود، یعنی از حدود هر یک هزار عقرب حدود ۱۰ گرم زهر مایع و یک گرم زهر خشک می‌گیریم.

و ما به خاطر ضربه نزدن به بازار کشور، به دلیل اینکه این زهر به صورت دارو هایی با قیمت بسیار بالا به کشور بر می‌گردد و ضربه زیادی به اقتصاد کشور وارد میکند که حتی به خارج از کشور نیز نفروخیتم و تاکنون از زهر عقرب هیچ بهره مالی نداشته‌ایم و فقط روغن عقرب را فروخته‌ایم.

البته در حوزه زهر عقرب چند سرمایه‌گذاری به ما پیشنهاد شد که یک شرکت از اوکراین بود و در داخل کشور نیز تعدادی پیشنهاد همکاری دادند و امیدواریم در آینده با آنها همکاری داشته باشیم.

شما اشاره کردید که یک نوع کرم ترمیمی با روغن و زهر عقرب درست کردید؟ این اتفاق چطور رخ داد؟

بینید ما یک نوع کِرِم بر پایه روغن و زهر عقرب تولید کرده‌ایم که خاصیت ترمیمی دارد و برای تاثیرگذار بودن آن یک دوره ۶ ماهه را امتحان کردیم که جواب خود را پس داد.

علاوه بر این دارای خواص کاهش درد مفاصل و روماتیسم نیز است.

البته روغن را هم از مرگ و میر در مزرعه پرورش عقرب استخراج کردیم که تلاشی برای استفاده بهینه از تمام ظرفیت‌ها است.

یعنی فقط در حوزه تولیدات فعالیت دارید، یعنی هیچ وقت فکر نکردید که این علم را گسترش دهید؟

چرا اتفاقا چند دوره آموزش عقرب برگزار کردیم که استقبال خوبی از آن شد و علاوه بر این در نمایشگاه‌های

پژوهش و فناوری شرکت کردیم و محصولاتمان را در آنجا به نمایش گذاشتیم.

همچنین در حال تهیه مقاله‌هایی در مورد پرورش عقرب در سطح جهانی هستیم که منبع بسیار معتبری برای کسانی که به این حوزه علاقه دارند ، است.

قصد پرورش عقرب جدیدی را دارید؟

خب ببینید، گونه‌های زیادی از عقرب وجود دارد، اما باید شرایط زندگی آنها ایجاد شود که بتوانید آنها را پرورش دهید و ما هم قبل از پرورش هر نوع عقرب شرایط زندگی آنها را فراهم می‌کنیم.

از عقرب‌ها صحبت کردیم، ولی از مشکلات و انتظارات خودتان نگفتید ؟

خب ببینید ، یکی از مشکلات ما داشتن یک محل بزرگتر و بهتر برای پرورش عقرب است و دیگر اینکه انتظار داریم دارو سازان همکاری لازم را داشته باشند، چون تاکنون برای کمک به اقتصاد ملی ما زهر عقرب را نفروخته ‌ایم در حالی که شاید قیمت خارج از کشور بیشتر از ایران باشد.

همچنین انتظار داریم بتوانیم با شرکت‌های داروسازی در مورد ساخت کرم‌هایی بر پایه زهر و روغن عقرب گفت‌وگو و همکاری داشته باشیم.

و برنامه‌ تان برای آینده چیست؟

برنامه ما تحصیل در این رشته تا مقطع دکترا و گسترش کارمان به صورت شرکت تولید دارو با توجه به زهر عقرب همچنین تولید لوازم آرایشی بهداشتی بر پایه روغن عقرب است و حتی برنامه داریم که در پایانه نامه دکترا همین پرورش عقرب را ارائه دهیم.

رهایی از عشق‌های ناسالم

همه ما تمایل داریم در روابط عاطفی‌ خود همان‌گونه که به طرف مقابل‌ توجه نشان می‌دهیم، او هم ما را دوست داشته باشد و از او نیز عشق و محبت دریافت کنیم. اما گاهی رابطه دیگر آن گونه که ما انتظار داریم پیش نمی‌رود و به نظر می‌رسد دچارنوعی وابستگی ناسالم شده‌ایم که رهایی از آن چندان آسان نیست.

love

همشهری آنلاین -یکتا فراهانی: اغلب می‌شنویم عاشقی و اعتیاد به ماده‌ای مخدر؛ تقریبا تاثیری یکسان در مغز ما می‌گذارند. یعنی دست کشیدن از یک رابطه، حتی اگر رابطه خوبی هم نباشد، کار بسیار دشواری است و معمولا بعد از آن حال بدی به ما دست می‌دهد.

photo_2022-06-06_14-51-13.jpg

ادکتر شیرین ولی‌زاده ، روان‌شناس و عضو انجمن روان‌شناسی Apa آمریکا

تاثیر عاشقی بر قدرت قضاوت

بررسی‌ها نشان می‌دهند هنگام عاشقی در مغز همان بخش‌هایی فعال می‌شوند که در اعتیاد به یک ماده مخدر قوی مانند کوکائین فعال می‌شوند. اسکن مغز این افراد هم نشان می‌دهد که در هر دو گروه، فعالیت مرکز لذت بیشتر می‌شود و تمرکز اغلب فعالیت‌های آنها بر مراکز کارکرد دوپامین است.

دوپامین یک پیام‌رسان عصبی است که تاثیر مثبتی بر کنترل مراکز پاداش و لذت در مغز دارد. همچنین باعث می‌شود در این مواقع، فعالیت لوب پیشانی که مرکز شناختی مغز است هم کاهش ‌یابد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت عاشق شدن بر قدرت قضاوت ما نیز تاثیر می‌گذارد.

اهمیت آگاهی و شناخت

دکتر شیرین ولی‌زاده، روان‌شناس و عضو انجمن روان‌شناسی آمریکا (APA) در مورد وارد شدن در روابط ناسالم می‌گوید: «ما معمولا هنگام وارد شدن به یک رابطه عاطفی، کسی را انتخاب می‌کنیم که یا کاملا شبیه والد جنس مخالف ما باشد یا کاملا متفاوت با او. در واقع اغلب ما وارد رابطه‌ای می‌شویم که با آن آشنایی داشته باشیم.»

اما مهم‌ترین موضوع در روابط توجه به انتخاب مناسب و متناسب است. یعنی همان‌گونه که وقتی می‌خواهیم سفری را آغاز کنیم، نخستین کار برای رسیدن به مقصد، انتخاب گیت ورودی درست است؛ هنگام وارد شدن به روابط هم به همین صورت است. مثلا وقتی مقصد ما رفتن به شیراز است نمی‌توانیم به گیت ورودی اهواز برویم و انتظار داشته باشیم به شیراز برسیم.

به گفته دکتر ولی‌زاده،متاسفانه هیجان شروع روابط اجازه نمی‌دهد ما به این موضوع توجه کنیم و اغلب به قصد تغییر طرف مقابل، وارد مسیر اشتباهی می‌شویم که نمی‌تواند ما را به هدف و مقصد برساند.

اجتناب از انتخاب نامناسب

ولی‌زاده می‌گوید برای انتخاب مناسب باید خودآگاهی داشته باشیم و بدانیم دقیقا هدف ما از وارد شدن به رابطه چیست. همچنین بعد از شناخت علاقه‌مندی‌های خود باید آنها را در خودمان پرورش دهیم مالی رفتاری چیست؟ و پیشرفت کنیم تا هنگامی که این ویژگی‌ها را در طرف مقابل می بینیم به او وابسته نشویم.

هیچنین برخورداری ما از سلامت روان نیز هنگام انتخاب موضوع بسیار مهمی است. درصورتی که با نگاهی به روابط آزار دهنده و ناسالم می‌بینیم که معمولا از سر در ماندگی، نیازمندی و ناچاری وارد رابطه‌ای شده‌ایم که بعد از مدتی هم به شدت به آن وابسته شده‌ایم.

بنابراین درمان الگوهای رفتاری و ذهنی اشتباه گذشته؛ به ویژه دوران کودکی موضوع بسیار مهمی است که باید به کمک روان‌شناس یا روان‌درمانگر درمان و اصلاح شوند. ما باید هنگام پیدا کردن شخص مناسب، از زنگ‌خطرهای رابطه و اختلالات شخصیتی و روانی اطلاعات کافی داشته باشیم تا بتوانیم به موقع از یک رابطه ناسالم رها شویم.

البته شناسایی مشکلات، اختلالات شخصیتی و روانی فقط مربوط به طرف مقابل نیست و باید آنها را در وجود خودمان هم شناسایی و درمان کنیم.

همانندسازی الگوهای رفتاری اشتباه والدین

به گفته این روان‌شناس، بعضی افراد با الگوهای رفتاری والدین خود همانند سازی می‌کنند و با پیاده کردن آنها در روابط خود، همان اشتباهات را تکرار می‌کنند. مثلا دختری که مانند مادر خود در رابطه بیش از اندازه از خودگذشتگی می‌کند و مدام به همه اعضای خانواده کمک می‌کند، پس از مدتی علاوه بر احساس خستگی زیاد، احساس قربانی بودن می‌کند. ضمن‌آنکه توقع و انتظار او از دیگران هم بیشتر می‌شود؛ عاملی که یکی از مهم‌ترین عوامل خراب شدن روابط است.

به این‌ترتیب مشاهده و آگاه بودن از چگونگی رفتار و ویژگی های خود ما نیز می‌تواند کمک زیادی به بهبود روابط ما بکند. در غیر این صورت، معمولا رابطه عاطفی ما شکست می‌خورد و اغلب روابط ناسالمی را تجربه خواهیم کرد.

آنچه را می‌خواهیم در دیگری جست‌و جو ‌نکنیم

دکتر ولی‌زاده می‌گوید گاهی اوقات ما سعی می‌کنیم ویژگی‌های مورد علاقه خود را در طرف مقابل بیابیم. یعنی وقتی می‌بینیم یک نفر دیگر در زمینه‌ای که ما به آن علاقه داریم رشد و پیشرفت کرده؛ ولی ما نتوانسته‌ایم به چنین مرحله‌ای دست یابیم عاشق آن ویژگی در او می‌شویم. در حالی که اگر خودآگاهی داشتیم می‌توانستیم با کار کردن روی توانایی‌های خودمان و ایجاد تغییراتی که مانع از رسیدن ما به علایق، اهداف و خواسته هایمان می‌شود به دوست داشتن کسی که چنین توانمندهایی را داراست، بسنده کنیم.

مثلا شخص وابسته و ضعیفی که دوست دارد فرد مستقل و توانمندی باشد که اعتماد به نفس بالایی هم دارد، به جای ایجاد چنین خصوصیاتی در وجود خود، عاشق شخص مستقل و توانمندی می‌شود که پس از مدتی برعکس خواسته او، ضعف‌هایش را تشدید می‌کند و مشکلات بیشتری هم در این خصوص تجربه خواهد کرد.

البته توجه داشته باشیم گاهی نیز ما شناخت و تعریف درستی از خواسته‌های خود نداریم. یعنی علایق کاذب ما باعث می‌شوند در جست‌وجوی چیزی باشیم که می‌تواند مشکلات ما را بیشتر کند.

درصدد تغییر یکدیگر نباشیم

به گفته ولی‌زاده، بسیاری از ما با واقف بودن وآگاهی از مشکلات موجود در رابطه باز هم وارد آن می‌شویم. چون فکر می‌کنیم می‌توانیم طرف مقابل را تغییر دهیم و او را به فردی با خصوصیات موردعلاقه خود تبدیل کنیم.

اما افرادی که امید به تغییر طرف مقابل دارند افرادی را انتخاب می‌کنند که هیچ شباهتی به معیارهای مورد علاقه آنها ندارند. اماهمیشه امیدوارند که روزی آنها را تغییر خواهند داد؛ در صورتی که چنین روابطی اغلب با شکست مواجه خواهد شد.

بنابراین همدیگر را همان‌گونه که هستید بپذیرید. فراموش نکنید اگر قرار باشد کسی تغییر کند فقط خود ما هستیم. چون تنها کسی که می‌توانیم او را تغییر دهیم خودمان هستیم. البته تغییر خود ما هم کار آسانی نیست و نیاز به آگاهی و رشد و صبر وتحمل زیادی دارد.

علایق و خواسته‌های خود را محدود نکنیم

ولی‌زاده می‌گوید گاهی یک یا دو ویژگی خوب در طرف مقابل ما را ترغیب می‌کند که با او وارد رابطه شویم. مثلا وقتی می‌بینیم او موقعیت خانوادگی، مالی و اجتماعی خوبی دارد خود را وادار می‌کنند عاشق او شوند. در صورتی که عوامل بسیار مهم دیگری را برای برخوردار بودن از رابطه موفق مانند تناسب و تفاهم، بلوغ و پختگی لازم برای برقراری رابطه عاطفی و همچنین داشتن علایق و خواسته‌های مشترک را نادیده می‌گیرند. اینها احتمال خطا را بالا می برند و نمی‌توانند طرف مقابل را به خوبی بشناسند و ممکن است عشق ناسالم و اشتباهی را نیز تجربه کنند.

چطور انتخاب درستی داشته باشیم؟

به عقیده ولی زاده، داشتن خودآگاهی و شناخت خود نخستین عامل برای احتمال خطای کمتر در شروع روابط است. یعنی در گام نخست باید خودآگاهی داشته باشیم و علاقه‌مندی و توانمندی‌های خود را پرورش دهیم تا قدرت بیشتری داشته باشیم. در واقع قدرت، عامل بسیار مهمی در برقراری روابط است. یعنی دوست داشتن همراه با قدرت هم برای خود ما دلنشین‌تر است و هم دیگران بیشتر از آن استقبال می‌کنند. درصورتی که مهر ورزیدن از سر ضعف و ناتوانی، چیزی جز وابستگی به دنبال نخواهد داشت و باعث می‌شود طرف مقابل هم بعد از مدتی آن را پس بزند و از آن صرف‌نظر کند.

درمان به موقع الگوهای رفتاری و ذهنی اشتباه هم که مدت‌هاست در ما نهادینه شده‌اند می‌تواند مانع از شکست ما در روابط عاطفی شود. چون وجود این الگوها مانع از انتخاب درست خواهند شد. در غیر این صورت، احتمال زیادی دارد که بارها و بارها جذب افراد اشتباه شویم.

در واقع شناخت و بالا بردن آگاهی و اطلاعات ما باعث می‌شود به موقع متوجه زنگ خطرهای موجود در رابطه شویم تا بتوانیم با قدرت مالی رفتاری چیست؟ تشخیص درست؛ زودتر هم از روابط ناسالم رها شویم.

عملکرد منفی بانک مرکزی در بانک ها

سطح معاملات در بازار بین بانکی در 4 هفته اخیر در کمتر از هزار همت ثبت شده است. بررسی خالص عملکرد بانک مرکزی در بازارهای مالی در کنار کاهش معاملات بازار بین بانکی و بازار باز نیز نشان می دهد بانک مرکزی رفتاری انقباضی را در داد وستد با بانک ها در سال جاری به ثبت رسانده است.

تصویر عملکرد منفی بانک مرکزی در بانک ها

به گزارش پرسون، روند معاملات در بازار باز در سیری کاهشی قرار گرفته و از کانال 94 همت در پایان سال گذشته اکنون به 75 هزار میلیارد تومان رسیده است. در بازار شبانه نیز این معاملات همچنان در سطح پایینی قرار داشته است.

به طور کلی بانک مرکزی برای مدیریت وضعیت نقدینگی و در راستای اهداف پولی خود هر هفته به انجام معاملات در دو بازار می پردازد.

در بازار باز با خرید اوراق ازبانک ها با نرخ سود و تاریخ سررسید مشخص اقدام به تزریق نقدینگی کرده و در کنار آن در بازار شبانه پاسخگوی نیاز بانک های مقروض است. نرخ سود در بازار شبانه از اهمیت بالایی در اقتصاد برخوردار بوده که بانک مرکزی به منظور کنترل آن در نیمه دوم سال گذشته بسط های بالایی را رقم زد.

اکنون اما آمارها نشان از روند انقباضی بانک مرکزی به صورت هفتگی در بازارهای بین بانکی داشته است.

کاهش معاملات اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی
در بازار شبانه یا بازار بین بانکی، بانک های دارای مازاد می توانند با تاریخ سررسید کوتاه مدت و با نرخ سود معلوم به بانک های دارای کسری وام قرض دهند.

بانک مرکزی نیز با اعتبارات قاعده مند که سودی 22 درصدی دارد در این بازار اقدام به تزریق پول می کند. در همین راستا طبق آمارهای ثبت شده در این بازار، سطح بسط اعتبارات قاعده مند از نیمه اردیبهشت ماه تاکنون در کمتر از هزار میلیارد تومان قرار داشته است.

در همین راستا، سطح معاملات در هفته گذشته برابر با 950 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

این رویداد در حالی ثبت شده که بانک مرکزی در بازار باز نیز تزریق پول را کاهش داده است. تعمیم بررسی ها حاکی از آن است که بانک مرکزی سیاستی انقباضی را در پیش گرفته است. یک متغیر مهم که این موضوع را بهتر نشان می دهد خالص عملکرد این نهاد در دو بازار بین بانکی مالی رفتاری چیست؟ است.

اسرائیل حکم اخراج این زن ایرانی تبار را صادر کرد

ندا امین روزنامه‌نگار پناهنده، پس از پنج سال، در معرض اخراج قرار گرفته است. این روزنامه‌نگار، در سال ۲۰۱۷ از اسرائیل پناهندگی گرفت، اما اکنون به حکم «آیلت شاکد» وزیر کشور، با خطر اخراج روبه‌رو است.

اسرائیل حکم اخراج این زن ایرانی تبار را صادر کرد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از کیهان، در پی کشف چند مورد دیرهنگام نفوذ و جاسوسی در میان برخی وزرا و سرمایه‌داران و مقامات سیاسی اسرائیل به نفع ایران، مراکز امنیتی این رژیم از جمله به برخی اتباع ایرانی پناهده شده بدگمان شده‌اند.

به گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، ندا امین روزنامه‌نگار پناهنده، پس از پنج سال، در معرض اخراج قرار گرفته است. این روزنامه‌نگار، در سال ۲۰۱۷ از اسرائیل پناهندگی گرفت، اما اکنون به حکم «آیلت شاکد» وزیر کشور، با خطر اخراج روبه‌رو است. ندا امین به اخبار کانال ۱۲ اسرائیل گفت از رفتاری که با او می‌شود شوکه شده، و هیچ جایی ندارد برود.

شاباک، سازمان امنیت و اطلاعات اسرائیل به این پناهنده گفته که او با مقامات اطلاعات ایران در ارتباط است و دستور ترک اسرائیل داده شده است. اما وکیل وی، این اتهام را «پوست گردو» خواند و گفت این «بهانه»‌ای برای واداشتن امین به ترک اسرائیل است. وکیل امین می‌گوید: او در گذشته در این خصوص مورد بازجویی قرار گرفته، اما دستگیر نشد، هیچ اقدامی علیه او نشد، و خطری نیز ایجاد نکرد.

تایمز اسرائیل می‌افزاید: در گذشته، کمیته‌ای که درخواست امین برای کسب موقعیت رسمی در اسرائیل را بررسی می‌کرد، به اتفاق آرا به اعطای اقامت دائم به او رأی داد. در یک توصیه نامه وزارت دادگستری به این کمیته گفته شد او در ایران «تحت تعقیب» بوده و در ایران جانش در خطر قرار داشته و او نامزد «معتبر» برای دریافت اقامت دائم است. امین، ایران را در ۲۰۱۴ به مقصد ترکیه ترک کرد و همچنین برای تایمز اسرائیل متن‌های وبلاگی می‌نوشت. در تابستان ۲۰۱۷، او با تایمز اسرائیل تماس گرفت و گفت جانش در خطر است. طبق گفته خودش، وبلاگ نویسی برای یک وبسایت اسرائیلی، و دیگر نوشته‌هایش در دیگر جاها باعث شده است پلیس ترکیه بارها او را مورد سؤال و جواب قرار دهد، و سپس به او گفته‌اند از ترکیه بیرونش می‌کنند. او گفت می‌ترسد مقامات ترکیه او را به ایران پس بفرستند، و در آنجا جانش در خطر باشد.

مقامات اسرائیلی از روی همدردی با موقعیت دشوار او، پروسه ضروری بازرسی را تسریع کردند و وزیر کشور وقت به او ویزای اسرائیل را داد. مقامات کنسولگری اسرائیل در ترکیه نیز مقدمات ورود او به اسرائیل را مهیا کردند. او به تایمز اسرائیل گفته بود آرزو دارد پروسه رسمی گرویدن به یهودیت را آغاز کند، ولی به دیوار خورده است.

او در اسرائیل از هنگام ورود ناچار بود ویزای «اقامت موقت» خود را هر سه ماه یک‌بار تمدید کند، و با مقامات برای دریافت جاپای دائمی‌تر به چالش بپردازد.

روز دوشنبه گذشته معلوم شد وزیر کشور اسرائیل حکم اخراج او را صادر کرده است. شاباک در بیانیه‌ای به شبکه تلویزیونی مزبور گفت امین در طول اقامت در اسرائیل در رابطه با ارتباط با مقامات اطلاعاتی ایران تحت تحقیق بوده، و او علی‌رغم هشدار صریح مقامات درخصوص این موضوع، به ارتباط خود با ایشان ادامه داده است.

امین به کانال ۱۲ گفت فقط با یکی از این‌گونه افراد وارد گفت‌وگو شده و آن‌هم فقط در مورد یک موضوع شخصی بوده و ارتباط خود را به این خاطر که روزنامه نگار است حفظ کرده، و تمام اطلاعاتی که داشته را به شاباک منتقل کرده است.

کانال ۱۲ به نقل از امین گفت «دل من را شکستند. منطقی نیست که دولت بگوید من خطری علیه شهروندان هستم. وقتی به اسرائیل آمدم مثل شاهزاده خانم‌ها و ملکه‌ها برای من فرش قرمز پهن کردند».

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا