استراتژی تجارت فارکس

شاخص های حجم

محاسبه BMI

تأثیر دو هفته دوره کاهش حجم تمرینات بر برخی فاکتورهای جسمانی و شاخص های کاتابولیکی و آنابولیکی دوندگان مرد تمرین کرده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر دوره کاهش 70 درصدی تمرینات بر قدرت، توان وضعیت کاتابولیکی و آنابولیکی دوندگان بود. 14 دونده مرد با میانگین سنی 06/4 ± 50/23 سال، قد 95/5 ± 21/178، درصد چربی 16/3 ± 93/9 داوطلبانه شرکت کردند. بعد از آزمون اول تمرینات فزاینده 8 هفته‌ای شروع شد. آزمون دوم بعد از هفته هشتم گرفته شد. به دنبال آن، فاز کاهش حجم تمرین شروع شد. گروه تیپر دوره 14 روزه کاهش 70 درصد حجم تمرین را سپری کردند و گروه کنترل با همان بار قبلی، تمرینات را ادامه داد. پس از 14 روز آزمون سوم در شرایطی مشابه گرفته شد برای تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری­های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی­داری (05/0P) استفاده شد. نتایج نشان داد در گروه تیپر قدرت و توان طی دوره کاهش حجم تمرین بهبود معنی­داری دارد (05/0P). سطوح پلاسمایی غلظت استراحتی تستوسترون و کورتیزول، نسبت تستوسترون به کورتیزول طی دوره تیپرینگ تغییرات معنی­دار نداشت (05/0P>). دوره کاهش 70 درصدی حجم تمرینات دوندگان 14 روز قبل از مسابقه، می‌تواند علاوه بر رفع خستگی؛ فاکتورهای قدرت و توان را به‌خوبی توسعه دهد که این مستقل از تغییرات شاخص­های کاتابولیکی و آنابولیکی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of two weeks tapering on some physical factors and indicators of catabolic and anabolic status in male trained runners

نویسندگان [English]

 • Rasool Dokht Abdian 1
 • Ali Asghar Ravasi 2
 • Azizeh Ahmadi 3
 • Hosein Navaki 4

The purpose of this study was to determine effect the period of decrease 70 percent in training volume on strength, power, anabolic and catabolic status of runners. Fourteen man runners with average age 23/50± 4/06 years, high 178/21± 5/95, fat percent 9/93 ± 3/16 voluntarily participated. After taken the first test 8 week progressive training was started. Second test was taken after eight weeks. Follow that decrease training volume phase began. Taper group past 14 days decrease 70 percent training volume, control group followed training with previous same loading. After 14 days the third test was taken in same circumstances to previous tests. For data analyze analysis of variance (ANOVA) with repeated measures and Bonfronie post hoc tests were taken (P0/05).During taper phase the plasma levels of testosterone, cortisol and testosterone to cortisol ratio was not significantly change (P>0/05). Period of decreased 70 percent training volume in runner during 14 days before main contest could in addition to decrease fatigue accumulation, improve strength and power. that is independent of variation in catabolic and anabolic indices.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tapering
 • Strength
 • Power
 • testosterone to cortisol ratio
 • 70 percent reduction training volume

مراجع

1.Adlercreutz H, Härkönen M, Kuoppasalmi K, Näveri H, Huhtaniemi I, Tikkanen H, et al. (1986). "Effect of training on plasma anabolic and catabolic steroid hormones and their response during physical exercise". International journal of sports medicine. Vol;7,PP:27-28.

2.Banister E, Carter J, Zarkadas P. (1999). "Training theory and taper: validation in triathlon athletes". European journal of applied physiology and occupational physiology. Vol;79,No.2,PP:182-191.

3.Baumgartner T, Mahar M, Jackson A, Rowe D.( 2006 ) Measurement for Evaluation in Physical Education and Exercise Science: McGraw-Hill Companies,Incorporated;196-210.

4.Bishop D, Edge J. (2005). "The effects of a 10-day taper on repeated-sprint performance in females". Journal of Science and Medicine in Sport. Vol;8,No.2,PP:200-209.

5.Bompa TO, Haff G.(1999). Periodization: Theory and methodology of training: Human Kinetics Champaign, IL; 45-81.

6.Bosquet L, Montpetit J, Arvisais D, Mujika I. (2007). "Effects of tapering on performance: a meta-analysis". Medicine and science in sports and exercise. Vol;39,No.8,PP:1358.

7.Costill D, Thomas R, Robergs R, Pascoe D, Lambert C, Barr S, et al. (1991). "Adaptations to swimming training: influence of training volume". Medicine and science in sports and exercise. Vol;23,No.3,PP:371.

8.Coutts A, Wallace L, Slattery K. (2007). "Monitoring changes in performance, physiology, biochemistry, and psychology during overreaching and recovery in triathletes". International journal of sports medicine. Vol;28,No.02,PP:125-134.

9.Durnin J, Womersley J. (1974). "Body fat assessed from total body density and its estimation from skinfold thickness: measurements on 481 men and women aged from 16 to 72 years". British Journal of Nutrition. Vol;32,No.01,PP:77-97.

10.Flynn M, Pizza F, Boone J, Andres F, Michaud T, Rodriguez-Zayas J. (1994). "Indices of training stress during competitive running and swimming seasons". International journal of sports medicine. Vol;15,No.01,PP:21-26.

11.García-Pallarés J, Sánchez-Medina L, Pérez CE, Izquierdo-Gabarren M, Izquierdo M. (2010). "Physiological effects of tapering and detraining in world-class kayakers". Medicine and science in sports and exercise. Vol;42,No.6,PP:1209.

12.Houmard J, Costill D, Mitchell J, Park S, Hickner R, Roemmich J. (1990). "Reduced training maintains performance in distance runners". International journal of sports medicine. Vol;11,No.01,PP:46-52.

13.Izquierdo M, González-Badillo J, Häkkinen K, Ibanez J, Kraemer W, Altadill A, et al. (2006). "Effect of loading on unintentional lifting velocity declines during single sets of repetitions to failure during upper and lower extremity muscle actions". International journal of شاخص های حجم sports medicine. Vol;27,No.9,PP:718-724.

14.Izquierdo M, Ibañez J, González-Badillo JJ, Häkkinen K, Ratamess NA, Kraemer WJ, et al. (2006). "Differential effects of strength training leading to failure versus not to failure on hormonal responses, strength, and muscle power gains". Journal of Applied Physiology. Vol;100,No.5,PP:1647-1656.

15.Kuoppasalmi K, Adlercreutz H. (1985). "Interaction between catabolic and anabolic steroid hormones in muscular exercise". Exercise Endocrinology Berlin, Germany: Walter de Gruyter. Vol,PP:65-98.

16.Luden N, Hayes E, Galpin A, Minchev K, Jemiolo B, Raue U, et al. (2010). "Myocellular basis for tapering in competitive distance runners". Journal of Applied Physiology. Vol;108,No.6,PP:1501-1509.

17.Mujika I. (1998). "The influence of training characteristics and tapering on the adaptation in highly trained individuals: a review". Int J Sports Med. Vol;19,شاخص های حجم No.7,PP:439-446.

19.Mujika I, Padilla S. (2003). "Scientific bases for precompetition tapering strategies". Medicine and science in sports and exercise. Vol;35,No.7,PP:1182-1187.

20.Tanaka H, Costill DL, Thomas R, Fink WJ, Widrick JJ. (1993). "Dry-land resistance training for competitive swimming". Medicine and science in sports and exercise. Vol;25,No.8,PP:952-959.

21.Terzis G, Stratakos G, Manta P, Georgiadis G. (2008). "Throwing performance after resistance training and detraining". The Journal of Strength & Conditioning Research. Vol;22,No.4,PP:1198-1204.

22.Trappe S, شاخص های حجم شاخص های حجم Costill D, Thomas R. (2001). "Effect of swim taper on whole muscle and single muscle fiber contractile properties". Medicine and science in sports and exercise. Vol;33,No.1,PP:48.

23.Zehsaz F, Azarbaijani MA, Farhangimaleki N, Tiidus P. (2011). "Effect of tapering period on plasma hormone concentrations, mood state, and performance of elite male cyclists". European Journal of Sport Science. Vol;11,No.3,PP:183-190.

شاخص بورس ۲۶۴ واحد رشد کرد/ حجم معاملات بورس دو برابر روز گذشته

خبرگزاری میزان: طی هفته گذشته شاهد صعود لاک پشتی شاخص بورس به سمت بالا بودیم. اما در پایان معاملات امروز شاخص کل بورس بیشترین رشد خود را در چند روز گذشته تجربه کرد.

: طی هفته گذشته شاهد صعود لاک پشتی شاخص بورس به سمت بالا بودیم. اما در پایان معاملات امروز شاخص کل بورس بیشترین رشد خود را در چند روز گذشته تجربه کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، در پایان معاملات امروز (یکشنبه) شاخص کل بورس با ۲۶۴ واحد صعود در ارتفاع ۷۲ هزار و ۲۸۱ واحد ایستاد.

بیشترین رشد شاخص کل بورس طی هفته گذشته ۱۰۱ واحد مربوط به سه شنبه بود اما در پایان معاملات امروز این رشد به بیشترین صعود خود در مقایسه با هفته گذشته رسید که گروه مپنا با نماد رمپنا برای دومین روز متوالی با ۴۹ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر نماگرهای بورس داشت.

شرکت نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) با ۶۴ واحد بیشترین تاثیر منفی را نماگرهای بورس داشت، ضمن اینکه تاپیکو در چهارشنبه هفته گذشته نیز با ۲۴ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر نماگرهای بورس داشت.

از سوی دیگر گروه مپنا با نماد رمپنا با ۵۲ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر نماگرهای بورس داشت. ضمن اینکه گسترش نفت و گاز پارسیان با ۱۲ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر نمارگرهای بورس داشت.

شاخص کل امروز متاثر از رشد قیمت نمادهای مپنا، کشتیرانی، مخابرات، ایران خودرو ، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و سایپا که بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند ۲۶۴ واحد بالا رفت. سایر شاخص های بورسی نیز امروز مثبت شدند. به این ترتیب که شاخص صنعت ۲۶۶ واحد بالا رفت.

حجم معاملات دو برابر روز گذشته شد
همچنین در پایان معاملات امروز بورس ۶۱۷ میلیون سهم و حق تقدم یعنی دو برابر روز گذشته به ارزش یک هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال در تعداد ۶۴ هزار و ۲۳ مورد معامله شد.

در پایان معاملات امروز شاخص بازار اول ۱۹۲ واحد، شاخص صنعت ۲۲۶ واحد و شاخص بازار دوم ۵۳۴ واحد رشد را ثبت کرد.

گفتنی است در روز جاری خودرویی ها، گروه مالی و سیمانی ها با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه های صنعتی قرار گرفتند. در میان شاخص های صنعت نیز حمل و نقل، سایر معادن و فنی مهندسی با بیشترین رشد شاخص رو به رو بودند.

صدرنشینی بازار نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای سیمان ارومیه، آبادگران ایران،قند نقش جهان،تولیدی مهرام،ایرکا پارت صنعت،کابل البرز و نوسازی و ساختمان تهران بود. در مقابل نمادهای قند شیرین خراسان،داملران،کشاورزی و دامپروری مگسال،سیمان دشتستان،کاشی سعدی، بهنوش ایران و داروسازی جابر بن حیان با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات قرار گرفتند.

طولانی ترین صف های خرید هم متعلق به نمادهای مپنا، رادیاتور ایران،گروه بهمن، زامیاد، سرمایه گذاری سایپا، سیمان شرق و ماشین سازی اراک بود.

این در حالی بود که نمادهای سیمان مازندران، کاغذ سازی کاوه، فولاد امیر کبیر کاشان، پارس پامچال، پارس الکتریک، نورد آلومینیوم و ایران خودرو با سنگین ترین صف های فروش به کار خود پایان دادند.

همچنین امروز مخابرات با معامله بلوکی ۷۰ میلیون حجمی بیشترین حجم معاملات را داشت. ایران خودرو و آذراب نیز بیشترین حجم معاملات را ثبت کردند.

بیشترین ارزش معاملات نیز متعلق به نمادهای ارتباطات سیار، مخابرات و ایران خودرو بود. شاخص کل فرابورس نیز با برخلاف رو گذشته که ۲ واحد کاهش داشت امروز با ۲ واحد افزایش به ۸۲۸ واحد رسید.

مجله علوم پزشکی رازی

Razi Journal of Medical Sciences

Nemati A, Moghimi A, Rahmati M. A Comparison between Forced Expiratory Volume in the First Second(FEV1) and Peak Expiratory Flow Rate(PEFR) after Respiratory Challenge Tests in Young Males with Dyspnea . RJMS. 2006; 13 (51) :205-214
URL: http://rjms.iums.ac.ir/article-1-608-fa.html

نعمتی عباس، مقیمی علی، رحمتی مهدی. مقایسه نتایج شاخص‌های حجم خروجی با فشار در ثانیه اول(FEV1) و بیشینه میزان جریان بازدمی(PEFR) در مردان جوان با شکایت تنگی نفس، متعاقب تستهای تحریکی ریه . مجله علوم پزشکی رازی. 1385; 13 (51) :214-205

زمینــه و هــدف: تعییــن ارتبــاط بیــن متغیرهــای FEV1(Forced expiratory volume in one second) و PEFR(Peak expiratory flow rate) همیشه مورد بررسی محققین بوده است. اهمیت این ارتباط در توانایی جایگزین کردن PEFR به جای FEV1 می‌باشد. این مطالعه بر آن است که به بررسی ارتباط بین دو متغیر مقادیر FEV1 و PEFR در مردان جوان با شکایت تنگی نفس متعاقب تستهای تحریکی راه‌های هوایی بپردازد. روش بررسی: این مطالعه مقطعی ـ تحلیلی در فاصله سالهای 1382 تا 1383 در کلینیـک ریه بیمارستان 505 نزاجا انجام گرفته است. مطالعه حاضر بر روی 143 نفر مــرد جوان با شکایــت تنگــی نفــس انجام شد. همــه نمونه‌ها به صورت کامل، تحت یکی از تستهای تحریکی متاکولین، نوار متحــرک یا دوچرخــه قرار گرفته و آن را درست انجام دادند. تستهای تحریکی و نیز اسپیرومتری‌ها براساس معیارهای ATS(American thoracic society) انجام یافــت. در انتها، تمام موارد و مقادیر متناظر FEV1% با مقادیر متناظر PEFR% مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر افت آنها از پایه نیــز بررسی شد. برای آنالیز داده‌ها از شاخص‌های ارزش تشخیصــی حساسیــت، ویژگــی، ارزشهای اخباری منفی و مثبت و نیز نسبت شانس مثبت (PLR=Positive likelihood ratio) و منفی(NLR=Negative likelihood ratio) برای تشخیص افتهای 15% و 20% در FEV1% براساس افت مقادیر مختلف افت PEFR% از 10% تا 30% محاسبه شد و نمودار ROC(Recipient Operator Curve) برای آن رسم شد. یافته‌ها: توزیع متغیر FEV1% از توزیع نرمال پیروی نمی‌کرد ولی توان دوم آن، توزیع نرمال داشت. همبستگی بین توان دوم FEV1% و PEFR% از لحاظ آماری و کلینیکی معنی‌دار بود(000/0=p و 75/0=r). مدل رگرسیونی برای پیشگویی توان دوم با 57/0=r2 به این شکل شاخص های حجم بود: 2(FEV1%)= PEFR%×42/99. بین افت درصدهای PEFR و FEV1 همبستگی آماری معنی‌داری وجود داشت(000/0=p و 65/0=r). توزیع متغیرهای افت FEV1% و افت PEFR%، نرمال نبود. حساسیت و ویژگی افت 15% تا 20% در PEFR% برای افت 20% در FEV1% مناسب‌ترین بود. افت PEFR% توان کمتری برای پیشگویی 15% افت FEV1% در مقایسه با 20% افت آن داشت. نتیجه‌گیری: در نهایت به نظر می‌رسد که مقادیر خام PEFR% در پیشگویی FEV1% ارزش بالاتری نسبت به افت PEFR% در پیشگویی افت FEV1% دارد. همچنین پیش‌بینی تغییرات FEV1% به کمک تغییرات PEFR% دشوار می‌باشد.

محاسبه BMI و تفسیر شاخص BMI (شاخص توده بدنی)

شاخص توده بدنی یا Body WEIGHT Index که گاهی به اختصار به آن شاخص BMI هم می‌گویند، فاکتوری است برای اندازه‌گیری میزان لاغری و چاقی افراد. این فاکتور از دو عدد به دست می‌آید. جرم یا وزن بدن و قد.

برای محاسبه BMI لازم است که وزن خود به کیلوگرم و قد خود به متر را بدانید. فرمول محاسبه Bmi بسیار ساده است. قد خود را در خودش ضرب می‌کنید و سپس وزن خود را بر عدد حاصل تقسیم می‌کنید.

برای مثال اگر کسی 2 متر قد و 100 کیلو وزن داشته باشد، از تقسیم 100 بر 2 ضرب در 2 (یعنی 100 تقسیم بر 4) به عدد 25 می‌رسد.

اگر این محاسبات برایتان دشوار باشد، باز هم ایرادی ندارد. می‌توانید به یک جدول محاسبه BMI مراجعه کنید و با یافتن قد و وزن خود روی این جدول به عدد BMI خود پی ببرید.

یک روش راحت‌تر برای محاسبه BMI این است که با ماشین‌حساب وزن خود را دو بار بر قد خود تقسیم کنید. مثلا شخصی با وزن 60 و قد 170، یک بار وزن خود را بر 1.7 تقسیم می‌کند و به عدد 35.3 می‌رسد. سپس دوباره این عدد را بر 1.7 تقسیم می‌کند. حاصل یعنی عدد 20.8 نشان‌دهنده شاخص BMI او است.

شاخص BMI چه چیزی را نشان می‌دهد؟

گفتیم که محاسبه BMI برای اندازه‌گیری میزان چاقی و لاغری افراد به کار می‌رود. البته به وضوح این روش دقیق نیست و خطا دارد که بعدها مفصلا در مورد ایرادات آن صحبت خواهیم کرد.

با این وجود این شاخص یک درک کلی به شما می‌دهد که آیا بیش از اندازه چاق یا بیش از حد لاغر هستید یا خیر.

مثلا از شما می‌پرسند که فردی با وزن 65 کیلوگرم چاق است یا لاغر. اولین سوال این است که در مقابل چه قدی؟ این وزن برای کسی با قد 1.9 متر خیلی کم و برای شخصی با قد 1.5 متر خیلی زیاد است. برای این که بتوانیم درک درستی میان قد و وزن افراد برقرار کنیم، از شاخص توده بدنی یا محاسبه BMI استفاده می‌کنیم.

این عدد افراد را به چهار دسته تقسیم می‌کند:

 • بیش از حد لاغر: کسانی که شاخص کم‌تر از 18.5 داشته باشند بیش از اندازه لاغر هستند.
 • نرمال: از 18.5 تا 25 نرمال به حساب می‌آیند.
 • اضافه‌وزن: از 25 تا 30 اضافه وزن دارند.
 • چاق: از 30 به بالا در این معیار چاق است.

در معیاری دیگر می‌شود جزئی‌تر به این شاخص نگاه کرد:

جدول محاسبه BMI و شاخص توده بدنی

BMI تا BMI از وضعیت بدنی
15 لاغری به شدت بغرنج
16 15 لاغری بغرنج
18.5 16 دارای کمبود وزن
25 18.5 وزن طبیعی
30 25 دارای اضافه وزن
35 30 کلاس یک چاقی (ملایم)
40 35 کلاس دو چاقی (شدید)
45 40 کلاس سه چاقی (بغرنج)
50 45 کلاس چهار چاقی (به شدت بغرنج)
60 50 کلاس پنج چاقی (ابرچاقی)
60 کلاس شش چاقی (ابرچاقی شدید)

دقت کنید که این اعداد، به شدت دقیق نیستند. یعنی ممکن است فردی با شاخص BMI برابر با 27 وزن طبیعی داشته باشد و شخصی دیگر با شاخص 23 به رژیم برای آب کردن چربی نیازمند شود. اما ممکن نیست که با شاخص برابر با 50، در واقعیت بیش از اندازه لاغر باشد.

برای همین به کمک این معیار می‌توانید درک کلی از وضعیت بدن خود پیدا کنید. هرچند که با این روش تشخیص قطعی صورت نمی‌گیرد و در صورت مشاهده چاقی شدید، باید برای تشخیص به یک متخصص مراجعه کنید.

در نهایت این شاخص به شما کمک می‌کند که برای مراجعه به متخصص یک معیار کلی داشته باشید. به خصوص اگر در جایگاه کمبود وزن یا اضافه وزن قرار می‌گیرید.

محاسبه BMI

محاسبه BMI

شاخص توده بدنی یا محاسبه BMI برای کودکان

به دو دلیل کودکان و نوجوانان (2 تا 20 سال)نباید از شاخص معمولی برای محاسبه BMI استفاده کنند.

دلیل اول تفاوت بدنی این گروه نسبت به بزرگسالان است. یعنی فردی 15 ساله اگر همان قد و وزن یک فرد 25 ساله را داشته باشد، ممکن است شرایطش با او یکسان نباشد.

دلیل دوم حساسیت بالای کودکان به خصوص زیر 10 سال نسبت به خودتشخیصی، خوددرمانی و تجویزهای خودسر است. مثلا اگر سر خود تشخیص بدهید کودک 4 ساله شما چاق است و غذایش را به شکلی غیر اصولی کم کنید، آسیب‌های وارده می‌تواند بی‌اندازه جدی‌تر و خطرناک‌تر باشد.

برای این که تشخیص دقیق‌تر باشد، معمولا شاخص را با شاخص کودکان دیگر در همان سن و جنس مقایسه می‌کنند. به این ترتیب که تشخیص داده می‌شود کودک شما در چه صدکی قرار دارد، سپس چاقی یا لاغری او را به قضاوت می‌گذارند.

برای مثال دختران 12 تا 16 سال نسبت به پسران هم سن خود حدود 1 واحد BMI بالاتری دارند.

دختران به طور معمول زودتر از پسران به بلوغ می‌رسند.

به این ترتیب در تشخیص شاخص توده بدنی کودک دو عامل مهم جنسیت و سن هم وارد می‌شود. دو کودک 4 و 14 ساله با BMI مساوی قطعا وضعیت بدنی یکسان ندارند.

تاکید می‌کنیم که موضوع را برای کودکان جدی‌تر بگیرید و از خوددرمانی (اگر متخصص نیستید) برای آن‌ها خودداری کنید.

برای افراد بالغ در آمریکا برای این شاخص برای دو گروه زنان و مردان و نیز سنین مختلف، جدول متفاوتی وجود دارد. این جدول قابل اعتمادتر از داشتن یک جدول کلی برای تمام افراد خواهد بود.

ارتباط شاخص BMI با سلامتی

در مورد تاثیر داشتن یک شاخص متعادل بر سلامتی افراد، مطالعات فراوانی وجود دارد. نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد که قرارگرفتن در گروهی که اضافه وزن دارند، یا چاق هستند، به شکلی معنادار شانس مرگ زودرس و ابتلا به برخی بیماری‌ها را افزایش می‌دهد:

بیماری‌های قلبی و عروقی

بیماری‌های مرتبط با کیسه صفرا

دیابت نوع دو

فشار خون

آرتروز

حمله قلبی

برخی از انواع سرطان مثل سرطان سینه

در گروهی که هرگز در زندگی خود سیگار نمی‌کشند، مرگ و میر زودرس در گروه چاق تا 50 درصد نسبت به افرادی با وزن متعادل افزایش پیدا می‌کند.

همچنین لاغری بیش از اندازه هم می‌تواند خطرناک باشد. لاغری شدید حتی ممکن است بیشتر از چاقی سلامتی فرد را به خطر بیندازد.

نکته بسیار مهم این است که هر فرد باید از قد و وزن خود اطلاع داشته باشد. عدم آگاهی نسبت به وزن باعث می‌شود که افراد نتوانند تغییرات وزن خود را بررسی کنند، در نتیجه متوجه نخواهند شد که کدام تغییرات در زندگی‌شان مثبت و کدام تغییرات منفی بوده‌اند.

شاخص توده بدنی یا محاسبه BMI در برنامه‌ریزی سلامتی

کشورهای مختلف با در نظر گرفتن قد و وزن افراد به یک شاخص برای اندازه‌گیری وضعیت سلامتی کشور دست پیدا می‌کنند. مثلا متوجه می‌شوند که آیا کشوری چاق دارند یا نه.

همچنین در بسیاری از موارد، وقتی سیاستی برای سلامت عمومی اجرا می‌شود، توده بدنی یکی از مهم‌ترین متریک‌هایی است که تاثیر برنامه با آن سنجیده می‌شود.

برای مثال در شرایطی مثل تورم یا کمبود کالاهای اساسی، دولت‌ها به کمک این شاخص می‌توانند تغییر کالری دریافتی مردم را اندازه‌گیری و برای جبران آن برنامه‌ریزی کنند.

سازمان جهانی سلامتی WHO از دهه 1980 از شاخص BMI به عنوان شاخصی برای ثبت چاقی در جهان استفاده می‌کند.

برای مثال کویت (بعد از جزایر کوک، تونگا و ساموئا) چاق‌ترین کشور جهان است. ایالات متحده با شاخص 28.8 در جایگاه هفدهم قرار می‌گیرد. ایران با شاخص 26.2 اوضاع نسبتا خوبی دارد و 82مین کشور چاق دنیا است.

کامرون، تایلند، کره جنوبی، کره شمالی، ژاپن و هند در فهرست کشورهایی با BMI زیر 25 قرار می‌گیرند.

دو نکته جالب در رنکینگ کشورهای چاق به چشم می‌خورد. اول این که 67% درصد کشورهای جهان BMI بیشتر از 25 دارند.

نکته جالب دیگر این است که کشوری با شاخص کم‌تر از 21 وجود ندارد.

از کنار هم قرار دادن آمار و اطلاعات مرتبط با چاقی می‌شود نتیجه گرفت که جهان به سمت چاق شدن در حرکت است.

به طور میانگین در جهان چاقی برای مردان شایع‌تر است تا زنان. هرچند در برخی کشورهای توسعه‌یافته مثل آلمان، کانادا، لهستان، ایتالیا، هلند، فرانسه، ژاپن و کره این روند برعکس است و زنان به طور میانگین چاق‌تر از مردان هستند.

در اختیار داشتن کالری فراوان و ارزان (البته بدون ارزش غذایی کافی مثل آرد سفید و شکر) باعث شده است که امروزه حتی کشورها و جوامع فقیر هم با وجود فقرغذایی، در خطر چاقی قرار بگیرند.

کشورها معمولا با داشتن برنامه آموزشی، فرهنگ‌سازی، تشویق مردم به اتخاذ رژیم‌های غذایی اصولی و نیز تلاش برای افزایش فعالیت بدنی افراد می‌کوشند که شاخص توده بدنی را به دامنه استاندارد برسانند. ژاپن از جمله موفق‌ترین کشورها در این برنامه بوده است.

خطای اندازه‌گیری در محاسبه BMI شاخص توده بدنی

گفتیم که این روش ایراداتی هم دارد. معمولا شاخص BMI برای افراد بلند قد، به میزان ده درصد آن‌ها را چاق‌تر از واقعیت نشان می‌دهد. همچنین برای افراد کوتاه قد این شاخص ممکن است آن‌ها را به میزان ده درصد لاغرتر از چیزی که هستند گزارش کند.

به بیان دیگر ممکن است فردی کوتاه قد با وجود داشتن چربی اضافه، شاخصی نرمال پیدا کند یا فردی بلند قد با وجود این که وزنی نرمال دارد، در این معیار چاق به نظر برسد.

این مشکل برای دو نفر با قد و وزن مساوی، اما اندام درشت یا ریز هم وجود دارد. یعنی مثلا دو مرد با قد 1.8 و وزن 70 کیلوگرم الزاما در یک شرایط بدنی مساوی قرار ندارند. یکی از این دو فرد ممکن است اندامی درشت‌تر داشته باشد و دیگری اندامی ریزنقش.

یک مسئله دیگر در مورد افراد مسن پیش می‌آید. با بالا رفتن سن، بدون آن که وزن فرد تغییر کند، با تغییر در میزان قد افراد شاخص آن‌ها افزایش پیدا می‌کند. افراد مسن معمولا شاهد کاهش قد خود هستند.

برای همین متخصصین معمولا بعد از محاسبه سرانگشتی، با توجه به قد افراد BMI را تصحیح می‌کنند.

بعضی از افراد بجای استفاده از فرمول ساده‌ای که در بالا معرفی کردیم، ترجیح می‌دهند وزن فرد تقسیم‌بر «قد به توان 2.5» را در 1.3 ضرب کنند. برای مثال فردی با قد 1.8 و وزن 72 کیلوگرم با فرمول ساده به شاخص 22.2 می‌رسد. با این فرمول BMI برابری او با عدد 21.53 می‌رسد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید تفاوت بین دو فرمول ناچیز است.

تفاوت میان عضله و چربی در شاخص BMI

تصور کنید فردی با قد 1.8 موفق می‌شود 10 کیلوگرم چربی از دست بدهد و در مقابل 10 کیلو عضله بسازد. اگر تصویر این فرد قبل و بعد از این دوره را کنار هم بگذاریم، به وضوح می‌توانیم روند پیشرفت او را مشاهده کنیم.

اما شاخص BMI برای این فرد هیچ تغییری نخواهد کرد. مهم‌ترین مشکل این شاخص همین است که نمی‌تواند تمایز میان چربی و عضله را تشخیص دهد.

برای مثال دو فرد با قد و وزن مساوی که یکی اندامی عضلانی دارد و دیگری چربی اضافه، به شاخصی مساوی می‌رسند. در حالی که وضعیت بدنی این دو فرد یکسان نیست.

همچنین اگر فردی دارای اضافه وزن به خاطر رژیم نادرست و نداشتن تحرک کافی دچار عضله‌سوزی شود، شاخص BMI او بهبود پیدا می‌کند!

امروزه متخصصین باور دارند که این شاخص BMI بیشتر از آن که بتواند چاقی را تشخیص دهد، قادر است چاق نبودن افراد را مشخص کند. یعنی فردی که در این معیار در گروه چاق قرار نمی‌گیرد، با احتمال زیاد واقعا چاق نیست. اما کسی که با این معیار چاق گزارش می‌شود، ممکن است واقعا چاق نباشد.

به خصوص ورزشکارانی که درصد چربی بدنشان زیر 15% باشد، اگر اندامی عضلانی داشته باشند ممکن است چاق تشخیص داده شوند. زیرا این شاخص متوجه نمی‌شود که وزن اضافه به خاطر عضلات است نه چربی اضافه.

برای مثال شاخص BMI برای رونی کلمن بالای 40 است و در این معیار خیلی چاق به حساب می‌آید. در حالی که وزن اضافه بدن او از عضلاتش می‌آید و نه از چربی.

تشخیص دقیق چاقی با محاسبه شاخص BMI

گفتیم که شاخص BMI به شما کمک می‌کند که یک درک کلی از وزن و میزان چاقی یا لاغری خود داشته باشید. اما این معیار به هیچ عنوان دقیق نیست.

مثلا فردی با BMI برابر با 21 اگر دستانی لاغر، پاهایی غیرعضلانی و شکمی نسبتا برآمده داشته باشد در گروه وزن طبیعی قرار نمی‌گیرد.

چنین فردی درست است که عدد وزنش نسبتا خوب است (مثلا 70 کیلو برای قد 180) اما باید رژیم غذایی خود را اصلاح کند تا بتواند شکمش را آب کند و بجای آن کمی عضله بسازد. او به یک برنامه تمرین هم محتاج است.

برای تشخیص دقیق‌تر لازم است درصد چربی بدن توسط متخصص شناسایی و با ترسیم دقیق ترکیب بدنی، چاق یا لاغر بودن آن‌ها تشخیص داده شود.

معمولا برای تشخیص چاقی، متخصص از اطلاعات بیشتری استفاده می‌کند. مواردی مثل دور کمر، دور مچ و دور گردن به او کمک می‌کند که بفهمد آیا با این قد و وزن، شرایط فرد طبیعی است یا خیر.

شاخص كل بورس 71 واحد بالا رفت/رشد اندك حجم معاملات

شاخص كل بورس 71 واحد بالا رفت/رشد اندك حجم معاملات

تهران- ایرنا- شاخص كل بورس امروز (یكشنبه) با 71 واحد رشد به رقم 73 هزار و 743 واحد رسید.

به گزارش روز یكشنبه ایرنا، حجم و ارزش معاملات در بازار امروز، نسبت به روزهای گذشته، اندكی افزایش یافت و بر این اساس بیش از 943 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش دو هزار و 183 هزار میلیارد ریال در 64 هزار و 864 نوبت به فروش رسید.
نمادهای خساپا، پترول، خودرو، فاراك و فولاد با تاثیر مثبت سبب رشد شاخص و نمادهای وبملت و فملی با افت خود مانع رشد بیشتر شاخص شدند.
بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد همه شاخص ها به جز شاخص بازار اول، افزایش داشته اند و بر این اساس، شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) 25 واحد، شاخص كل (هم وزن) 46 واحد، شاخص قیمت (هم وزن) 38 واحد، شاخص آزاد شناور 184 واحد و شاخص بازار دوم 486 واحد بالا رفت.
تنها شاخص منفی بازار یعنی شاخل بازار اول در معاملات امروز پنج واحد كاهش یافت.
در معاملات امروز، نمادهای چینی ایران، سرامیك های صنعتی اردكان، كاشی پارس، مس شهید باهنر و سرمایه گذاری آتیه دماوند دارای بیشترین رشد قیمت بودند و در مقابل نمادهای حق تقدم بیمه البرز دارو، فیبر ایران، داروسازی زاگرس فارمد پارس، فروسیلیس ایران و البرز دارو از بالاترین میزان كاهش قیمت برخوردار بودند.

**ارزش معاملات فرابورس به 736 میلیارد ریال رسید
به گزارش فرابورس ایران، در معاملات امروز 338 میلیون و 370 هزار ورقه بهادار در 29هزار و 132 نوبت به ارزش 736 میلیارد و 40 میلیون ریال داد و ستد شد.
آیفكس (شاخص فرابورس) امروز با طی كردن روند صعودی به میزان 3.2 واحد به عدد 773.8 رسید و بیشترین تاثیر مثبت را سهام پتروشیمی مارون روی این شاخص داشت.
ذوب آهن اصفهان با معامله 31 میلیون و 260 هزار سهم به ارزش 80 میلیارد و 750 میلیون ریال بیشترین حجم و ارزش معاملات سهام را در بازار فرابورس به نام خود ثبت كرد. نماد شركت‌های پالایش نفت تهران، بانك دی و سرمایه‌گذاری مسكن تهران هم پربیننده‌ترین نمادهای فرابورسی بودند.
شركت‌ آ.س.‌پ در كنار باغمیشه و كیمیای زنجان گستران بیشترین افزایش قیمت را داشتند و در سوی دیگر بازار، سهام زغال سنگ طبس، قند چهارمحال و صنایع نسوز توكا با بیشترین افت قیمت روبرو شد.
همچنین در بازار اول 52 میلیون و 730 هزار ورقه بهادار به ارزش 78 میلیارد و 850 میلیون ریال داد و ستد شد و بیشترین حجم معاملات سهام در نماد گوهران امید رخ داد.
همچنین، شاخص های حجم 93 میلیون و 140 هزار اوراق بهادار در بازار دوم به ارزش 224 میلیارد و 800میلیون ریال خرید و فروش شد و بالاترین افزایش قیمت در این بازار مربوط به ذوب آهن اصفهان بود.
امروز، اوراق تسهیلات مسكن با افزایش قیمت مواجه شد به طوری كه هر ورقه آن در محدوده 858 تا 879 هزار ریال معامله شد.
بیشترین حجم و ارزش معاملات صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF ) نیز به صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان با خرید و فروش دو میلیون و 480 هزار سهم به ارزش 33 میلیارد و 250 میلیون ریال اختصاص یافت.
در بازار اوراق با درآمد ثابت 251 میلیارد ریال داد و ستد انجام شد و بیشترین حجم و ارزش مبادلات این بازار در اختیار اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا3» به ارزش 115 میلیارد ریال بود.
ارزش معاملات تمامی نمادهای اسناد خزانه اسلامی نیز در این بازار بیش از 207 میلیارد ریال بود و بیششترین ارزش معاملات در نماد «اخزا5» رقم خورد.
در روز جاری نماد معاملاتی شركت صنایع فولاد آلیاژی یزد پس از ارائه اطلاعات واقعی بازگشایی شد و در پایان معاملات امروز، نماد معاملاتی شركت پتروشیمی مارون برای برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده صاحبان سهام متوقف شد.
اقتصام**2022**1561

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا