تجارت گزینه های دودویی در افغانستان

پروژه های سرمایه گذاری که پرداخت می کنند

پرسش‌های متداول اسناد خزانه اسلامی

اسناد خزانه، در زمره اوراق بهادار با نامی قرار می‌گیرند كه بیانگر تعهد دولت‌ها به بازپرداخت مبلغ اسمی آن‌ها در آینده است. اسناد خزانه از ابزارهای مالی با ماهیت بدهی بوده كه بدون كوپن سود منتشر می‌شود و هدف اصلی آن، تامین كسری بودجه دولت‌هاست. اسناد خزانه اصلی‌ترین ابزار بازار پول جهت اعمال سیاست‌های پولی است.


2. اسناد خزانه اسلامی چیست؟

اسناد خزانه اسلامی، اوراق بهادار با نامی است كه دولت به منظور تصفیه بدهی‌های خود بابت طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبكاران غیردولتی واگذار می‌کند.

اسناد خزانه مرسوم در دنیا توسط دولت به رقمی كمتر از قیمت اسمی به خریداران فروخته شده و از منابع مالی حاصل از فروش، بدهی‌های دولت پرداخت می‌شود اما به دلیل اشكالات فقهی وارد بر این روش، دولت جمهوری اسلامی ایران، این اوراق را صادر و به شکل مستقیم به طلبكاران غیر دولتی واگذار می‌کند. دارنده اوراق درصورت نیاز به وجه نقد، این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به فروش می‌رساند.


3. چرا اسناد خزانه اسلامی را اسناد بدون ریسك می‌دانند؟

بزرگترین دغدغه فعالان بازار سرمایه درخصوص اسناد خزانه اسلامی، عدم ایفای تعهدات دولت در زمان سررسید است. برای رفع این نگرانی، دولت به این بدهی اولویتی هم‌ردیف حقوق و مزایای كاركنان خود داده و به عنوان بدهی ممتاز دولت در نظر گرفته می‌شود. خزانه‌داری كل كشور نیز موظف است پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی را در سررسید اوراق تعهد كند. این تعهدنامه به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است از این رو اسناد خزانه اسلامی ریسك نكول نخواهند داشت.


4. ریسك نقدشوندگی چیست و آیا اسناد خزانه اسلامی ریسك نقد شوندگی دارند؟

ریسك نقدشوندگی به معنی احتمال عدم فروش اوراق بهادار است. یكی از اهداف پذیرش اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران، كاهش این ریسك برای دارندگان این اوراق است چراكه به دلیل وجود بازار بزرگ و نقدشونده اوراق بهادار بادرآمد ثابت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، (كه حجم معاملات روزانه آن به بیش از 2 هزار میلیارد ریال در روز می‌رسد.) دارندگان این اوراق می‌توانند در هر زمان نسبت به فروش اوراق خود در بازار اقدام کنند.


5. تفاوت اسناد خزانه اسلامی با سایر اوراق بهادار چیست؟

تفاوت عمده این اسناد با سایر اوراق بهادار، در سررسید آن و پرداخت سود است. این اوراق عموما سررسیدی كمتر از یك سال داشته و اغلب سررسیدشان به صورت 4، 13، 26 و 52 هفته‌ای است. اسناد خزانه اسلامی بدون سود بوده و هیچ‌گونه پرداخت میان دوره‌‌ای تحت عنوان سود نخواهند داشت و سرمایه‌گذاران از مابه‌التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، منتفع خواهند شد. دارندگان اوراق، مبلغ اسمی را در سررسید از دولت دریافت می‌كنند.

همچنین، این اوراق در مقایسه با دیگر ابزارهای بازار پول از درجه نقد شوندگی بیشتری برخوردار است.
در جدول زیر برخی از مهمترین تفاوت‌های اسناد خزانه اسلامی با سایر اوراق تامین مالی نمایش داده شده است.


اسناد خزانه اسلامی سایر اوراق تامین مالی
سررسید كمتر از یك‌سال بیشتر از یك‌ سال
نرخ سود پرداختی ندارد دارد
ریسك نكول ندارد دارد
جدول 1: تفاوت اسناد خزانه اسلامی با سایر اوراق تامین مالی

6. هدف از انتشار اسناد خزانه اسلامی چیست؟

این اوراق، با هدف تسویه بدهی‌های دولت به طلبكاران غیردولتی، كنترل نقدینگی بازار، اجرای سیاست‌های پولی، تأمین كسری بودجه و مدیریت بازار منتشر می‌شود. همچنین این ابزار، اصلی‌ترین ابزار بازار پول جهت اعمال سیاست‌های پولی از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران است.

 • كشف نرخ سود بدون ریسك مورد انتظار بازار در اقتصاد كشور
 • فراهم آوردن بستر لازم برای توسعه ابزارهای مالی بازار
 • كمك به سیاست‌های پولی و مالی به منظور اعمال سیاست‌های بهینه جهت تنظیم و كنترل انتظارات بازار
 • كمك به حفظ استقلال كشور با استفاده از تامین مالی داخلی دولت و كاهش استقراض بین‌المللی
 • استخراج انتظارات بازار از نرخ سود بدون ریسك با سررسیدهای مختلف
 • معاف از مالیات بودن درآمدها و معاملات این اوراق

به طور کلی با انتشار اسناد خزانه اسلامی به طور هم‌زمان دولت از طریق مدیریت بدهی‌ها، بانك مركزی از طریق كنترل نقدینگی و مردم به واسطه استخراج نرخ بدون ریسك در یك بازار رقابتی، منتفع می‌شوند.


8. ضمانت پرداخت در سررسید به عهده چه كسی است؟

ضامن این اوراق، وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و خزانه‌داری كل كشور پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در هر مرحله را تعهد كرده است. همچنین پروژه های سرمایه گذاری که پرداخت می کنند خزانه‌داری کل کشور بازپرداخت این اوراق در سررسید را در زمره دیون ممتاز دولت قرار داده است بدین معنی كه پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید این اوراق، هم‌ردیف پرداخت حقوق كاركنان دولت بوده و با همان درجه اهمیت و اضطرار صورت می‌گیرد.


9. فرآیند پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید به چه صورت است؟

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، وجه مورد نیاز برای بازپرداخت ارزش اسمی پروژه های سرمایه گذاری که پرداخت می کنند اوراق را با توجه به زمان سررسید، از طریق خزانه‌داری كل كشور به بانك عامل منتقل می‌كند. شركت سپرده‌گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بر‌اساس اطلاعات آخرین دارندگان اسناد خزانه اسلامی، ارزش اسمی اوراق را از طریق بانك عامل به حساب دارندگان مذكور واریز خواهد كرد.


10. فرآیند انتشار و فروش اسناد خزانه اسلامی به چه صورت است؟

وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت، اسناد خزانه اسلامی را از محل ردیف بودجه اختصاص یافته، منتشر می‌کند. دستگاه‌های ذی‌ربط نیز بر اساس بودجه اختصاص یافته و اولویت‌بندی، لیست پیمانكاران طلبكار از دولت را به بانك عامل معرفی خواهند کرد. بعد از احراز هویت و اخذ اطلاعات لازم توسط بانك عامل، لیست پیمانكاران به فرابورس ایران اعلام خواهد شد. سپس حداكثر ظرف 10 روز كاری، اطلاعات در سامانه معاملات ثبت شده و پیمانكاران می‌توانند نسبت به فروش اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران اقدام کنند.

پیمانكارانی كه برای تامین منابع مالی خود نیاز به وجه مالی داشته باشند، می‌توانند اوراق خود را از طریق یكی از كارگزاران عضو فرابورس ایران به قیمت روز در بازار فرابورس ایران به فروش برسانند.

سوالات از دیدگاه بستانکاران(پیمانکاران)ᛏبالای صفحه
1. چگونه می‌توان اسناد خزانه اسلامی را از دولت دریافت کرد؟

اسناد خزانه اسلامی به صورت الكترونیكی منتشر می‌شود و در سامانه‌های معاملاتی بازار سرمایه به صورت الكترونیكی به پیمانكاران تخصیص می‌یابد. پیمانكاران می‌توانند با مراجعه به دستگاه یا وزارتخانه بدهكار، درخواست تصفیه حساب خود را اعلام كنند و در صورت لزوم، وزارت امور اقتصاد و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران از محل ردیف بودجه اختصاص ‌یافته، با انتشار اسناد خزانه اسلامی حساب پیمانكار را تسویه می‌کند. همچنین پیمانكار می‌تواند این اوراق را تا سررسید نگهداری كند یا در صورت نیاز به وجه نقد قبل پروژه های سرمایه گذاری که پرداخت می کنند از سررسید، آن را از طریق فرابورس ایران به فروش برساند.


2. چرا بهتر است پیمانكاران بدهی خود را با اسناد خزانه اسلامی تسویه كنند؟

با توجه به وجود بازار معاملات ثانویه برای اسناد خزانه اسلامی، پیمانكارانی كه بدهی خود را با استفاده از این اوراق تسویه کنند، درصورت نیاز به منابع مالی جهت ادامه فعالیت‌های خود، می‌توانند این اوراق را در فرابورس ایران به فروش رسانده و طلب خود را در سریع‌ترین زمان ممكن به وجه نقد تبدیل كنند.


3. پس از دریافت اسناد خزانه اسلامی چگونه آن را به فروش برسانیم؟

دارندگان اسناد خزانه اسلامی، می‌توانند با مراجعه به یكی از كارگزاری‌های عضو فرابورس ایران، به صورت حضوری یا آنلاین، اوراق خود را به فروش برسانند.


4. آیا با نگهداری اسناد خزانه اسلامی تا سررسید، طلبم از دولت را دریافت خواهم كرد؟

ضامن این اوراق، وزارت امور اقتصادی و دارایی پروژه های سرمایه گذاری که پرداخت می کنند بوده و خزانه‌داری كل كشور بازپرداخت این اوراق در سررسید را در زمره دیون ممتاز دولت در نظر گرفته است؛ به عبارت دیگر، پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید، هم‌ردیف با پرداخت حقوق كاركنان دولت بوده و با همان درجه اهمیت و اضطرار صورت می‌گیرد. بنابراین مبلغ اسمی حتما در سررسید به آخرین دارنده پرداخت خواهد شد. خزانه‌داری كل كشور نیز موظف است پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی را در سررسید اوراق تعهد كند. این تعهدنامه به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است از این رو اسناد خزانه اسلامی ریسك نكول نخواهند داشت.


5. واریز مبلغ اسمی در زمان سررسید چگونه صورت می‌گیرد؟

در سررسید اسناد خزانه اسلامی، خزانه‌داری مبلغ اسمی اوراق را به حسابی نزد بانك عامل واریز می‌كند. پس از آن شركت سپرده‌گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مبلغ اسمی را به شماره حساب بانكی دارندگان اوراق واریز خواهد كرد بنابراین اعلام شماره حساب و شبای بانكی دارندگان اوراق به كارگزار ضروری است.


6. اسناد خزانه اسلامی را با چه قیمتی می‌توانم به فروش برسانم؟

قیمت این اوراق با در نظر گرفتن دو عامل نرخ سود مورد انتظار بازار و فاصله تا سررسید اوراق تعیین می‌شود. برای مثال قیمت اوراق، در شرایطی كه 182 روز تا سررسید باقی مانده و نرخ بازده مورد انتظار بازار 21 در صد است، به روش زیر محاسبه می‌شود:

شرکت سرمایه گذاری

اقدام برای ثبت شرکت یکی از مهم ترین راه های کسب درآمد است. اما باید توجه داشته باشید که این کار ریزه کاری های بسیاری دارد و برای این کار باید به موارد بسیاری توجه داشته باشید. اگر شما هم به دنبال اطلاعاتی در رابطه با ثبت شرکت سرمایه گذاری هستید، ادامه مطالب را از دست نداده و با ما همراه باشید، زیرا مطالب مفیدی را برای شما آماده کرده ایم.

تعریف شرکت سرمایه گذاری

شرکت سرمایه گذاری چه کاری انجام می دهد؟

اولین سوالی که برای مخاطب ها پیش می آید این است که اصلا یک شرکت سرمایه گذاری چه کاری را انجام می دهد و چرا به این نام شناخته می شود، به همین دلیل در ابتدا قصد داریم این موضوع را شرح دهیم. در ابتدا به این نکته توجه داشته باشید که هر شرکتی برای خود باید به منبع درآمد داشته باشد که از طریق آن بتواند سود آوری کرده و سرمایه خود را هم افزایش دهد.

به عنوان مثال یک ثبت شرکت خدماتی با ارئه خدمات نوین، به روز و همچنین با هزینه مناسب و البته خلاقانه به دنبال افزایش تعداد مشتری های خود است. در این حالت هم حساب های داخلی شرکت و حتی خارج از شرکت تسویه می شود و هم می تواند از سود باقی مانده سرمایه شرکت را افزایش دهد.

حال یک شرکت سرمایه گذاری هم دقیقا به همین روند فعالیت می کند، اما به جای آن که فعالیت خاصی داشته باشد، از طریق سرمایه گذاری در سرمایه دیگر شرکت ها سرمایه خود را افزایش می دهد. احتمالا این سوال برای شما پیش می آید که چطور این کار را انجام می دهد؟ در ادامه به این سوال به طور کامل پاسخ خواهیم داد.

نحوه سرمایه گذاری یک شرکت سرمایه گذاری

همانطور که در مطالب بالا به این موضوع اشاره کردیم یک شرکت سرمایه گذاری با خرید سهم دیگر شرکت ها سرمایه خود را افزایش می دهد و به نوعی برای خود سرمایه گذاری می کند. حال در این قسمت قصد داریم چگونگی این کار را توضیح دهیم. به همین دلیل به شما توصیه می کنیم که ادامه مطالب را از دست نداده و با ما همراه باشید.

یک شرکت سرمایه گذاری از طریق راه هایی که در ادامه بیان می کنیم می تواند سهام دیگر شرکت ها را خریداری کند.

 • بورس اوراق بهادار
 • سرمایه گذاری در سهام
 • سهم الشرکه
 • واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها
 • موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری

توجه داشته باشید که محدودیتی برای این کار وجود ندارد، یعنی شک شرکت با توجه به بودجه مالی خود می تواند به هر میزان که میخواهد سرمایه گذاری کند، اما در این بین باید به نکات بسیار مهمی هم توجه داشته باشد که در ادامه به مرور به آن اشاره خواهیم کرد.

این مطلب را حتما بخوانید ثبت شرکت حمل و نقل

مراحل ثبت شرکت سرمایه گذاری

در ادامه قصد داریم مراحل کلی ثبت شرکت سرمایه گذاری را بیان کنیم. به شما توصیه می کنیم که اگر قصد ثبت این چنین شرکتی را دارید، ادامه مطالب را از دست ندهید و با ما همراه باشید. البته لازم به ذکر است که با تماس با کارشناس های ما به طور اختصاصی می توانید مراحل را با توجه به شرایط فعلی خود دریافت کنید، توجه داشته باشید که این مشاوره ها به صورت رایگان انجام می شود.

نام شرکت یکی از مهم ترین مواردی است که باید به آن توجه داشته باشید. به همین دلیل به شما توصیه می کنیم که از همان ابتدا یک نام مناسب را برای شرکت خود انتخاب کنید و البته با استعلام نام مطمئن شوید که این نام منحصر به فرد است. از آن جایی که انتخاب نام اهمیت بسیار بالایی دارد، در ادامه نکات مربوط به نام شرکت را به طور کامل بیان خواهیم کرد.

 • نام انتخابی شما باید مناسب کسب و کار شما باشد.
 • نام جذابی را انتخاب کنید.
 • استفاده از نام شهر ها و کشور ها برای نام شرکت شما ممنوع است.
 • از نام سازمان هایی مانند هلال احمر هم برای شرکت خود نمی توانید استفاده کنید.
 • استفاده از نام مشاهیر مانند فردوسی یا سعدی هم برای نام شرکت ممنوع است.
 • نام انتخابی شما باید منحصر به فرد باشد.
 • انتخاب موضوع

موضوع فعالیت شما هم اهمیت بالایی دارد، البته توجه داشته باشید که در هنگام ثبت شرکت سرمایه گذاری، موضوع فعالیت در واقع همان سرمایه گذاری ست، اما معمولا این شرکت ها برای آن که سود بیشتری داشته باشند، فعالیت دیگری هم دارند. به عنوان مثال در زمینه تولیدی مشغول به کار می شوند.

 • دریافت مجوزهای لازم

برای ثبت شرکت سرمایه گذاری به مجوزهایی نیاز دارید که باید از همان ابتدا برای دریافت آن ها اقدام کنید، این کار باعث می شود که زمان کمتری را برای این کار صرف کنید و اهمیت بسیار بالایی خواهد داشت. توجه داشته باشید که شما باید در ابتدا در نهاد مالی عضو شوید و سپس قادر به ثبت خواهید بود.

البته نگران این موضوع نباشید، عضویت در نهاد مالی هم اگر چه کار ساده ای نیست، اما اگر یک مشاوره متخصص و کار بلد کنار خود داشته باشید، به سادگی امکان پذیر خواهد بود. به همین دلیل به شما توصیه می کنیم که به تنهایی و بدون هیچ تخصص یا تجربه ای برای این کار اقدام نکنید که با مشکلی رو به رو نشوید.

برای راه اندازی یک شرکت هم مانند دیگر کارها به یک سری مدرک نیاز خواهید داشت که در ادامه این مدارک را به طور کامل شرح خواهیم داد.

 • تکمیل اظهارنامه ثبتی

سپس بعد از پشت سر گذاشت مراحل گفته شده در بالا نوبت این می رسد که به سامانه اداره ثبت مراجعه کرده و در ابتدا به صورت اینترنتی اظهارنامه مربوطه را تکمیل کنید. البته لازم به ذکر است که به شما توصیه می کنیم این کار هم به یک کارشناس خبره بسپارید، زیرا اهمیت بسیار بالایی دارد.

مدارکی که از قبل به طور کامل آماده کرده اید را در سامانه اداره ثبت بارگذاری کنید.

 • بررسی اولیه مدارک

در این زمان نیاز به انجام هیچ کاری ندارید و باید صبر کنید تا کارشناس اداره ثبت مدارک شما را بررسی کند، در صورتی که مدارک مشکلی نداشته باشد، یک شماره ثبت به شما داده می شود و باید مراحل را ادامه دهید، اما در صورتی که مدارک شما مشکل داشته باشد، باید برای رفع ایراد وارد شده اقدام کنید.

شماره ثبت شرکت خود را در روزنامه منتشر کنید تا اگر شرکتی به نام انتخابی شما اعتراض دارد، فرصتی برای بیان اعتراض خود داشته باشد. البته معمولا هیچ اعتراضی صورت نمی گیرد.

با شماره ثبتی که در اختیار دارید، یک حساب بانکی به نام شرکت خود افتتاح کنید. توجه داشته باشید که در این زمان باید 35% از سرمایه اولیه شرکت را در حساب بانکی قرار دهید.

در نهایت آخرین آگهی در روزنامه هم منتشر می شود و شرکت شما با موفقیت به ثبت رسیده است.

مزایای ثبت شرکت سرمایه گذاری

مدارک ثبت شرکت سرمایه گذاری

همانطور که در مطالب بالا به این موضوع اشاره کردیم، برای ثبت شرکت سرمایه گذاری هم مانند ثبت دیگر شرکت ها به یک سری مدارک نیاز دارید که برای ساده تر کردن کارها در ادامه آن را بیان می کنیم.

 • مدارک شناسایی از اعضای اصلی شرکت
 • اعلام دقیق مبلغ سرمایه شرکت
 • درصد سهم هر یک از سهامدارن به طور دقیق مشخص شود.
 • مجوزهایی که برای این کار نیاز دارید.
 • اساسنامه شرکت

البته شما می توانید بعد از ثبت شرکت سرمایه گذاری هم اقدام کنید، به شما پیشنهاد می دهیم برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه با کارشناس های ما تماس بگیرید و همانطور که گفتیم این مشاوره ها به صورت رایگان انجام می شود.

هزینه شرکت سرمایه گذاری

یکی از مهم ترین مطالبی که در رابطه با ثبت شرکت سرمایه گذاری باید به آن توجه داشته باشید، هزینه ثبت شرکت شما خواهد بود. در ابتدا باید به این نکته توجه داشته باشید که شما در این حالت باید در شرکت های دیگری سهم خریداری کنید، یعنی باید سرمایه قابل توجهی در اختیار داشته باشید.

البته این سرمایه تنها هزینه ای نیست که باید به آن توجه کنید، اگر چه شاید بیشترین مبلغ باشد و البته اهمیت بسیار بالایی هم خواهد داشت، زیرا آینده شرکت شما به همین سرمایه و خرید و فروش های شما بستگی خواهد داشت.

همانطور که از نام آن مشخص است، خزینه ست که بابت شرکت خود به اداره ثبت پرداخت می کنید. البته باید بگوییم که این هزینه با توجه به میزان سرمایه اولیه شما تعیین می شود.

رای ثبت به دو نوبت آگهی در روزنامه نیاز دارید که این هزینه با توجه به نوع روزنامه ای که انتخاب کرده اید، اندازه قلمی که آگهی شما دارد، اندازه کادری که برای آگهی در نظر گرفته اید و. مشخص می شود و نمی توان مبلغ آن را به طور دقیق مشخص کرد.

در مطالب بالا به دنبال این بوده ایم که اطلاعاتی کلی و کاربردی در رابطه با ثبت شرکت سرمایه گذاری ارائه دهیم، اگر باز هم در رابطه با این موضوع سوال و ابهامی دارید، می توانید آن را با ما در میان بگذارید تا در اسرع وقت به آن پاسخ دهیم، یا با کارشناس های ما تماس گرفته و از مشاوره های تلفنی استفاده کنید.

پروژه های سرمایه گذاری که پرداخت می کنند

نرم افزار کامفار

ریشه بی اعتمادی به نتایج طرح های توجیهی

Problems of the process of the Feasibility Study

ریشه بی اعتمادی به نتایج طرح های توجیهی؛ منافع شخصی افراد، از فعالان بخش خصوصی تا مسئولین دولتی

مقدمه

با وجود اینکه هدف اول در فرآیند مطالعات امکان سنجی پروژه‌ های سرمایه‌ گذاری، بررسی توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی این پروژه ها به منظور تصمیم‌ گیری جهت اجرا یا عدم اجرای آنها است، اما به نظر می‌ رسد، در بسیاری از موارد، سرمایه‌ گذاران حقیقی و حتی حقوقی، نه برای اطلاع یافتن از وضعیت توجیه پذیری پروژه، بلکه صرفاً به منظور تکمیل مستندات و طی کردن فرآیندهای قانونی جهت اخذ مجوزها و استفاده از تسهیلات بانکی، روی به تدوین گزارش‌های مطالعات امکان سنجی یا همان طرح های توجیهی می آورند و مشاوران این حوزه را صرفاً وسیله ای جهت تسهیل عبور از مراحل قانونی می دانند، نه گروه های متخصص برای ارزیابی پروژه ها و تعیین توجیه پذیری آنها. در واقع، اینگونه به نظر میرسد که این دسته از سرمایه گذاران، با موضع گیری قبلی و اصرار در خصوص توجیه پذیر بودن پروژه خود، صرفاً به دنبال تهیه نیازمندی های قانونی و گذر سریعتر از بوروکراسی های اداری سازمان های دولتی و بانک ها هستند و در این مسیر، خود را ناچار به استفاده از خدمات مشاوران امکان سنجی پروژه های سرمایه گذاری می بینند. حال سوال اینجاست که پروژه های سرمایه گذاری که پرداخت می کنند دلیل وجود چنین رویکردی در اکثر سرمایه گذاران چیست؟
موضوع مشابه دیگر که در این زمینه قابل تامل است، بی اعتمادی عموم عوامل و ذینفعان پروژه های سرمایه گذاری به نتایج طرح های توجیهی است. این جمله بسیار شنیده شده است که “نتایج طرح های توجیهی، صرفاً تئوری های روی کاغذ است و با آنچه در عمل محقق خواهد شد مغایرت دارد”. این بی اعتمادی، نه فقط در میان سرمایه گذاران و بانک ها و سازمان های دولتی مجوز دهنده، بلکه حتی در دانش پذیران شرکت کننده در دوره های آموزشی تدوین طرح های توجیهی نیز وجود دارد. اما دلیل اصلی و ریشه این بی اعتمادی چیست؟
فـرآیند مطالعات امکان سنجی و ارزیابی اقتصادی، فنی و مالی طـرح های سـرمایه گذاری که پیش از اجـرای طرح ها، به منظور بررسی توجـیه پذیری یا عدم توجیه پذیری طرح ها انجام می شود و منجر به تدوین گزارشی به نام طرح توجیهی می گردد، توسط ذینفعان متعدد یک طرح سرمایه گذاری مثل شرکت سرمایه گذار دولتی یا خصوصی، تیم مدیریت پروژه، وزارت خانه متولی، بانک ها و موسسات مالی، شرکت های تامین سرمایه و شـرکت های مشاور مطالعات امکان سنجی، به صورت مستقل و موازی انجام می شود.

شرکت مجری (سرمایه گذار اول)؛ تلاش برای تصویب طرح

در این میان، شرکت مجری، اعم از خصوصی یا دولتی، به عنوان یک بنگاه اقتصادی و در جایگاه سرمایه گذار و ذینفع اول پروژه، معمولا انگیزه ای جزء اندیشیدن به منافع بنگاه، روند و نرخ بازگشت سرمایه خود ندارد و به صورت کاملاً طبیعی، جهت نیل به حداکثر منافع، از تمام پتانسیل ها و حتی نقاط ضعف موجود در قوانین استفاده خواهد نمود و این قاعده تقریباً در تمام کشورها مشترک است. بر همین اساس، گاهاً جهت استفاده از تسهیلات و مشوق های موجود، فرآیند دفاع از طرح و اخذ مصوبه و مجوزهای لازم را با چشم پوشی بر ریسک ها و نقاط ضعف موجود در طرح و حتی با بی توجهی به عدم توجیه پذیری واقعی طرح خود پیش می برد. در این مسیر، گاهاً هدف شرکت مجری از اجرای طرح، صرفاً اخذ مجوزها و استفاده از تسهیلات بانکی است. در این خصوص لازم به توضیح است، موارد متعددی مشاهده شده است که شرکت مجری طرح که متقاضی اخذ مجوزهای طرح احداث یک واحد تولیدی است، مدت هاست در نقش واردکننده محصول مورد نظر فعالیت می کند و با هدف پر شدن ظرفیت صدور مجوز، اقدام به اخذ مجوزها می نماید و حتی با وجود استفاده از تسهیلات بانکی و شروع ظاهری احداث کارخانه، هیچگاه به مرحله تولید محصول نمی رسد و همچنان به دنبال سود بیشتر از طریق ادامه واردات است. بنابراین، در مواردی که شرکت مجری در نقش سرمایه‌گذار، به هر دلیلی موضع از پیش تعیین شده موافق در خصوص توجیه‌پذیری طرح دارد، صرفاً به دنبال یک طرح توجیهی با نتایج مثبت است که به عنوان ابزاری جهت اخذ تائیدیه یا گرفتن وام بانکی از آن استفاده نماید.

مسئولین دولتی؛ تضاد منافع شخصی کوتاه مدت و منافع سازمانی بلند مدت

وزارتخانه متولی در حوزه سـرمایه گذاری مربوط به طـرح مورد نظر، به نمایندگی از دولت و به عنوان ذینفع دوم طرح، در کنار راهـبری و سیاسـت گذاری کلان، به دنبال انجام مـاموریت های تعریف شده برای اوست که میتوان به مواردی چون اشتغال زایی، افزایش حجم سرمایه گذاری های جدید که منجر به افزایش حجم تولیدات داخلی و تکمیل شدن چرخدنده های صنعت داخل کشور، خودکفایی بیشتر و افزایش تقاضا برای مواد اولیه و ماشین آلات داخلی خواهد شد، اشاره کرد. در این میان، شاخص کمّی حجم سرمایه گذاری های مصوب سالانه که به نوعی کارنـامه فعالیت های صورت گرفته در دوران مـدیریتی مسئولان وقت است و هیچ نگاهـی به کیفیت پـروژه های مصوب ندارد، بیشترین انگیزه را به تصمیم گیرندگان دولتی در خصوص تائید و تصویب طرح خواهد داد. بر این اساس، مدیر دولتی مسئول، با هدف دست و پا کردن کارنامه قابل دفاع برای پایان دوره مدیریتی و ارتقاء سازمانی خود، به طور طبیعی تائید و تصویب طرح ها را در اولویت تصمیمات خود قرار خواهد داد. بر این اساس، به نظر می رسد، جلوگیری از اجرای پروژه هایی که واقعاً توجیه پذیر نیستند، منجر به تضعیف گزارش های عملکرد سالانه و کارنامه های مدیریتی مسئولان، در اینگونه سازمان های دولتی خواهد شد. در این خصوص، جذابیت ماموریت‌ های احتمالی داخلی و خارجی مرتبط با پروژه‌های مصوب برای برخی مسئولین نیز، گاهی مواقع انگیزه افراد را برای تسهیل روند تصویب پروژه ها بیشتر می کند. بنابراین، تصویب پروژه ها، بر اساس نتایج مثبت طرح های توجیهی تهیه شده توسط مشاوران، درکوتاه مدت، حالت مطلوبی برای منافع شخصی افراد مسئول در اینگونه سازمان ها خواهد بود.

بانک ها و موسسات تامین مالی؛ به دنبال تضمین بازپرداخت

دسته سوم ذینفعان، که بانک ها و موسسات مالی و سرمایه گذاری هستند و به عنوان یکی از ارکان اصلی اجرای طرح ها، نقش تامین کننده مالی را بر عهده دارند، در پروسه ارزیابی و اولویت بندی طرح های سرمایه گذاری تنها یک دغدغه خواهند داشت و آن هم تضمین بازگشت اصل و فرع سرمایه ای است که در اختیار مجری طرح قرار خواهند داد. در واقع، با توجه به انتظار و توقع صاحبان سهام از تیم اجرایی بانک ها در خصوص نرخ بازدهی فعالیت ها و سرمایه گذاری های سالانه بانک، کارشناسان و مدیران اجرایی بانک ها، چاره ای جزء اندیشیدن به راه کارهای تضمینی پرداخت تسهیلات نخواهند داشت. بنابراین به سراغ اخذ تضامین ملکی معتبر خارج از پروژه رفته و ریسک بازگشت سرمایه خود را فارغ از ریسک های پروژه، محدود به ریسک نقد شدن وثیقه ملکی اخذ شده می کنند. در این حالت، ارزیابی های بانک، بیشتر از آنکه روی ویژگی های پروژه سرمایه گذاری متمرکز باشد، بر روی ویژگی های سند ملکی اخذ شده تمرکز خواهد داشت. از طرف دیگر، از آنجا که یکی از کانال های اصلی کسب درآمد بانک ها، پرداخت تسهیلات و اخذ سود از مشتری است، لذا حالت بهینه برای بانک ها، حداکثرسازی تسهیلات پرداختی به همراه حداقل سازی ریسک بازپرداخت تسهیلات خواهد بود.

شرکت های مشاور؛ وکیل سرمایه گذار، نه تحلیلگر پروژه

دسته چهارم ذیـنفعان در فـرآیند ارزیابی طـرح های سـرمایه گذاری، شـرکت های مـشاور در حوزه مطالعات امکان سنجی هستند که وظیفه تهیه طرح توجیهی و ارائه و تحلیل و تفسیر نتایج را بر عهده دارند. قائدتاً شرکت های مشاور، موظف به مطالعه و تحلیل بی طرفانه طرح مورد نظر هستند و در این میان، آنها هستند که چارچوب کلی تصمیم گیری های سایر ذینفعان را پایه ریزی می کنند. شرکت های مشاور علاوه بر تحلیل عرضه و تقاضا برای محصول مورد نظر در بخش مطالعات بازار و مکان یابی، انتخاب تکنولوژی، بررسی مخاطرات زیست محیطی و برآورد نیازمندی های اجرای طرح در بخش مطالعات فنی، محاسبات و تحلیل شاخص های مالی طرح را در بخش مطالعات مالی انجام می دهند و نتایج کل مطالعات خود را در قالب گزارش مطالعات امکان سنجی یا به اصطلاح، طرح توجیهی ارائه می کنند. مشکل از آنجائی شروع می شود که مفهوم موفقیت برای شرکت های مشاور، از سوی شرکت های سرمایه گذار، بر اساس حصول نتیجه در اخذ مجوزها و مصوبه ها تعریف و دیده شود؛ چراکه این نگاه، به صورت ناخودآگاه، رویکردی موافق و مدافع در خصوص توجیه پذیری طرح به شرکت های مشاور در فرآیند مطالعات، ارائه نتایج و دفاع از طرح می دهد. چراکه تنها در صورت مصوب کردن طرح، به موفقیت تعریف شده دست پیدا خواهند کرد. این رویکرد ناخودآگاه، زمانی به حالت خودآگاه تغییر خواهد کرد که بخشی از دستمزد شرکت مشاور، مشروط به اخذ مصوبه از ذینفعانی مثل وزاتخانه و بانک تسهیلات دهنده گردد. در این حالت، شرکت مشاور که فرمان هـدایت لـوکوموتیو را در فـرآیند مـطالعات امـکان سنجی و تصمیم گیری در خصوص پذیرش یا رد طرح در دست دارد، تمایل چندانی جهت ارائه نمودن ابعاد منفی و ریسک های قابل تامل طرح نخواهد داشت؛ چراکه هر عاملی که مانعی جهت تائید شدن طرح باشد، منافع شرکت مشاور را به خطر خواهد انداخت. از نگاه دیگر باید گفت، از آنجاکه شرکت های مشاور تهیه کننده طرح های توجیهی، دستمزد خود را به صورت مستقیم از شرکت های سرمایه گذار دریافت می کنند، نمی توانند گزارشی را تهیه و ارائه کنند که نتایجی بر خلاف میل و منافع سفارش دهنده گزارش داشته باشد. بر اساس توضیحات ارائه شده، به نظر می رسد شرکت های مشاور، استقلال کافی برای ارائه گزارش بیطرفانه را ندارند و گاهاً ناگزیرند که نتایج گزارش را مطابق با خواست شرکت های سرمایه گذار که پرداخت کننده دستمزد آنها هستند، طراحی کنند.

تیم مدیریت پروژه؛ آینده ای در گرو اجرای طرح

دسته پنجم ذینفعانِ طرح های سرمایه گذاری، تیم مدیریت پروژه است. تیمی که عمدتاً از افرادی تشکیل شده است که اکثر آنها قرار است در فاز ساخت واحد تولیدی یا خدماتی مورد مطالعه مشغول باشند و برخی از آنها نیز حتی در فاز بهره برداری واحد مورد نظر، پست های مدیریتی مشخصی خواهند داشت. عدم تائید پروژه، به معنای کنسل شدن کلیه مشاغل و پست‌های تعریف شده در چارچوب پروژه مورد مطالعه خواهد بود. در واقع، چنانچه مطالعات امکانسنجی، رای به عدم توجیه پذیری پروژه دهد و منتج به عدم تصویب و رد پروژه مورد بررسی شود، منافع آتی تمامی افراد تیم مدیریت پروژه به خطر خواهد افتاد. بنابراین، کلیه افراد حاضر در تیم مدیریت پروژه نیز، با هدف نیل به منافع شخصی خود، حتی در حالت عدم توجیه پذیری پروژه، امیدوار به تائید و تصویب پروژه خواهند بود و این میسر نخواهد شد، مگر با هدایت و طراحی نتایج طرح توجیهی که توسط مشاور تدوین میشود. در حقیقت، حتی اگر فرض کنیم که تیم مدیریت پروژه به صورت مستقیم در تدوین طرح توجیهی دخالت نداشته باشند، مطمئناً انگیزه ای برای افزودن نکات و ابعاد منفی پروژه در گزارش تهیه شده نخواهند داشت.

شرکت های تامین سرمایه؛ حتما پروژه را تصویب کنید

دسته ششم ذینفعانِ طرح های سرمایه گذاری، شرکت های تامین سرمایه هستند که در صورت نیاز، کار طراحی و انتشار اوراق را جهت تامین مالی طرح انجام می دهند. این شرکت ها، در کوتاه مدت ذینفع موفقیت طرح نیستند و به صورت مستقل، بابت طراحی و انتشار اوراق دستمزد می گیرند. بنابراین، منافع این گروه نیز در گرو تصویب و تائید پروژه است و آنها نیز انگیزه ای جهت پرداختن به ریسک ها و مخاطرات طرح نخواهند داشت. در این خصوص لازم به توضیح است، در بسیاری از مواقع، تهیه طرح توجیهی نیز توسط خود شرکت های تامین سرمایه و حتی بدون هزینه انجام می شود. واضح است تضاد منافع بسیار جدی موجود در خصوص طرح هایی که توجیه پذیر نیستند، به شرکت های تامین سرمایه که نقش مشاور امکان سنجی طرح را نیز عهده دار هستند اجازه نخواهد داد که بی طرفانه و بدون جهت گیری های از پیش تعیین شده به انجام مطالعات امکان سنجی و تدوین طرح توجیهی بپردازند.

شرکت های سرمایه گذار دوم؛ تنها امید سیستم ناکارآمد

تنها گروهی که دغدغه شناخت ریسک ها و ابعاد منفی پروژه های تحت مطالعه را دارند، آن دسته از شرکت های سرمایه گذاری هستند، که به عنوان سرمایه گذار دوم، طرح توجیهی را از مجری پروژه دریافت می کنند و صرفاً به دنبال کسب آگاهی از وضعیت حقیقی توجیه پذیری پروژه هستند. البته از آنجا که در تعداد زیادی از پروژه ها، جایگاهی برای سرمایه گذار دوم تعریف نشده است، و مجری پروژه به عنوان سرمایه گذار اول، نیازی به حضور سایر شرکت های سرمایه گذاری ندارد، لذا حضور این دسته از ذینفعان که بیطرفانه فرآیند ارزیابی پروژه ها را انجام می دهند، در همه پروژه ها موضوعیت ندارد و نمی توان آنها را به عنوان یکی از ارکان ثابت سیستم فرض کرد.
مجموع توضیحات ارائه شده، حکایت از سیستمی دارد که چیدمان اجزاء و عوامل آن و روابط بین آنها، در حال حاضر به گونه ای است که منافع شخصی و سازمانی اکثر افراد فعال در هر یک از مجموعه های ذینفع پروژه های سرمایه گذاری، در گرو تائید، تصویب و اجرای پروژه ها است و کسی تمایلی به نقد بیطرفانه و عدم پذیرش پروژه ها ندارد. در چنین شرایطی است که بی اعتمادی به فرآیند مطالعات امکان سنجی و نتایج طرح های توجیهی ایجاد خواهد شد و ذهنیت تئوری بودن و غیر واقعی بودن تحقیقات، مطالعات و محاسبات انجام شده توسط مشاوران حوزه امکان سنجی پروژه های سرمایه گذاری گسترش می یابد.

اشکان کربلائی­ فر؛ موسس و مدیر گروه مطالعات سرمایه­ گذاری­ های صنعتی

آیا سرمایه گذاری در متاورس سودآور است؟

آیا سرمایه گذاری در متاورس سودآور است؟

آینده اینترنت شامل جهان‌های مجازی است که در آن انسان‌ها می‌توانند بدون محدودیت فضای فیزیکی در تعامل باشند. بر اساس برآوردهای تحلیلگران، این محیط های مجازی می توانند فرصت سرمایه گذاری بزرگ بعدی باشند. اگرچه متاورس هنوز در حال تکامل است، این فناوری می تواند همه چیز را از تجارت الکترونیک گرفته تا رسانه های اجتماعی و حتی املاک و مستغلات متحول کند.

همانطور که مخاطبان این محیط های مجازی رشد می کنند، علاقه شرکت هایی که تلاش می کنند از این روند سرمایه گذاری کنند نیز افزایش می یابد. به عنوان مثال، فیس بوک نام خود را به نام متا تغییر داده است و قصد دارد میلیاردها دلار در ساخت متاورس سرمایه گذاری کند. در این راهنمای مبتدی مفید، هدف ما این است که به شما کمک کنیم تا بفهمید متاورس چیست و چگونه می‌توانید از این فناوری سود ببرید.

متاورس چیست؟

در طول چند دهه گذشته، فناوری اینترنت نحوه تجربه ما از جهان را متحول کرده است و پروژه های سرمایه گذاری که پرداخت می کنند به ما دسترسی آزادانه به اطلاعات و گسترش تعاملات اجتماعی می دهد. با این حال، تحول بعدی در فناوری احتمالاً فراگیرتر خواهد بود.

شرکت‌های فناوری می‌توانند محیط‌های مجازی را به لطف قدرت محاسباتی بیشتر، اتصال سریع‌ تر به اینترنت و سایر پیشرفت‌های فناوری مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشین توسعه دهند. هدف این فضاها این است که به شرکت کنندگان احساس حضور بدون ترک جایی که هستند بدهد. همانطور که مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا در ویدیوی اخیر توضیح داد، شرکت هایی مانند متا با استفاده از هولوگرام های مجهز به مجموعه های واقعیت مجازی یا دستگاه های دیگر قول می دهند که به مردم این فرصت را بدهند که «تقریباً هر کاری را که می توانید تصور کنید انجام دهند».

افراد می توانند خود را به عنوان آواتار وارد محیط های مجازی شوند، تا کار کنند، بازی کنند، خرید کنند، ورزش کنند، یاد بگیرند و اکثر فعالیت های زندگی را به صورت دیجیتالی در این دنیای آینده تجربه کنند. کاربران همچنین می توانند عناصر واقعی مانند دکوراسیون خانه یا محل کار خود را تکرار کنند و در عین حال از گرافیک های پیشرفته مانند ساحل در هاوایی استفاده کنند. با آمیختن امر خیالی با واقعی، واقعیت مجازی، همانطور که متا توصیف می کند، ایده آل می شود.

زاکربرگ توضیح می‌دهد: «وقتی در متاورس در یک جلسه حضور دارید، احساس می‌کنید که با هم در اتاق هستید، تماس چشمی برقرار می‌کنید، حس مشترکی از فضا دارید و فقط به شبکه‌ای از چهره‌ها روی صفحه نگاه نمی‌کنید.» همین احساس در تمام تجربیات در دنیای مجازی ترجمه می شود. برای مثال، یک معلم مدرسه می‌تواند دانش‌آموزان را از طریق واقعیت افزوده، نسخه‌ای پیشرفته از دنیای فیزیکی، به روم باستان یا اعماق جنگل‌های آمازون منتقل کند.

آیا سرمایه گذاری در متاورس سودآور است؟

چگونه در متاورس سرمایه گذاری کنیم؟

متاورس یک جهان مجازی است که به کاربران اجازه می دهد با ایجاد آواتارهای خود، تجربیات خود را از دنیای واقعی یا فیزیکی در یک پلتفرم مجازی تکرار کنند. این مفهوم پس از همه‌گیری ویروس کرونا به دلیل محدودیت در تجمعات و جلسات فیزیکی مورد توجه قرار گرفته است.

اما مانند هر اقتصادی به یک ارز نیاز دارد. متاورس، که یک اقتصاد مجازی کاملاً فراگیر نیز است، به یک روش پرداخت نیاز دارد. از آنجایی که فعالیت ها و تعاملات در دنیای مجازی همه از طریق آواتار کاربر انجام می شود، امکان معامله با ارز فیات (ارز کاغذی سنتی) وجود ندارد. این درواقع دلیل اصلی رشد ارزهای متاورس در لیست قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال است.

سه راه برای سرمایه گذاری مستقیم در متاورس وجود دارد:

خرید توکن های متاورس

برخی از متاورس ها در حال حاضر از ارز دیجیتال به عنوان نوعی پرداخت استفاده می کنند. استفاده از ارزهای رمزنگاری شده همه تراکنش‌های مجازی را خودجوش می‌کند و فناوری بلاک چین که به آن‌ها نیرو می‌دهد، تراکنش‌ها را بسیار امن و همچنین قابل اعتماد می‌کند.

یکی از پلتفرم هایی که در این زمینه فعالیت دارد دسنترالند است که توکن بومی آن یعنی ارز MANA در سال 2021 مورد توجه سرمایه گذاران زیادی قرار گرفت و رشد قابل توجهی را تجربه کرد.

همچنین پلتفرم سندباکس دنیای مجازی دیگری است که به مردم اجازه می دهد تا زمین مجازی و همچنین سایر دارایی های دیجیتال را از طریق یک ارز دیجیتال متاورس جایگزین و در عین حال بومی به نام SAND مدیریت کنند. تجربه دیجیتال را می توان به راحتی از طریق این ارز دیجیتال به صورت آنلاین کسب درآمد کرد.

شما میتوانید خرید سندباکس، خرید مانا، خرید گالا و سایر توکن های حوزه متاورس را از طریق صرافی معتبر بیت گذر در کوتاه ترین زمان ممکن، به صورت خودکار و با بهترین قیمت انجام دهید.

خرید توکن‌های غیرقابل تعویض درون بازی (NFT)

دارایی‌های دیجیتال را می‌توان از طریق توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) که چیزی جز توکن‌های رمزنگاری هستند که در آن جزئیات مالکیت دارایی‌های مجازی کدگذاری می‌شود، در اختیار داشت. یک NFT حتی می تواند به شکل هنر دیجیتال، هر ویژگی درون بازی و غیره باشد.

خرید زمین مجازی در متاورس

سه پروژه بزرگ متاورس که شاهد هجوم معاملات زمین بوده اند عبارتند از: سندباکس، دسنترالند و اکسی اینفینیتی.

در این میان سندباکس یک دنیای مجازی مبتنی بر بلاک چین است. دسنترالند یک جهان سه بعدی مبتنی بر اتریوم است و اکسی اینفینیتی یک پلتفرم بازی برای کسب درآمد است. زمین های مجازی در این پلتفرم ها و سایر پلتفرم های متاورس به صورت توکن های غیر مثلی خرید و فروش می شوند.

آیا سرمایه گذاری در متاورس سودآور است؟

می دانیم که فناوری در دهه آینده به سرعت به پیشرفت خود ادامه خواهد داد. ما احتمالاً تجربه بسیار فراگیرتری در متاورس های مختلف، از پیشنهادات غیر متمرکز و متمرکز، خواهیم داشت. در 10 سال آینده، ممکن است فناوری وجود داشته باشد که نه تنها به ما اجازه دهد که متاورس را ببینیم و بشنویم، بلکه آن را نیز احساس کنیم.

مالکیت دیجیتال در مسیری قرار دارد که نقش بزرگی در هویت دیجیتال ما ایفا کند، بنابراین می‌توان گفت که آنها نیز بخش بزرگی از اکوسیستم‌های متاورس خواهند بود. NFTها به مراتب بیشتر تثبیت خواهند شد. به این ترتیب، موارد استفاده جدید به روش‌هایی که امروزه فقط می‌توانیم تصور کنیم برای آنها اعمال می‌شود.

به منظور کسب درآمد از متاورس ابتدا تحقیقات لازم را در این زمینه انجام دهید و با آگاهی کامل در این حوزه سرمایه گذاری کنید. صرافی امن بیت گذر با پشتیبانی از طیف وسیعی از توکن های متاورس آماده ارائه خدمات به کاربران ایرانی است. خرید و فروش بیش از 800 کوین و توکن مختلف از جمله خرید پالی گان، خرید سولانا، خرید شیبا اینو با پرداخت ریالی و در 24 ساعت شبانه روز در این صرافی امکان پذیر است. شما همچنین میتوانید با مراجعه به وبلاگ صرافی بیت گذر به آدرس blog.bitgozar.io به جدیدترین اخبار، رویدادها و آموزش های مرتبط با حوزه متاورس و ارزهای دیجیتال دسترسی داشته باشید.

پروژه های سرمایه گذاری که پرداخت می کنند

همیشه از بزرگانمان شنیده‌ایم که ملک به صاحبش خیانت نمی کند! خودمان هم به یاد نداریم که دیده یا شنیده باشیم کسی از سرمایه گذاری در بازار ملک زیان کرده باشد. امّا با قیمت‌های کنونی بازار، چگونه می توان با هر میزان سرمایه در این حوزه مشارکت و سرمایه گذاری کرد؟

در حال حاضر تنها بستر امن و قابل اطمینان که افراد با هر اندازه نقدینگی و اقساط بلند مدّت و بدون بهره، بدون در نظر گرفتن قیمت های نجومی بازار و صرفاً بر اساس قیمت تمام شده ساخت، امکان سرمایه‌گذاری در پروژه های ساختمانی دارند، ساختار شرکت های تحت پوشش اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران است. در این ساختار انواع پروژه های معتبر مسکونی، تجاری، اداری، گردشگری و … با سود و ارزش ‌افزوده تضمین شده تعریف گردیده تا هر شهروند ایرانی با هر میزان دارایی و توانایی در پرداخت اقساط، هم امکان سرمایه گذاری و هم امکان خانه دار شدن را داراست. فاصلۀ زیاد بین هزینه تمام ‌شده ساخت با قیمت‌های بازار، اولین سود سرشار این طرح برای آحاد افراد جامعه است.

ویژگی های طرح جامع سرمایه گذاری ملکی

چرا باید در این طرح شرکت کرد؟

1- طرح جامع سرمایه ­گذاری ملکی به دنبال افزایش قیمت ملک طی سال­های اخیر و کاهش قدرت خرید افراد بدون هیچ­گونه محدودیت حداقل یا حداکثر در میزان سرمایه ­گذاری افراد طراحی شده است.

2-روند سرمایه گذاری در طرح جامع سرمایه گذاری ملکی به صورت اقساطی و متناسب با سطح اقتصادی متقاضیان و به انتخاب ایشان خواهد بود.

3- طرح جامع سرمایه گذاری ملکی تنها محدود به پروژه های مسکونی نبوده و امکان سرمایه گذاری برای مشارکت در سایر پروژه های جذاب و درآمدزا با ارزش افزوده بالا نظیر ابنیه تجاری، اداری، گردشگری و … را فراهم می نماید.

4- تمامی پروژه های طرح جامع سرمایه گذاری ملکی بر اساس مطالعات دقیق اقتصادی که متضمن اصل و سود سرمایه گذاری افراد باشند، انتخاب و طراحی شده اند و همگی علاوه بر حفظ موج تورم رایج، دارای ارزش افزوده ویژه نیز خواهند بود.

5- طرح جامع سرمایه گذاری ملکی تنها طرح صنعت ساختمان است که در روند اجرای پروژه ها دارای ارزش افزوده بوده و سرمایه گذاران قبل از اتمام پروژه ها، از محل ارزش افزوده ایجاد شده و جایگزینی متقاضیان جدید، امکان برداشت اصل و سود فوق العاده سالانه 30 درصدی خواهند داشت.

6- در طرح جامع سرمایه گذاری ملکی امکان افزایش یا کاهش میزان سرمایه گذاری برای متقاضیان وجود خواهد داشت.

7- در طرح جامع سرمایه گذاری ملکی هر متقاضی به هر میزان که بخواهد امکان دریافت سود یا قدرالسهم از پروژه های تکمیل شده خواهد داشت.

8- در طرح جامع سرمایه گذاری ملکی در فرآیندی دو سویه، تکمیل و تحویل پروژه های ساختمانی را تضمین شده و در صورت بروز هر گونه تأخیر در تحویل، متناسب با قدرالسهم هر یک از سرمایه گذاران، خسارت معادل اجاره بهای ماهانه به نرخ روز پرداخت می گردد.

9- طرح جامع سرمایه گذاری ملکی هیچ ارتباطی با طرح های دولتی در بخش مسکن و … نظیر طرح مسکن مهر، طرح احیای پروژه های سرمایه گذاری که پرداخت می کنند بافت فرسوده، طرح مسکن اجتماعی، مسکن ملّی و طرح اقدام ملّی مسکن ندارد.

10- مبنای سرمایه گذاری در طرح جامع سرمایه گذاری ملکی قیمت تمام شده ساخت پروژه ها خواهد بود، نه قیمت های نجومی بازار.

11- در طرح جامع سرمایه گذاری ملکی متقاضیان نیاز به صدور چک، سفته یا معرفی ضامن برای پرداخت اقساط سرمایه گذاری خود نخواهند داشت.

12- در طرح جامع سرمایه گذاری ملکی متقاضیان اقساط سرمایه گذاری خود را در پروژه های مسکونی به بانک مسکن و در سایر پروژه ها به بانک توسعه تعاون پرداخت خواهند نمود.

13- در طرح جامع سرمایه گذاری ملکی متقاضیان پیش سند تعاونی دفترچه سرمایه گذاری در پروژه ها را مستقیم و به نام خود دریافت خواهند نمود. این دفترچه ها در دفتر اسناد رسمی به نام متقاضیان ثبت خواهد شد.

14- در طرح جامع سرمایه گذاری ملکی متقاضیان امکان بهره مندی از بیمه عمر و سرمایه جهت اطمینان از پرداخت اقساط و امنیت سرمایه گذاری در صورت بروز حوادث فردی احتمالی خواهند داشت.

15- در طرح جامع سرمایه گذاری ملکی متقاضیان امکان انتخاب اولویت طبقه و واحد در پروژه ها خواهند داشت. لکن تخصیص واحدها بر اساس اولویت خوش حسابی ایشان در روند پروژه و پرداخت اقساط سرمایه خواهد بود.

16- در طرح جامع سرمایه گذاری ملکی پیش پرداخت و اقساط متقاضیانی که با هدف تملک قدرالسهم مشخص از پروژه ها ثبت نام می نمایند، در هر سال بر اساس تورم تعیین و ابلاغ خواهد شد.

17- در طرح جامع سرمایه گذاری ملکی پیش پرداخت و اقساط متقاضیانی که با هدف تملک قدرالسهم متناسب با آورده خود از پروژه ها ثبت نام می نمایند، در هر سال بر اساس انتخاب و اعلام ایشان تعیین خواهد شد.

18- در طرح جامع سرمایه گذاری ملکی متقاضیان در هر مرحله، امکان واگذاری کل یا بخشی از امتیاز خود با دریافت ارزش افزوده از انتقال گیرنده را خواهند داشت.

19- در طرح جامع سرمایه گذاری ملکی متقاضیان فقط امکان ثبت نام در دفاتر اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران و کلیّه عاملیت های رسمی آن در سراسر کشور را خواهند داشت و استراتژی طرح، بر جلوگیری از سوداگری در بازار و حذف واسطه های متعدّد با هدف کنترل قیمت های بازار توأم با سود سرمایه گذاری و تولید ابنیه با کیفیت و ارزان، ضمن استفاده حدّاکثری از تکنولوژی های به روز بین المللی در جهت مقاوم سازی و هوشمندسازی ابنیه می باشد.

20- در طرح جامع سرمایه گذاری ملکی متقاضیان با استفاده از پرتال اختصاصی خود در سامانه آنلاین، امکان رصد کلیّه تعاملات مالی و اجرایی پروژه ها و مشاهده روند پیشرفت آن ها از طریق دوربین های مداربسته 24 ساعته مستقر در محل پروژه ها را خواهند داشت.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا