تجارت گزینه های دودویی در افغانستان

بازه زمانی بازار فارکس

بازار اجاره روی ریل قرار نمی‌گیرد

وزارت راه و شهرسازي جزئيات آخرين بسته حمايتي خود را از بازار اجاره بها منتشر کرد. بسته‌اي که حول پنج محور اصلي شامل تعيين سقف .

بازار اجاره روی ریل قرار نمی‌گیرد

آرمان ملي: وزارت راه و شهرسازي جزئيات آخرين بسته حمايتي خود را از بازار اجاره بها منتشر کرد. بسته‌اي که حول پنج محور اصلي شامل تعيين سقف براي قراردادهاي اجاره، دائمي شدن پرداخت کمک وديعه مسکن، تسهيل وثايق بانکي وام اجاره، اولويت قرار دادن دهک‌هاي اول تا سوم در پرداخت وام وديعه و ارائه مشوق‌هاي تسهيلاتي و مالياتي به موجراني که مصوبات دولت را رعايت مي‌کنند مي‌گذرد و قرار است دولت با تکيه بر آن بازار پر تنش اجاره را که هم اکنون با رکود حاکم بر بازار خريد و فروش با تشديد التهاب همراه شده سامان بخشد.

در واقع فارغ از اينکه اجراي سياست‌هاي تعيين سقف 25 درصدي براي بازار اجاره که در دولت‌هاي قبل نيز در بازار به اجرا درآمده و نتيجه‌اي عکس در پي داشته در بسته حمايتي وزارت راه و شهرسازي بانک‌ها به عنوان مهم‌ترين شاخصه براي کاهش تاثير التهابات بر مستاجران در نظر گرفته شده که قرار است با تسهيلات تکليفي و پرداخت وام‌هاي وديعه کمک حال مستاجران باشد موضوعي که بررسي‌ها نشان مي‌دهد نظام بانکي به دليل اضافه برداشت‌هاي دولت با ناترازي شديد مواجه بوده، به گونه‌اي‌که نرخ سود بين بانکي به 21 درصد رسيده و از مجموع بالغ بر700 هزار درخواست دريافت وام وديعه به گفته وزارت راه و شهرسازي تنها 3 هزار وام تاکنون پرداخت شده و اکثر بانک‌ها با بهانه‌هايي همچون اتمام اعتبارات و يا مشکل براي معرفي ضامن از زير بار پرداخت طفره مي‌روند.

بنابراين به نظر مي‌رسد بسته حمايتي دولت اگر در 50 محور هم تدوين شود با توجه به وابستگي شديدي که با نظام بانکي دارد نمي‌تواند بازار اجاره را تحت الشعاع قرار دهد به گفته کارشناسان تنها راهکار پيش روي دولت ايجاد زير ساخت‌ها و ارائه مشوق براي افزايش توليد و عرضه با استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي بوده که به‌همراه آن اجاره داري حرفه‌اي نيز در دستور کار قرار گيرد.

افزايش سهم اجاره بها در هزينه خانوارها

بازار اجاره مطابق معمول سال‌هاي گذشته با ورود به پيک جابه‌جايي دچار التهاب شده است. خردادماه امسال نرخ رشد ساليانه اجاره در تهران 46 درصد و در کل کشور 51 درصد بود. شرايط به گونه‌اي است که اجاره‌بها سهم بالايي از هزينه خانوار را به خود اختصاص مي‌دهد و مشکلات عديده‌اي را براي دهک‌هاي پايين و متوسط ايجاد کرده است. طبق آمار ارديبهشت امسال اجاره هر متر مربع واحد مسکوني در شهر تهران به‌طور متوسط 126 هزار و 900 تومان است. دولت درصدد ساماندهي بازار مسکن و اجاره برآمده است. در اين زمينه بسته‌اي تحت عنوان «بسته پيشنهادي ساماندهي بازار مسکن و اجاره‌بها» با پنج محور طراحي شده است. اين موارد شامل تعيين سقف براي قراردادهاي اجاره، دائمي شدن پرداخت کمک وديعه مسکن در هر سال، تسهيل وثايق بانکي وام اجاره، اولويت قرار دادن دهک‌هاي اول تا سوم در پرداخت وام وديعه و ارائه مشوق‌هاي تسهيلاتي و مالياتي به موجراني که مصوبات دولت را رعايت مي‌کنند است.

آمار مي‌گويد اقدامات دو سال گذشته نتوانسته آنچنان‌که بايد و شايد منجر به ساماندهي بازار اجاره شود. اين برنامه‌ها شامل دو مورد بود که جنس يکي از آنها دستوري و ديگري تسهيلاتي بود. دولت انعقاد قراردادهاي تمديد اجاره با افزايش بيش از 25 درصد را ممنوع کرد. از سوي ديگر پرداخت وام کمک وديعه مسکن را به تصويب رساند که البته به دليل پايين بودن رقم آن به تعداد بسيار کمي از مستاجران رسيد. هر دو پيشنهادات توسط وزارت راه و شهرسازي به دولت پيشنهاد شده بود. دولت به تدريج بر آن شد تا ايرادات بسته‌هاي تشويقي خود را اصلاح کند. در سال‌جاري دولت و مجلس برنامه‌هايي مشابه را براي کاستن از التهابات بازار اجاره در دستور کار قرار دادند. دولت در جلسه سران قوا بسته پيشنهادي خود در اين زمينه را به تصويب رساند. مجلس نيز طرح اجاره‌داري حرفه‌اي را در دستور کار قرار داد و براي بررسي بيشتر به کميسيون عمران ارجاع داد. ساخت واحدهاي استيجاري با همکاري شهرداري‌ها و بخش خصوصي يکي از مهم‌ترين محورهاي اين طرح است.

بسته حمايتي در پنج محور

در روزهاي اخير وزارت راه و شهرسازي براي دومين بار در سال جاري، بسته‌اي را رونمايي کرد که جزئيات آن توسط مديرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي تشريح شد. آنطور که پروانه اصلاني بيان کرده است، اولين بخش درخصوص پرداخت تسهيلات کمک وديعه مسکن است که هر ساله بانک مرکزي با اعلام وزارت راه و شهرسازي، مکلف است نسبت به اعطاي تسهيلات کمک وديعه مسکن اقدام و شرايطي را فراهم کند تا متقاضيان بسته به تمايل خود درخواست پرداخت ماهيانه اصل و سود را داشته باشند يا فقط سود را بپردازند. همچنين در بخش دوم بازپرداخت اصل وديعه بايد در پايان سال صورت گيرد و متقاضي طي بازه زماني يکساله وديعه را از سيستم بانکي قرض مي‌گيرد و در پايان سال قرض را بازمي‌گرداند و فقط سود را مي‌پردازد. اصلاني تسهيل وثايق را يکي ديگر از بندهاي اين مصوبه برشمرد و گفت: بانک مرکزي مکلف است حتما در راستاي تسهيل وثايقي که به سبب وام وديعه از مردم دريافت مي‌کند، گام بردارد و بر اين امر تاکيد شد اگر برگه سهام عدالت يا کارت يارانه افراد براي اقساط متقاضي کافي است، اخذ وثيقه ديگري از جمله سفته، چک و. ممنوع است.

وي سومين بخش از مصوبه «بسته پيشنهادي ساماندهي بازار مسکن و اجاره بها» را اولويت‌بندي معرفي متقاضيان براي اخذ وام وديعه خواند و اظهار کرد: مقرر شده وزارت راه و شهرسازي بر اساس شاخص‌هايي همچون تعداد افراد خانواده، زوج‌هاي جوان، افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي و دهک‌هاي يک تا سه درآمدي را از طريق سامانه طرح‌هاي حمايتي به سيستم بانکي معرفي کند. مديرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي افزود: به عنوان يکي ديگر از محورهاي اين بسته پيشنهادي، مي‌توان بازه زمانی بازار فارکس از بسته تشويقي موجرين در راستاي رعايت قوانين نام برد. اين قوانين در حوزه تعيين سقف براي اجاره بها است که امروز نيز موضوع تعيين سقف اجاره 25 درصدي براي پايتخت و سقف 20 درصدي براي ساير شهرها مطرح است که توسط سران سه قوه به تصويب رسيده است. اصلاني تاکيد کرد: در صورتي که موجراني اين امر را رعايت يا به انعقاد قراردادهاي بلندمدت اجاره که بيش از دو سال است، اقدام کنند، براي آنان بسته تشويقي در نظر گرفته مي‌شود.

وي با بيان اينکه اين بسته تشويقي پرداخت تسهيلات بانکي براي موجرين است، عنوان کرد: بسته مذکور شامل تسهيلات جعاله مسکن يا تشويق‌هايي همچون تخفيفات و معافيت‌هاي مالياتي خواهد بود که وزارت راه و شهرسازي با همکاري وزارت اقتصاد و بانک مرکزي مکلف به تدوين و اجراي اين بسته تشويقي شدند. مديرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي محور ديگر را بحث ساماندهي حق کميسيون مشاوران املاک خواند و گفت: اين امر بسيار حائز اهميت است، چراکه مقرر شده پايه محاسبه حق کميسيون مشاوران املاک قيمت‌هاي روز معامله شده در نظر گرفته نشود، بلکه مبناي حق کميسيون در خصوص خريد و فروش، ارزش معاملاتي املاک موضوع ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم است که توسط کميسيون تقويم املاک هر ساله تعيين مي‌شود، خواهد بود. اصلاني تاکيد کرد: اين امر در خصوص املاک اجاره‌اي نيز مبنا قرار مي‌گيرد و حق کميسيون بر اساس ارزش اجاري املاک موضوع ماده 54 قانون ماليات‌هاي مستقيم تعيين مي‌شود که اين امر نيز هر ساله توسط کميسيون فوق الذکر تعيين مي‌شود و ملاک عمل قرار مي‌گيرد.

اثر پذيري بازار اجاره از تورم و سود بانکي

بر اساس اين گزارش، سال‌هاي قبل عنوان مي‌شد که اجاره بها در برخي موارد تا 80 درصد هزينه‌هاي خانوارها در تهران را به خود اختصاص مي‌دهد. متغيرهاي بيروني و دروني همچون نرخ تورم، انتظارات تورمي، رشد نقدينگي، نرخ سود تسهيلات بانکي و ميزان ساخت و ساز بر بازار مسکن تاثيرگذار است و اجاره‌بها به عنوان تابعي از بازار مسکن را تحت تاثير قرار مي‌دهد. در اين شرايط بسياري از مستاجران با مشکلات عديده‌اي مواجه شده‌اند. فروش خودرو و حتي اثاثيه خانه به منظور فراهم کردن وديعه و کوچ طبقاتي از تبعات رشد قيمتها در بازار اجاره است که در سال‌هاي اخير به‌خصوص از سال 1398تاکنون مشکلاتي را براي اجاره‌نشين‌ها ايجاد کرده است.

بهترین لوله گاز کشی

بهترین لوله گاز کشی

شبکه گاز رسانی یکی از مهم ترین سیستم های ساختمان است که به دلیل نقش حساسی که در ساختمان ایفا می کند باید با بهترین وسایل نصب شود. این در حالی است که لوله که یکی از اصلی ترین اجزاء این سیستم است، در انواع مختلفی به بازار عرضه می شود و در بسیاری از مواقع، زمانی که مصرف کننده برای خرید آن به بازار مراجعه می کند، نمی تواند به راحتی گزینه مد نظر خود را پیدا کند. از این رو، ما قصد داریم در ادامه به طور اختصاصی در مورد بهترین لوله گاز کشی صحبت کنیم و نحوه خرید این وسیله را به شما بیاموزیم. پیشنهاد می کنیم که تا پایان با ما همراه باشید تا بیش تر با این سازه آشنا شوید و بتوانید از قابلیت های آن به بهترین نحو ممکن استفاده کنید.

انواع سیستم های گاز رسانی ساختمان

اگر بخواهیم سیستم گاز رسانی ساختمان را تقسیم بندی کنیم به دو نوع سیستم می توانیم اشاره کنیم که عبارتند از:

·سیستم های روکار

برای نصب این لوله گالوانیزه استفاده می شود. توجه داشته باشید که لوله های گالوانیزه، به گونه ای طراحی شده اند که به یک دیگر پیچ می شوند و نیازی نیست آن ها را به یک دیگر جوش بدهیم.

·سیستم های زیر کار

سیستم دیگری که برای نصب لوله های گاز طراحی شده، سیستم زیر کار است. در این سیستم از لوله های مختلفی می توان استفاده کرد. اما همه این لوله ها را باید به وسیله جوشکاری برقی به یک دیگر متصل کنیم. البته، جوشکاری باید یکنواخت باشد و به صورت اصولی انجام شود.

بهترین لوله گاز کشی

در حال حاضر سه نوع لوله گاز، در بازار موجود است که عبارتند از:

·لوله های پلی اتیلن

یکی از بهترین لوله های گاز کشی، لوله های پلی اتیلن است که در برابر خوردگی و مواد شیمیایی بسیار مقاوم اند و کارایی خیلی خوبی دارند. اما با این وجود با قیمت بسیار مناسبی به بازار عرضه می شوند و انتخاب آن ها، می تواند هزینه نصب شبکه گاز رسانی یک ساختمان را به طور قابل ملاحظه ای کاهش بدهد.

·لوله های مسی

یک نوع دیگر از لوله هایی که برای نصب سیستم گاز کشی مورد استفاده قرار می گیرند لوله های مسی هستند. این لوله ها انعطاف پذیری خوبی دارند و بسیار مقاوم اند. اما از آن جایی که قیمت مس خیلی زیاد است، این لوله ها در حال حاضر، کاربرد زیادی در صنعت گاز رسانی ندارند.

·لوله های فولادی

آخرین نوع از لوله های گاز، لوله های فولادی هستند که دیواره آن ها بسیار ضخیم و سفت است. این لوله ها، کارایی بسیار خوبی دارند و به طور متوسط تا 50 سال عمر می کنند. اما هم وزن زیادی دارند هم هزینه خرید آن ها بسیار گران و سر سام آور است. به همین دلیل نیز خیلی طرفدار ندارند.

قیمت لوله های گاز رسانی

قیمت لوله های گاز رسانی به شاخصه های مختلفی بستگی دارد. از آن جایی که اکثر این شاخصه ها متغیر هستند بازه زمانی بازار فارکس و ثبات ندارند، این محصول در بازه های زمانی مختلف با قیمت های متفاوتی به بازار عرضه می شود. یعنی تا زمانی که مصرف کننده به بازار مراجعه نکند، نمی تواند قیمت آن را به طور دقیق محاسبه کند. از این رو، ما در این قسمت به برخی از این مؤلفه هایی که بر قیمت لوله های گاز تأثیر می گذارند، اشاره می کنیم. با آگاهی از عوامل زیر شما در حین خرید این وسیله راحت تر می توانید قیمت آن را محاسبه کنید. این مؤلفه ها عبارتند از:

·ابعاد لوله ها

یکی از مهم ترین معیار هایی که در حین محاسبه های گاز مورد توجه قرار می گیرد، ابعاد آن ها است که مسلماً هر چه بیش تر باشد باید مصرف کننده پول بیش تری در ازای خرید آن بپردازد.

·جنس لوله ها

یکی دیگر از مؤلفه هایی که قیمت لوله های گاز را تحت شعاع قرار می دهد جنس این لوله ها است که در صورتی که از متریال های گران و کم یاب باشد لوله با قیمت بیش تری به فروش می رسد.

·ضخامت

مؤلفه دیگری که در حین تعیین قیمت لوله های گاز، در نظر گرفته می شود ضخامت این لوله ها است. البته بد نیست بدانید که معمولاً ضخامت لوله های گاز رسانی فلزی خیلی بیش تر از سایر لوله ها است. به همین دلیل هم است که معمولاً این لوله ها، با قیمت بسیار زیادی روانه بازار می شوند و خیلی گران هستند.

تذکر: برای خرید لوله صنعتی به مراکز معتبر مراجعه کنید. در این مراکز خواهید توانست از تجربه و مهارت کارشناسان این مراکز استفاده کنید و بهترین گزینه را انتخاب کنید. در ضمن، زمانی که برای خرید این وسیله به بازار مراجعه می کنید این نکته را نیز در نظر داشته باشید که اگر نتوانید انتخاب درستی داشته باشید، بدون شک اتفاق های ناگواری در انتظار شما خواهد بود. همچنین خسارت های مالی و جانی وحشتناکی به شما وارد می شود.

قیمت خودرو در بازار بدون تغییر ماند | جدول قیمت خودرو ۲۷ تیر ۱۴۰۱

قیمت خودرو امروز در بازار نسبت به آخرین معاملات دیروز بدون تغییر ماند. قیمت خودرو در بازار همواره با نوساناتی همراه است. علت افزایش قیمت خودرو چیست؟ واردات خودرو می تواند در کاهش قیمت خودرو موثر باشد. آخرین قیمت خودرو را در جدول زیر مشاهده کنید.

به گزارش جام جم آنلاین از باشگاه خبرنگاران، بر اساس معاملات انجام شده امروز (۲۷ تیر ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز بدون تغییر همراه بوده است.

افزایش قیمت خودرو در طول ماه

قیمت خودرو در بازار کشور همواره با نوساناتی همراه است. برخی از خودروها در طی یک ماه گذشته افزایش قیمت بیشتری نسبت به دیگر خودروها داشتند و تا ۵۰ میلیون تومان نیز گران شدند.

به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت خودرو در بازار کشور همواره با نوساناتی همراه است. البته برخی روزها شدت تحولات بازار تغییر می‌کند. با وجود این، بازار خودرو همچنان در رکود است و خرید فروش چندانی در آن صورت نمی‌گیرد.

در این میان، خودروهای داخلی در طی یک ماه با نوساناتی همراه بودند. البته افزایش یا کاهش قیمت خودروها به یک میزان نبود.

تغییر قیمت خودرو در یک ماه

طی یک ماه گذشته، خودروی پژو پارس اتوماتیک بیشترین تغییر قیمت را میان خودروهای صفر داخلی در بازار داشت. این خودرو که هم‌اکنون در قیمت ۴۹۸ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود، ماه گذشته ۴۴۴ میلیون تومان قیمت داشت. یعنی چیزی حدود بازه زمانی بازار فارکس ۵۴ میلیون تومان افزایش قیمت تنها در طول یک ماه.

پژو ۲۰۷ پانوراما نیز در این یک ماه با نوسان همراه بود. این خودرو امروز ۶۲۰ میلیون تومان است. در حالی که در طول یک ماه ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته. چرا که ماه گذشته ۶۱۰ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شد.

تارا اتوماتیک نیز با افزایش ۱۰ میلیون تومانی همراه بود و در حال حاضر به نرخ ۶۰۰ میلیون تومان داد و ستد می‌شود البته در این بین خودروهایی نیز بودند که نسبت به ماه پیش کاهش قیمت جزئی را تجربه کردند.

برای مثال، خودروی کوییک دنده‌ای مدل ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته پنج میلیون تومان کاهش قیمت داشت. این خودرو هم‌اکنون در بازه قیمتی ۲۱۰ میلیون خرید و فروش می‌شود.

پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز، برخلاف تیپ ۵ که افزایش داشت، با کاهشی جزئی همراه بود. این خودرو در طول یک ماه سه میلیون تومان کاهش داشت و به ۳۰۱ میلیون تومان رسید.

پیش‌ بینی قیمت خودرو در روزهای آینده

بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: در حال حاضر قیمت خودرو در بازار کشور با نوسانات کمی همراه است. اما این نوسانات مانند ماه‌های گذشته نیست و تاثیر چندانی در وضعیت بازار ندارد.

او افزود: این نوسانات تحت تاثیر مذاکرات هسته‌ای وین و واردات خودرو است. البته عرضه خودروهای تکمیل شده خودروسازان به بازار نیز از افزایش قیمت جلوگیری کرده است. به نظر می‌رسد این روند در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد. اما باید به این نکته باید توجه کرد که بازار در وضعیت رکودی قرار دارد و برای تغییر وضعیت بازار، باید منتظر واردات و مذاکرات وین بود.

گرانی گسترده قیمت خودرو در بازار

روند قیمت‌ها در بازار خودرو صعودی است؛ تا جایی که فقط در یک روز شاهد گرانی ۵ میلیون تومانی پژو۲۰۷ اتوماتیک بودیم.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روند قیمت‌ها در بازار خودرو نشان می‌دهد که فقط در طول یک روز پراید ۱۵۱ در حدود یک میلیون تومان گران شده است، به طوری که هم‌اکنون در بازار ۱۸۵ میلیون تومان قیمت دارد. البته قیمت خودرو نسبت به یک ماه قبل کاهش حدود ۲ میلیون تومان را تجربه کرده است. روند قیمت‌ها نشان می‌دهد که پراید ۱۱۱ در طول یک روز گذشته تغییر آن‌چنانی را ثبت نکرده است و هم‌اکنون در بازار ۲۰۴ میلیون تومان قیمت دارد.

در میان مدل‌های پژو اما تقریبا همه مدل‌ها در مسیر صعودی قیمت حرکت کرده است. پژو۲۰۶ تیپ دو در حدود ۳ میلیون تومان گران شده است و هم‌اکنون در بازار به قیمت ۳۰۴ میلیون تومان به فروش می‌رود. این خودرو یک ماه قبل البته ۳۰۵ میلیون تومان قیمت داشت.

در این میان، پژو۲۰۷ اتوماتیک رشد ۵ میلیون تومانی قیمت را تجربه کرده است و هم‌اکنون در بازار به قیمت ۶۱۵ میلیون تومان به فروش می‌رود. این خودرو یک ماه قبل ۶۱۰ میلیون تومان قیمت داشت.

پژو۴۰۵ بنرینی هم در بازار به قیمت ۲۹۵ میلیون تومان و پژو۴۰۵ دوگانه‌سوز ۲۸۴ میلیون تومان قیمت دارد. اما پژوپارس اتوماتیک در حال حاضر در بازار به قیمت ۴۷۵ میلیون تومان فروخته می‌شود. این خودرو فقط در یک روز ۵ میلیون تومان گران شده است. در یک ماه گذشته نیز پژوپارس اتوماتیک افزایش ۲۵ میلیون تومانی قیمت را تجربه کرده است.

گزارش‌ها از روند بازار نشان می‌دهد که تیبا هاچ‌بک در بازار ۲۰۸ میلیون تومان قیمت دارد که نسبت به روز قبل ۲ میلیون تومان گران شده است. این خودرو یک ماه قبل ۲۰۵ میلیون تومان قیمت داشت. تیبا صندوق‌دار SX بنزینی نیز در حال حاضر در بازار به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رود که رشد حدود ۲ میلیون تومانی را نسبت به روز گذشته تجربه کرده است. این خودرو یک ماه پیش ۵ میلیون تومان ارزان‌تر فروخته می‌شد.

در این میان، سمند ال‌ایکس EF۷ در بازار خودرو ۳۳۲ میلیون تومان قیمت دارد. این خودرو در یک روز ۲ میلیون تومان گران شده است؛ اگرچه یک ماه قبل با قیمت ۳۳۵ میلیون تومان به فروش می‌رفت. سمند ال‌ایکس ساده نیز در بازار ۳۰۴ میلیون تومان قیمت دارد که ۲ میلیون تومان نسبت به روز گذشته گران شده است. این خودرو یک ماه قبل ۳۰۸ میلیون تومان قیمت داشت.

حل مشکلات کشور نیازمند برنامه جامع و مدون است

حل مشکلات کشور نیازمند برنامه جامع و مدون است

نماینده مجلس تاکید کرد: مشکلات کشور بدون برنامه جامع و مدون قابل حل نیست.

به گزارش ایلنا، مهدی عیسی زاده در نشست علنی امروز( شنبه ۲۵ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور گفت: جامعه امروز ایران متاسفانه با انبوه مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی و بدون اولویت بندی مواجه است. هر کدام از آنها می تواند نقطه آغازین باشد لذا دستگاه های مسئول کشور به دلیل عدم شناخت دقیق مسائل قادر به حل و فصل مشکلات نیستند. پدیده مسئولیت گریزی، عدم پاسخگویی، اهمال کاری، توجیه گرایی، دلیل تراشی و عدم شفافیت از پدیده‌های است که این روزها با آن مواجه شده‌ایم. از سوی دیگر برخی از اقدامات و شعارهای دولت نیز متناسب با قابلیت و توان اجرایی آنها نیست. به عنوان نمونه بررسی شوک درمانی اقتصادی مشخص کرد این اقدام اثرات مثبتی نداشته و صرفا موجب افزایش شدید تورم بوده و گرانی را در پی داشت.

نماینده میاندوآب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت توجه کند که امروز هیچ اقدام غیربرنامه‌ای توان حل و فصل مسائل اجتماعی و اقتصادی ایران را ندارد، کشور نیازمند برنامه جامع و مدون است.

عضو کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ امروز یکی از مشکلات بزرگی شده است. بند (و) تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰ برای ایجاد شهرستان های جدیدالتاسیس و حفظ ماندگاری جمعیت تعیین تکلیف کرده است ولی متاسفانه سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تا امروز با تفسیرهای خود مانع این اقدام شده است.

وی اظهار داشت: صندوق های بازنشستگی مخصوص صندوق های نیروهای مسلح و کشوری و سایر صندوق ها همگی وابستگی و چسبندگی به دولت دارند و باید این صندوق ها به خود اکتفایی و خودکفایی برسند و از جناح بندی، سیاسی کاری و صرفا رفاه برای مدیران منتصبین دور شود.

این نماینده مجلس مطرح کرد: سازمان تامین اجتماعی بعنوان بزرگترین سازمان بیمه کشوری به بازه زمانی بازار فارکس لحاظ منابع مالی و رشد مصارف در شرایط مناسبی قرار ندارد و نتوانسته رضایت افراد تحت پوشش به خصوص بازنشستگان را تامین کند. بنا به آمار منتشر شده دو سوم شرکت های وابسته به شستا و صندوق بازنشستگی کشوری یا زیانده هستند یا نمی توانند روی پای خود بایستند بنابراین باید به بازنشستگان نیروهای مسلح که آرامش و امنیت کشور حاصل فداکاری این اقشار است توجه شود که در رفاه و معیشت مشکلاتی نداشته باشند.

عیسی زاده بیان کرد: از رئیس‌جمهور می‌خواهم با تسریع در معرفی وزیر پیشنهادی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، شخصی را معرفی کند که اشراف لازم بر اهداف ملی، ماموریت ها، وظایف و اختیارات این وزارتخانه حیاتی داشته و توان ایجاد تحول ساختاری و عملیاتی را داشته باشد. با پرهیز از تکرار تجربه گذشته لازم است از پیشنهاد افراد بی‌تجربه و ناهماهنگ خودداری کرده تا به دلیل اقدامات نسنجیده و غیر مسئولان وزارت کار شاهد اعتراضات مجدد بازنشستگان در کف خیابان نباشیم. اعضای کمیسیون اجتماعی و سایر نمایندگان در برنامه‌های پیشنهادی برون رفت از چالش‌های صندوق‌ها، بهزیستی، فناوری، تعاون، صندوق های امید، بانک توسعه و تعاون را در نظر دارند.

این نماینده مجلس گفت: از رئیس‌جمهور می‌خواهم برای ایجاد اشتغال در شورای عالی اشتغال همه وزارتخانه هایی که مسئول هستند را برای ایجاد اشتغال جوانان به خط کند از سوی دیگر قرار بود وزارت اقتصاد مجوزها و امضاهای طلایی حذف کند. مجلس به ساماندهی استخدام کارکنان در راستای رعایت عدالت استخدام رای داده است و در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی بوده و از همه می خواهیم کمک کند.

نماینده مردم میاندوآب در مجلس اظهار داشت: دریاچه ارومیه نگین آذربایجان و یکی از جاذبه های ایران امروز با قصه پر غصه خشک شدن رو به رو بوده و داستان غم انگیز سوء مدیریت در سال های گذشته به این دریاچه جفا کرده است نمایندگان به تحقیق و تفحص این سوء مدیریت رای داده اند و انتظار می رود دولت بتواند در بازه زمانی که دارد دریاچه را ارومیه را نجات دهد زرین رود مظلوم بخشی از حیات دریاچه ارومیه را برعهده داشته و آب بخشی از روستاهای استان آذربایجان شرقی را هم تامین کرده اما دیگر این پرستار بیمار است.

فعال شدن خط تلفن گویا برای خرید زباله از شهروندان

رکنا:شهردار رشت از فعال شدن یک خط تلفن گویا برای خرید زباله از شهروندان خبر داد و افزود: در همین بازه زمانی یک هفته‌ای درصد خرید زباله خشک بسیار افزایش پیدا کرده و به سه تن رسیده است.

فعال شدن خط تلفن گویا برای خرید زباله از شهروندان

به گزارش رکنا از رشت، سید امیرحسین علوی شهردار رشت در سی و هشتمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر رشت ضمن برشمردن اقدامات شهرداری در حوزه بهسازی لندفیل سراوان اظهار داشت: کارشناسان و مدیران شهرداری رشت بیش از ۲۰ جلسه را در تهران و شهرستان برای این معضل برگزار کردند و از هیچ تلاشی مضایقه نداشتند.

شهردار رشت ابراز داشت: ردیف بودجه و اعتباراتی که با دستور وزیر کشور برای اجرای پروژه‌های مدیریت پسماند و بهسازی سراوان اختصاص پیدا کرد، حاصل تمام جلسات و پیگیریهای مستمری بود که توسط شهرداری رشت و معاونین مربوطه انجام شد.

برگزاری فراخوان بهسازی سراوان

سید امیر حسین علوی اضافه کرد: به محض تائید طرح، فراخوان بهسازی سراوان برگزار خواهد شد. همچنین قصد داریم با همکاری سازمان نظارتی فرایند انجام آن را کوتاه نمائیم تا روند عملیات بهسازی سراوان سریعتر اجرایی شود.

وی ضمن تشکر و قدردانی از همکاری برخی از شهرداریها با شهرداری رشت در روند بهسازی سراوان تصریح کرد: شهرداری رشت ۱۵ روز متوالی است که در حال انجام کار عمرانی در محدوده دفنگاه سراوان است.

نصب سطل‌های تفکیک زباله در مناطق پنجگانه

علوی با بیان اینکه مناطق شهرداری رشت سطل های تفکیک را خریداری کرده‌اند و این سطل ها تا یکی دو روز آینده نصب خواهند شد، گفت: در بحث کار فرهنگی هم پویشی مردمی تحت عنوان شهر پاک ، شهروند همراه با کمک سمن ها راه اندازی شده و از روز شنبه کار خود را آغاز می‌کند.

موفقیت بیشتر در مدیریت پسماند با پلیس پسماند

وی ادامه داد: اقدامات اخیر شهرداری رشت قطعا در حوزه جمع‌آوری زباله های خشک و تفکیک زباله از مبدا تاثیرگذاری بسیار بالایی خواهد داشت اما برای جلوگیری از وقوع اتفاقات غیرمنتظره در حوزه مدیریت پسماند و برای موفقیت بیشتر در برنامه‌ها بازه زمانی بازار فارکس باید پلیس پسماند ایجاد شود.

شهردار رشت در مورد کارخانه کودآلی هم مواردی را ذکر کرد و یادآور شد: دو خط اورهال شده این کارخانه هم اینک به شکل دو شیفت و بدون افزایش نیرو در حال فعالیت است و روزانه ۴۰۰ تا ۴۵۰ تن زباله را پردازش می‌کند.

علوی اظهار داشت: با تلاش های شهرداری رشت و با همکاری سازمان شهرداریهای کشور قرار شد تا چالش ها و اختلافات حقوقی و کارشناسی که در حوزه خط سه کارخانه کودآلی وجود داشت با نظارت دستگاههای نظارتی استان گیلان حل و فصل شود.

وی اضافه کرد: با همکاری مشترکی که بین شهرداری رشت و شرکت آب منطقه ای گیلان شکل گرفت است، فرآیند مناقصه ساخت سوله c که برآورد اولیه اعتبار آن نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان است تا چند روز آینده برگزار می‌شود.

شهردار رشت افزود: در مورد زباله سوز هم اختلافاتی بین سازمان شهرداریها، شهرداری رشت و شرکت طرف قرارداد وجود دارد که در حال رایزنی برای حل و فصل آن هستیم.

انجام سمپاشی ، شن‌ریزی و آهک پاشی لندفیل سراوان به شکل روزانه

علوی از انجام سمپاشی، شن ریزی و آهک پاشی در لندفیل سراوان به شکل روزانه توسط شهرداری رشت سخن گفت و اظهار داشت: برای جلوگیری از خطر رانش زباله در محدوده ای که شهرداری رشت در حال انجام عملیات است، تعدادی چاه گاز حفر خواهد شد.

وی در پایان گفت: شهرداری رشت برای پیشبرد برنامه‌های فرهنگی مدیریت زباله و پسماند و تفکیک از مبدا به همکاری و همراهی ویژه شورای اسلامی شهر نیاز دارد که امیدواریم این امر هم با کمک کمیسیونهای مربوطه محقق شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا