استراتژی تجارت فارکس

تجزیه و تحلیل فنی گزینه ها

امکان سنجی طرح ها

مطالعه امکان سنجی نوع روش تحقیق به ویژه در علوم مهندسی و مدیریت صنعتی است که شامل موارد زیر است:

1 – فرایند کنترل و شناخت مسائل·

2 – شناسایی اهداف· فرصت ها و تهدید ها

3- شرح موقعیت ها

4 – شناسایی در آمدها

5 – شناسایی هزینه ها

7 – در کل تجزیه و تحلیل یک پروژه

یک طرح امکان سنجی از چه بخش هایی تشکیل شده است :

بخش اول : آشنایی با طرح و شرکت

بخش دوم : بررسی اقتصادی (مطالعات بازار )،

بخش سوم : مطالعات فنی و برآورد امکانات زیر بنایی طرح،

بخش چهارم : برآورد سرمایه گذاری طرح ،

بخش پنجم : برآورد هزینه های تولید و ارزش فروش سالانه طرح

بخش ششم : پیش بینی مالی و نحوه تامین مالی طرح

بخش هفتم : تعیین شاخص های مالی و اقتصادی طرح

مطالعات امکان سنجي مقدماتي (PFS)، چيست و در چه مواقعي انجام مي شود؟

در مطالعات امكان سنجي مقدماتي (Pre Feasibility Study)، به مشخصات کلي پروژه پرداخته مي شود و معمولا در زماني که سرمايه گذار با چند گزينه مختلف روبروست انجام مي گردد. در اين مطالعات متناسب با ابعاد پروژه، عمدتا به موارد زير توجه مي شود:

1- بازنگري، بازبيني و اعلام نظر در مورد مطالعات پيدايش طرح

2- تعيين و تحليل گزينه هاي فني طرح

a- تعيين و تحليل گزينه هاي محل اجراي طرح

b- تعيين و تحليل گزينه هاي فناوري طرح

c – تعيين و تحليل گزينه هاي روش اجراي طرح

d- تعيين و اولويت بندي گزينه هاي فني طرح متشكل از گزينه هاي محل اجراي طرح، گزينه هاي فناوري طرح و گزينه هاي روش اجراي طرح

e – تهيه برنامه زماني اجراي مقدماتي براي گزينه هاي فني مختلف طرح

3- تحليل مالي و اقتصادي گزينه هاي فني طرح

a- تعيين ضوابط حاكم بر نحوه اندازه گيري هزينه ها و درآمدهاي طرح

b- برآورد هزينه هاي هريك از گزينه هاي فني طرح بر اساس ساختار تفكيك هزينه هاي كمي و غيركمي

c- برآورد درآمدهاي هريك از گزينه هاي فني طرح بر اساس ساختار درآمدهاي كمي و غيركمي

d- تحليل هزينه – درآمد و اولويت بندي اقتصادي گزينه فني طرح

e- تحليل حساسيت هر يك از گزينه ها نسبت به تغييرات قيمت ها، طولاني شدن دوره اجرا، تغييرات قابليت دسترسي و ميزان توليد يا خدمات حاصل از گزينه هاي مختلف، تعيين درجه عدم قطعيت برآوردها و تجديد نظر در اولويت بندي اقتصادي گزينه ها

4- تحليل مالي گزينه هاي فني طرح

a- برآورد هزينه ها و درآمدهاي كمي هر يك از گزينه هاي فني بر مبناي قيمت هاي بازار، ضمن در نظر گرفتن ماليات هاي متعلقه

b- تحليل حساسيت برآوردها نسبت به تغييرات قيمت ها، طولاني شدن دوره اجرا، تغييرات در قابليت دسترسي، ميزان توليد يا خدمات حاصل از گزينه هاي مختلف و تعيين درجه عدم قطعيت آنها

c- تحليل مالي گزينه هاي فني طرح و اولويت بندي آنها

5- بررسي هاي اجتماعي و ارزيابي آثار و پيامدهاي اجتماعي هر يك از گزينه ها

6- ارزيابي فني – اقتصادي و مالي گزينه هاي مختلف طرح و اولويت بندي آنها

7- تهيه گزارش امكان سنجي مقدماتي طرح

مطالعات امکان سنجي نهايي (FS)، چيست ؟

مطالعات امكان سنجي نهايي (Feasibility Study)، پس از مرحله پيدايش طرح و تعریف چارچوب کلی آن از لحاظ مشخصات محصول، ظرفیت تولید و میزان سرمایه گذاری انجام مي شود. اين مطالعات بنا به نياز و درخواست کارفرما، در سطوح مختلفي از جزئيات پروژه مي تواند وارد شود. در اين مطالعات متناسب با ابعاد پروژه، عمدتا به موارد زير توجه مي شود:

1- تعيين ساختگاه طرح

a- تعيين گزينه هاي ساختگاه طرح در محل انتخابي براي اجراي طرح

b- مقايسه و اولويت بندي گزينه هاي مختلف ساختگاه طرح و تهيه گزارش انتخاب ساختگاه

2- مطالعات مهندسي پايه و طراحي اوليه

a- بازنگري و تكميل اطلاعات و داده هاي اوليه مربوط به شرايط جوي، زمين شناختي و آب شناختي ساختگاه، امكانات زيربنايي قابل دسترس براي طرح شامل منابع آب، منابع انرژي، منابع نيروي انساني،

b- سيستم هاي حمل و نقل،‌ منابع تامين مواد خام، مواد اوليه و مصالح

c- مطالعات مهندسي پايه و طراحي مواد اوليه و فرآيند

d- جانمايي و آرايش واحدها، سيستم ها و تجهيزات طرح

e- طراحي مهندسي اوليه شامل مهندسي فرآيند، طراحي اوليه سيستم ها و تجهيزات مكانيكي، طراحي اوليه كارهاي لوله كشي، طراحي اوليه كارهاي ساختماني و زيربنايي، طراحي اوليه سيستم ها و تجهيزات برقي، طراحي اوليه سيستم هاي كنترل و ابزار دقيق

f- تهيه فهرست اقلام عمده كليه واحدها، سيستم ها و بخشهاي مختلف طرح شامل فهرست مصالح و مقادير آنها، تجهيزات و ماشين آلات و ابزار آلات مورد استفاده در كار.

3-تعيين خط مشي اجرائي تجزیه و تحلیل فنی گزینه ها طرح

a-تعيين گزينه هاي تفكيك طرح به پرو‍ه هاي مستقل با فصل مشترك هاي مشخص با يكديگر

b-تعيين گزينه هاي تقسيم كار بين مشاوران، سازندگان و پيمانكاران

c-اولويت بندي گزينه هاي اجرايي با توجه به قابليت هاي اجرايي قابل دسترس، برنامه زمانبندي طرح و هزينه هاي طرح

4-تهيه برنامه زمان بندي طرح به تفكيك پروژه ها براي فعاليت ها و خدمات مهندسي، تداركات، پشتيباني تداركات، كنترل كيفيت، ساخت (شامل عمليات ساخت و نصب)، مالي، تجهيز نيروي انساني براي دوره بهره برداري و راه اندازي

5 – برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري ارزي و ريالي طرح به تفكيك پروژه ها

6- تهيه و ارائه گزارش مرحله امكان سنجي نهايي.

هدف و بی طرفی

مطالعه امکان سنجی، پتانسیل موفقیت یک پروژه را ارزیابی می کند، به همین دلیل بی طرفی یک فاکتور مهم در اعتباری است که از طرف سرمایه گذاران و موسسات وام دهنده داده می شود.به همین دلیل باید این کار را به صورت هدف مند انجام داد و از یک روش بی طرفانه برای فراهم کردن اطلاعاتی که تصمیم ها بر مبنای آن گرفته می شوند استفاده نمود.

امکان سنج باید فردی با تجربه باشد تا بتواند به درستی هزینه، زمان، افراد لازم و تعیین سرحدات را تخمین بزند.

پنج فاکتور رایج در مطالعه امکان سنجی:

عبارت مخفف تلوس (TELOS) به معنی پنج زمینه در امکان سنجی است که شامل:

زمان بندی (scheduling) می شود.

امکان سنجی تکنولوژی و سیستم

این ارزیابی بر اساس طراحی کلی ملزومات سیستم و برای تعیین این که شرکت دارای تخصص فنی لازم برای تکمیل پروژه می باشد، انجام می شود. زمانی که یک گزارش امکان سنجی نوشته می شود، موارد زیر باید مد نظر قرار گیرند:

یک توضیح خلاصه از کسب و کار برای ارزیابی فاکتور های محتمل تری که می توانند مطالعه را تحت تاثیر قرار دهند.

بخشی از کسب و کار که مورد بررسی قرار می گیرد:

فاکتور انسانی و اقتصادی

راه حل های ممکن برای مسایل

در این سطح، دغدغه ما این است که آیا پروپوزال با در نظر گرفتن یک هزینه معمولی، از نظر فنی و قانونی انجام پذیر است یا خیر.

امکان سنجی قانونی(legal feasibility)

تعیین می کند که آیا سیستم پیشنهادی با الزامات قانونی تناقضی نداشته باشد، مثلا یک سیستم پردازش داده باید با قوانین حفاظت اطلاعات محلی همخوانی داشته باشد.

امکان سنجی عملیاتی(operational feasibility)

امکان سنجی عملیاتی، مقیاسی از این است که یک سیستم پیشنهادی چطور مسایل را حل می کند، از فرصت های شناسایی شده در تعریف اسکوپ بهره می برد و چقدر الزامات شناسایی شده در فاز تحلیل الزامات توسعه سیستم را براورده می کند. ارزیابی امکان سنجی عملیاتی بر میزان مناسب بودن پروژه های توسعه ای پیشنهادی برای محیط کسب و کار موجود و اهداف، با توجه به توسعه زمان بندی،تاریخ تحویل،فرهنگ همکاری و فرآیندهای موجود کسب وکار تمرکز دارد.

امکان سنجی اقتصادی(economic feasibility)

هدف بررسی امکان سنجی اقتصادی،تعیین مزایای مثبت اقتصادی برای سازمانی است که سیستم پیشنهادی برای آن فراهم می شود و شامل اندازه گیری و شناسایی تمام مزایای مورد انتظار می شود.این ارزیابی معمولا دارای یک تحلیل هزینه/سود می شود.

امکان سنجی فنی(technical feasibility)

ارزیابی امکان سنجی فنی بر روی به دست آوردن یک درک از منابع فنی موجود در سازمان و امکان استفاده از آن ها در زمان نیاز در سیستم پیشنهادی تمرکز دارد و یک ارزیابی از سخت افزار و نرم افزار موجود و این که تا چه حد با سیستم پیشنهادی همخوانی دارند را فراهم می کند.

امکان سنجی زمان بندی(schedule feasibility)

در صورتی که زمان تکمیل پروژه بیش از حد طولانی شود،قبل از اینکه مفید باشد ممکن است دچار شکست شود. معمولا این به این معنی است که تخمین بزنیم که توسعه یک سیستم چقدر طول می کشد و آیا می توان آن را در یک بازه زمانی و با استفاده از برخی از روش ها مانند دوره بازگشت (payback period) تکمیل نمود.امکان سنجی زمان بندی مقیاسی است برای این که زمان بندی یک پروژه تا چه حد منطقی است. با داشتن توان فنی موجود،آیا موعدهای پروژه منطقی هستند؟ برخی از پروژه ها با موعدهای مشخص شروع می شوند و شما باید تعیین کنید که این موعدها آیا اجباری هستند یا تنها زمان های مطلوب می باشند.

مراحل امکان سنجی

اول) بررسی تقاضا، تعیین حوزه ی عملکرد یا محدوده ی پروژه، شناخت سیستم موجود، شناخت نیاز ها و مشکلات.

دوم) بررسی و تحلیل اهداف سیستم جدید. معمولاً بر اساس اولویت و تقدم اجرایی طبقه بندی می شوند. پس برای هر هدف افراد و واحدهای ذینفع مشخص می گردند.

سوم) تعیین موجودیت های خارجی در ارتباط مستقیم با سیستم. در این مرحله باید دیاگرام متن که شاخص حوزه ی عملکرد سیستم است را مشخص کرد.

چهارم) تعیین عوامل محدودکننده ی اجرای پروژه. به عبارت دیگر میزان ریسک در موفقیت پروژه مشخص می شود.

پنجم) تعیین دقیق محدوده ی پروژه. نیازها را مشخص کرده و به تایید مشتری رساند.

ششم) ارانه راه حل.

هفتم) بررسی اقتصادی پروژه. هزینه های سخت افزاری، نرم افزاری، افراد، مکان و زمان.

گزارش امکان سنجی

در متن اين گزارش، بايد از جمله به موارد زير پرداخته شود:

 • امکانات بالقوه سازمان
 • ريسک‌ها، خطرات و احتمال آنها
 • اولويت‌ها در سازمان
 • محدوده کاربرد
 • جنبه‌هاى تجارى – اقتصادي
 • زمينه‌هاى رقابت
 • اهميت پروژه يا توليد براى سازمان
 • اقدامات اوليه لازم
 • طرح پيشنهادى براى اجراء
 • اقدامات لازم در طول مدت انجام کار
 • نيروى انسانى لازم
 • امکانات و تجهيزات لازم
 • دوره حيات پروژه يا توليد
 • طرح زمان‌بندى اجراء با توجه به اولويت‌ها
 • هزينه اجراء

در این گزارش هزینه های تخمینی – سخت- در قالب موردکاری مشخص می شوند.

گزارش امکان سنجی به عنوان منشور پروژه برای انجام تجزیه و تحلیل فنی گزینه ها مراحل بعدی مورداستفاده قرار می گیرد.

سرفصل های گزارش پروژه

 • مقدمه
 • خلاصه ای در مورد هیات مدیره و ساختار سازمانی کارفرما
 • متدولوژی و روش اتخاذ شده برای مطالعه ی سیستم
 • سیستم پیشنهادشده
 • راه حل های ارائه شده به کارفرما که پذیرفته نشده
 • راه حل های پذیرفته شده
 • بررسی اقتصادی شامل هزینه ها و سودآوری ها
 • برنامه ریزی پروژه
 • نتیجه گیری و پیشنهادات
 • ضمایم تکنیکی

یافتن واقعیات

. شناخت اولیه ای از نیازها و مشکلات بدست می آوریم.

. در پروژه های بزرگ باید افرادی را به عنوان Domain Expert در کنار تیم مهندسی نرم افزار قرار داد تا اطلاعات به درستی گردآوری شود.

روش های بدست آوردن اطلاعات

 • تهیه ی پرسشنامه
 • مصاحبه
 • مطالعه ی مستندات سیستم
 • مشاهده

طرح توجیهی شامل گزارشی توصیفی و جامع در مورد کسب و کار جدید یا موجود است که توجیه‌‌پذیری تولید محصول یا عرضه خدمت را از جوانب مختلف از جمله نیاز بازار، مسائل مالی، اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار می‌دهد و سناریوهای اجرای پروژه را بررسی کرده و عملی بودن طرح و سودآوری و در کل معقول بودن سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد.

طرح توجیهی نیاز اولیه برای شروع یک کسب‌و‌کار جدید است زیرا ارزیابی‌ها و مطالعات انجام‌شده قبل از شروع فعالیت، منجر به کاهش ریسک راه‌اندازی پروژه و تصمیم‌گیری بهتر سرمایه‌گذار می‌گردد.

مطالعات امکان‌سنجی جهت تجزیه و تحلیل ایده مطرح شده با درنظر گرفتن تمام نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از عوامل درون و برون‌سازمانی، موانع دست‌یابی به هدف نوشته می‌شود و ابزاری برای پیش‌بینی و مدیریت بهتر است و لزوم سرمایه‌گذاری را بیان می‌دارد.

طرح توجیهی متشکل از سه بخش ذیل است:

 • مطالعات بازار: ابعاد مختلف بازار محصول طرح توجیهی از قبیل عرضه، تقاضا، کمبود، بازار هدف و سایر مورد را مورد بررسی قرار‎ می‎‎دهد.
 • توجیه پذیری فنی : ابعاد فنی طرح توجیهی از جمله فناوری، ظرفیت، محل اجرا، ماشین آلات و تجهیزات تولید و ساختار اجرائی طرح را مورد مطالعه قرار‎ می‎‎دهد.
 • تجزیه و تحلیل مالی:شاخص‌های مالی و سودآوری طرح توجیهی را آنالیز‎ می‎‎کند و نسبت به انجام یا عدم انجام طرح تصمیم‌گیری می‌کنند.

در نگارش طرح توجیهی عواملی مثل خلاصه طرح، مشخصات سرمایه‌گذاری طرح، معرفی محصول یا خدمت، فرآیند انجام کار، هزینه‌ها و نرخ بازگشت سرمایه مورد توجه قرار می‌گیرد.

از خروجی‌های طرح توجیهی به وضعیت بازار با درنظر گرفتن اولویت‌های سرمایه‌گذار، ریسک ورود به بازار، دست‌یابی به بازار هدف در آینده می‌توان اشاره کرد.

یک طرح تجاری موفق طرحی است که کمک می‌کند از قرار گرفتن کسب و کار در مسیری که به اهداف شرکت منتهی می‌شود اطمینان حاصل کنیم.

 • ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ برای ارائه خدمت یا کالا وﺟﻮد دارد؟
 • ﻧﺤﻮه ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 • نرخ بازگشت سرمایه به چه میزان است؟
 • ویژگی‌های ﻣﺤﺼﻮل ورودی باید داراي ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
 • عوامل درون و برون‌سازمانی تاثیرگذار بر روی ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل چیست؟
 • رﯾﺴﮏ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ؟
 • بررسی وضعیت بازار در سال‌های آتی چیست؟
 • برآورد هزینه‌های قبل از بهره‌برداری و هزینه‌های ثابت و جاری طرح به چه میزان است؟

درباره طرح گستر دنا

شرکت بین المللی طرح گستر دنا در سال 1382 جهت انجام امور مشاوره ای در زمینه تهیه و بررسی و نظارت بر تهیه انواع طرح های تولیدی و خدماتی تاسیس گردیده که در طی سالهای قبل نسبت به اخذ مجوزهای لازم از سازمان های ذیربط (کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، وزارت صنایع، بانک صنعت و معدن، سازمان سرمایه گذاری وکمک های فنی و اقتصادی ایران و…) اقدام نموده و اعضای شرکت نسبت به بررسی و نظارت بر طرح های مختلف ساختمانی، تولیدی و خدماتی و… اقدام نموده اند که با همکاری حدود 45 نفر از کارشناسان خبره که اکثراً در سیستم بانکی و اقتصادی و صنعتی کشور فعالیت نموده اند؛ درحال حاضر فعالیت می‌نماید.

آخرین مطالب

 • شیوه تصمیم گیری درست در سرمایه گذاری
 • مشکل اصلی پروژه های سرمایه گذاری در ایران
 • مشاور دانش بنیان
 • پروژه های انجام شده
 • مشاوره سرمایه گذاری مشترک

تماس با ما

نشانی:تهران - خیابان‌شیرازجنوبی - پایین تر از همت - پلاک 20 - مجتمع سبز - طبقه نهم - واحد جنوبی

راهنمای کامل برای بازار آینده: تجزیه و تحلیل فنی ، سیستم های معاملاتی ، تجزیه و تحلیل اساسی ، گزینه ها ، پخش و اصول تجارت (تجارت ویلی)

A Complete Guide to the Futures Market: Technical Analysis, Trading Systems, Fundamental Analysis, Options, Spreads, and Trading Principles (Wiley Trading)

حمل اکسپرس کمترین هزینه حمل و گمرک گارانتی زمان تحویل کالا ارسال رایگان داخل کشور

محصولاتی که اخیرا دیده‌اید

کد محصول: mlt- 1880947

کمترین هزینه حمل و گمرک

کمترین هزینه حمل

تعهد زمان تحویل کالا

تعهد زمان تحویل

ارسال رایگان داخل کشور

شنبه تا پنج‌شنبه، ۸:۳۰ تا ۱۷

عضویت در خبرنامه

download from appstoredownload from bazaardownload from myketdownload from sibappdownload from anardoonidownload from sibirani

آمازون، بزرگترین، نوآورترین و پرارزشترین خرده فروشی در سراسر دنیاست. با نزدیک به ۵۰۰ میلیون محصول که بالاترین میزان تنوع و حق انتخاب را به ارمغان می آورد. چهار گروه بیشترین خرید را از مالتینا دارند:
۱- افرادی که حساسیت ویژه ای روی اصل بودن کالا دارند.
۲- اشخاصی که میدانند خرید بسیاری از کالاها از آمازون، به صرفه تر از خرید از فروشگاه های داخلی است.
۳- کسانی که به دنبال کالاهای نایاب یا کم یاب در ایران هستند.
۴- اشخاصی که به دنبال خرید هدیه ای خاص برای عزیزان شان هستند.

امکان سنجی طرح ها

مطالعه امکان سنجی نوع روش تحقیق به ویژه در علوم مهندسی و مدیریت صنعتی است که شامل موارد زیر است:

1 – فرایند کنترل و شناخت مسائل·

2 – شناسایی اهداف· فرصت ها و تهدید ها

3- شرح موقعیت ها

4 – شناسایی در آمدها

5 – شناسایی هزینه ها

7 – در کل تجزیه و تحلیل یک پروژه

یک طرح امکان سنجی از چه بخش هایی تشکیل شده است :

بخش اول : آشنایی با طرح و شرکت

بخش دوم : بررسی اقتصادی (مطالعات بازار )،

بخش سوم : مطالعات فنی و برآورد امکانات زیر بنایی طرح،

بخش چهارم : برآورد سرمایه گذاری طرح ،

بخش پنجم : برآورد هزینه های تولید و ارزش فروش سالانه طرح

بخش ششم : پیش بینی مالی و نحوه تامین مالی طرح

بخش هفتم : تعیین شاخص های مالی و اقتصادی طرح

مطالعات امکان سنجي مقدماتي (PFS)، چيست و در چه مواقعي انجام مي شود؟

در مطالعات امكان سنجي مقدماتي (Pre Feasibility Study)، به مشخصات کلي پروژه پرداخته مي شود و معمولا در زماني که سرمايه گذار با چند گزينه مختلف روبروست انجام مي گردد. در اين مطالعات متناسب با ابعاد پروژه، عمدتا به موارد زير توجه مي شود:

1- بازنگري، بازبيني و اعلام نظر در مورد مطالعات پيدايش طرح

2- تعيين و تحليل گزينه هاي فني طرح

a- تعيين و تحليل گزينه هاي محل اجراي طرح

b- تعيين و تحليل گزينه هاي فناوري طرح

c – تعيين و تحليل گزينه هاي روش اجراي طرح

d- تعيين و اولويت بندي گزينه هاي فني طرح متشكل از گزينه هاي محل اجراي طرح، گزينه هاي فناوري طرح و گزينه هاي روش اجراي طرح

e – تهيه برنامه زماني اجراي مقدماتي براي گزينه هاي فني مختلف طرح

3- تحليل مالي و اقتصادي گزينه هاي فني طرح

a- تعيين ضوابط حاكم بر نحوه اندازه گيري هزينه ها و درآمدهاي طرح

b- برآورد هزينه هاي هريك از گزينه هاي فني طرح بر اساس ساختار تفكيك هزينه هاي كمي و غيركمي

c- برآورد درآمدهاي هريك از گزينه هاي فني طرح بر اساس ساختار درآمدهاي كمي و غيركمي

d- تحليل هزينه – درآمد و اولويت بندي اقتصادي گزينه فني طرح

e- تحليل حساسيت هر يك از گزينه ها نسبت به تغييرات قيمت ها، طولاني شدن دوره اجرا، تغييرات قابليت دسترسي و ميزان توليد يا خدمات حاصل از گزينه هاي مختلف، تعيين درجه عدم قطعيت برآوردها و تجديد نظر در اولويت بندي اقتصادي گزينه ها

4- تحليل مالي گزينه هاي فني طرح

a- برآورد هزينه ها و درآمدهاي كمي هر يك از گزينه هاي فني بر مبناي قيمت هاي بازار، ضمن در نظر گرفتن ماليات هاي متعلقه

b- تحليل حساسيت برآوردها نسبت به تغييرات قيمت ها، طولاني شدن دوره اجرا، تغييرات در قابليت دسترسي، ميزان توليد يا خدمات حاصل از گزينه هاي مختلف و تعيين درجه عدم قطعيت آنها

c- تحليل مالي گزينه هاي فني طرح و اولويت بندي آنها

5- بررسي هاي اجتماعي و ارزيابي آثار و پيامدهاي اجتماعي هر يك از گزينه ها

6- ارزيابي فني – اقتصادي و مالي گزينه هاي مختلف طرح و اولويت بندي آنها

7- تهيه گزارش امكان سنجي مقدماتي طرح

مطالعات امکان سنجي نهايي (FS)، چيست ؟

مطالعات امكان سنجي نهايي (Feasibility Study)، پس از مرحله پيدايش طرح و تعریف چارچوب کلی آن از لحاظ مشخصات محصول، ظرفیت تولید و میزان سرمایه گذاری انجام مي شود. اين مطالعات بنا به نياز و درخواست کارفرما، در سطوح مختلفي از جزئيات پروژه مي تواند وارد شود. در اين مطالعات متناسب با ابعاد پروژه، عمدتا به موارد زير توجه مي شود:

1- تعيين ساختگاه طرح

a- تعيين گزينه هاي ساختگاه طرح در محل انتخابي براي اجراي طرح

b- مقايسه و اولويت بندي گزينه هاي مختلف ساختگاه طرح و تهيه گزارش انتخاب ساختگاه

2- مطالعات مهندسي پايه و طراحي اوليه

a- بازنگري و تكميل اطلاعات و داده هاي اوليه مربوط به شرايط جوي، زمين شناختي و آب شناختي ساختگاه، امكانات زيربنايي قابل دسترس براي طرح شامل منابع آب، منابع انرژي، منابع نيروي انساني،

b- سيستم هاي حمل و نقل،‌ منابع تامين مواد خام، مواد اوليه و مصالح

c- مطالعات مهندسي پايه و طراحي مواد اوليه و فرآيند

d- جانمايي و آرايش واحدها، سيستم ها و تجهيزات طرح

e- طراحي مهندسي اوليه شامل مهندسي فرآيند، طراحي اوليه سيستم ها و تجهيزات مكانيكي، طراحي اوليه كارهاي لوله كشي، طراحي اوليه كارهاي ساختماني و زيربنايي، طراحي اوليه سيستم ها و تجهيزات برقي، طراحي اوليه سيستم هاي كنترل و ابزار دقيق

f- تهيه فهرست اقلام عمده كليه واحدها، سيستم ها و بخشهاي مختلف طرح شامل فهرست مصالح و مقادير آنها، تجهيزات و ماشين آلات و ابزار آلات مورد استفاده در كار.

3-تعيين خط مشي اجرائي طرح

a-تعيين گزينه هاي تفكيك طرح به پرو‍ه هاي مستقل با فصل مشترك هاي مشخص با يكديگر

b-تعيين گزينه هاي تقسيم كار بين مشاوران، سازندگان و پيمانكاران

c-اولويت بندي گزينه هاي اجرايي با توجه به قابليت هاي اجرايي قابل دسترس، برنامه زمانبندي طرح و هزينه هاي طرح

4-تهيه برنامه زمان بندي طرح به تفكيك پروژه ها براي فعاليت ها و خدمات مهندسي، تداركات، پشتيباني تداركات، كنترل كيفيت، ساخت (شامل عمليات ساخت و نصب)، مالي، تجهيز نيروي انساني براي دوره بهره برداري و راه اندازي

5 – برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري ارزي و ريالي طرح به تفكيك پروژه ها

6- تهيه و ارائه گزارش مرحله امكان سنجي نهايي.

هدف و بی طرفی

مطالعه امکان سنجی، پتانسیل موفقیت یک پروژه را ارزیابی می کند، به همین دلیل بی طرفی یک فاکتور مهم در اعتباری است که از طرف سرمایه گذاران و موسسات وام دهنده داده می شود.به همین دلیل باید این کار را به صورت هدف مند انجام داد و از یک روش بی طرفانه برای فراهم کردن اطلاعاتی که تصمیم ها بر مبنای آن گرفته می شوند استفاده نمود.

امکان سنج باید فردی با تجربه باشد تا بتواند به درستی هزینه، زمان، افراد لازم و تعیین سرحدات را تخمین بزند.

پنج فاکتور رایج در مطالعه امکان سنجی:

عبارت مخفف تلوس (TELOS) به معنی پنج زمینه در امکان سنجی است که شامل:

زمان بندی (scheduling) می شود.

امکان سنجی تکنولوژی و سیستم

این ارزیابی بر اساس طراحی کلی ملزومات سیستم و برای تعیین این که شرکت دارای تخصص فنی لازم برای تکمیل پروژه می باشد، انجام می شود. زمانی که یک گزارش امکان سنجی نوشته می شود، موارد زیر باید مد نظر قرار گیرند:

یک توضیح خلاصه از کسب و کار برای ارزیابی فاکتور های محتمل تری که می توانند مطالعه را تحت تاثیر قرار دهند.

بخشی از کسب و کار که مورد بررسی قرار می گیرد:

فاکتور انسانی و اقتصادی

راه حل های ممکن برای مسایل

در این سطح، دغدغه ما این است که آیا پروپوزال با در نظر گرفتن یک هزینه معمولی، از نظر فنی و قانونی انجام پذیر است یا خیر.

امکان سنجی قانونی(legal feasibility)

تعیین می کند که آیا سیستم پیشنهادی با الزامات قانونی تناقضی نداشته باشد، مثلا یک سیستم پردازش داده باید با قوانین حفاظت اطلاعات محلی همخوانی داشته باشد.

امکان سنجی عملیاتی(operational feasibility)

امکان سنجی عملیاتی، مقیاسی از این است که یک سیستم پیشنهادی چطور مسایل را حل می کند، از فرصت های شناسایی شده در تعریف اسکوپ بهره می برد و چقدر الزامات شناسایی شده در فاز تحلیل الزامات توسعه سیستم را براورده می کند. ارزیابی امکان سنجی عملیاتی بر میزان مناسب بودن پروژه های توسعه ای پیشنهادی برای محیط کسب و کار موجود و اهداف، با توجه به توسعه زمان بندی،تاریخ تحویل،فرهنگ همکاری و فرآیندهای موجود کسب وکار تمرکز دارد.

امکان سنجی اقتصادی(economic feasibility)

هدف بررسی امکان سنجی اقتصادی،تعیین مزایای مثبت اقتصادی برای سازمانی است که سیستم پیشنهادی برای آن فراهم می شود و شامل اندازه گیری و شناسایی تمام مزایای مورد انتظار می شود.این ارزیابی معمولا دارای یک تحلیل هزینه/سود می شود.

امکان سنجی فنی(technical feasibility)

ارزیابی امکان سنجی فنی بر روی به دست آوردن یک درک از منابع فنی موجود در سازمان و امکان استفاده از آن ها در زمان نیاز در سیستم پیشنهادی تمرکز دارد و یک ارزیابی از سخت افزار و نرم افزار موجود و این که تا چه حد با سیستم پیشنهادی همخوانی دارند را فراهم می کند.

امکان سنجی زمان بندی(schedule feasibility)

در صورتی که زمان تکمیل پروژه بیش از حد طولانی شود،قبل از اینکه مفید باشد ممکن است دچار شکست شود. معمولا این به این معنی است که تخمین بزنیم که توسعه یک سیستم چقدر طول می کشد و آیا می توان آن را در یک بازه زمانی و با استفاده از برخی از روش ها مانند دوره بازگشت (payback period) تکمیل نمود.امکان سنجی زمان بندی مقیاسی است برای این که زمان بندی یک پروژه تا چه حد منطقی است. با داشتن توان فنی موجود،آیا موعدهای پروژه منطقی هستند؟ برخی از پروژه ها با موعدهای مشخص شروع می شوند و شما باید تعیین کنید که این موعدها آیا اجباری هستند یا تنها زمان های مطلوب می باشند.

مراحل امکان سنجی

اول) بررسی تقاضا، تعیین حوزه ی عملکرد یا محدوده ی پروژه، شناخت سیستم موجود، شناخت نیاز ها و مشکلات.

دوم) بررسی و تحلیل اهداف سیستم جدید. معمولاً بر اساس اولویت و تقدم اجرایی طبقه بندی می شوند. پس برای هر هدف افراد و واحدهای ذینفع مشخص می گردند.

سوم) تعیین موجودیت های خارجی در ارتباط مستقیم با سیستم. در این مرحله باید دیاگرام متن که شاخص حوزه ی عملکرد سیستم است را مشخص کرد.

چهارم) تعیین عوامل محدودکننده ی اجرای پروژه. به عبارت دیگر میزان ریسک در موفقیت پروژه مشخص می شود.

پنجم) تعیین دقیق محدوده ی پروژه. نیازها را مشخص کرده و به تایید مشتری رساند.

ششم) ارانه راه حل.

هفتم) بررسی اقتصادی پروژه. هزینه های سخت افزاری، نرم افزاری، افراد، مکان و زمان.

گزارش امکان سنجی

در متن اين گزارش، بايد از جمله به موارد زير پرداخته شود:

 • امکانات بالقوه سازمان
 • ريسک‌ها، خطرات و احتمال آنها
 • اولويت‌ها در سازمان
 • محدوده کاربرد
 • جنبه‌هاى تجارى – اقتصادي
 • زمينه‌هاى رقابت
 • اهميت پروژه يا توليد براى سازمان
 • اقدامات اوليه لازم
 • طرح پيشنهادى براى اجراء
 • اقدامات لازم در طول مدت انجام کار
 • نيروى انسانى لازم
 • امکانات و تجهيزات لازم
 • دوره حيات پروژه يا توليد
 • طرح زمان‌بندى اجراء با توجه به اولويت‌ها
 • هزينه اجراء

در این گزارش هزینه های تخمینی – سخت- در قالب موردکاری مشخص می شوند.

گزارش امکان سنجی به عنوان منشور پروژه برای انجام مراحل بعدی مورداستفاده قرار می گیرد.

سرفصل های گزارش پروژه

 • مقدمه
 • خلاصه ای در مورد هیات مدیره و ساختار سازمانی کارفرما
 • متدولوژی و روش اتخاذ شده برای مطالعه ی سیستم
 • سیستم پیشنهادشده
 • راه حل های ارائه شده به کارفرما که پذیرفته نشده
 • راه حل های پذیرفته شده
 • بررسی اقتصادی شامل هزینه ها و سودآوری ها
 • برنامه ریزی پروژه
 • نتیجه گیری و پیشنهادات
 • ضمایم تکنیکی

تجزیه و تحلیل فنی گزینه ها یافتن واقعیات

. شناخت اولیه ای از نیازها و مشکلات بدست می آوریم.

. در پروژه های بزرگ باید افرادی را به عنوان Domain Expert در کنار تیم مهندسی نرم افزار قرار داد تا اطلاعات به درستی گردآوری شود.

روش های بدست آوردن اطلاعات

 • تهیه ی پرسشنامه
 • مصاحبه
 • مطالعه ی مستندات سیستم
 • مشاهده

طرح توجیهی شامل گزارشی توصیفی و جامع در مورد کسب و کار جدید تجزیه و تحلیل فنی گزینه ها یا موجود است که توجیه‌‌پذیری تولید محصول یا عرضه خدمت را از جوانب مختلف از جمله نیاز بازار، مسائل مالی، اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار می‌دهد و سناریوهای اجرای پروژه را بررسی کرده و عملی بودن طرح و سودآوری و در کل معقول بودن سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد.

طرح توجیهی نیاز اولیه برای شروع یک کسب‌و‌کار جدید است زیرا ارزیابی‌ها و مطالعات انجام‌شده قبل از شروع فعالیت، منجر به کاهش ریسک راه‌اندازی پروژه و تصمیم‌گیری بهتر سرمایه‌گذار می‌گردد.

مطالعات امکان‌سنجی جهت تجزیه و تحلیل ایده مطرح شده با درنظر گرفتن تمام نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از عوامل درون و برون‌سازمانی، موانع دست‌یابی به هدف نوشته می‌شود و ابزاری برای پیش‌بینی و مدیریت بهتر است و لزوم سرمایه‌گذاری را بیان می‌دارد.

طرح توجیهی متشکل از سه بخش ذیل است:

 • مطالعات بازار: ابعاد مختلف بازار محصول طرح توجیهی از قبیل عرضه، تقاضا، کمبود، بازار هدف و سایر مورد را مورد بررسی قرار‎ می‎‎دهد.
 • توجیه پذیری فنی : ابعاد فنی طرح توجیهی از جمله فناوری، ظرفیت، محل اجرا، ماشین آلات و تجهیزات تولید و ساختار اجرائی طرح را مورد مطالعه قرار‎ می‎‎دهد.
 • تجزیه و تحلیل مالی:شاخص‌های مالی و سودآوری طرح توجیهی را آنالیز‎ می‎‎کند و نسبت به انجام یا عدم انجام طرح تصمیم‌گیری می‌کنند.

در نگارش طرح توجیهی عواملی مثل خلاصه طرح، مشخصات سرمایه‌گذاری طرح، معرفی محصول یا خدمت، فرآیند انجام کار، هزینه‌ها و نرخ بازگشت سرمایه مورد توجه قرار می‌گیرد.

از خروجی‌های طرح توجیهی به وضعیت بازار با درنظر گرفتن اولویت‌های سرمایه‌گذار، ریسک ورود به بازار، دست‌یابی به بازار هدف در آینده می‌توان اشاره کرد.

یک طرح تجاری موفق طرحی است که کمک می‌کند از قرار گرفتن کسب و کار در مسیری که به اهداف شرکت منتهی می‌شود اطمینان حاصل کنیم.

 • ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ برای ارائه خدمت یا کالا وﺟﻮد دارد؟
 • ﻧﺤﻮه ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
 • نرخ بازگشت سرمایه به چه میزان است؟
 • ویژگی‌های ﻣﺤﺼﻮل ورودی باید داراي ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
 • عوامل درون و برون‌سازمانی تاثیرگذار بر روی ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮل چیست؟
 • رﯾﺴﮏ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ؟
 • بررسی وضعیت بازار در سال‌های آتی چیست؟
 • برآورد هزینه‌های قبل از بهره‌برداری و هزینه‌های ثابت و جاری طرح به چه میزان است؟

درباره طرح گستر دنا

شرکت بین المللی طرح گستر دنا در سال 1382 جهت انجام امور مشاوره ای در زمینه تهیه و بررسی و نظارت بر تهیه انواع طرح های تولیدی و خدماتی تاسیس گردیده که در طی سالهای قبل نسبت به اخذ مجوزهای لازم از سازمان های ذیربط (کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، وزارت صنایع، بانک صنعت و معدن، سازمان سرمایه گذاری وکمک های فنی و اقتصادی ایران و…) اقدام نموده و اعضای شرکت نسبت به بررسی و نظارت بر طرح های مختلف ساختمانی، تولیدی و خدماتی و… اقدام نموده اند که با همکاری حدود 45 نفر از کارشناسان خبره که اکثراً در سیستم بانکی و اقتصادی و صنعتی کشور فعالیت نموده اند؛ درحال حاضر فعالیت می‌نماید.

آخرین مطالب

 • شیوه تصمیم گیری درست در سرمایه گذاری
 • مشکل اصلی پروژه های سرمایه گذاری در ایران
 • مشاور دانش بنیان
 • پروژه های انجام شده
 • مشاوره سرمایه گذاری مشترک

تماس با ما

نشانی:تهران - خیابان‌شیرازجنوبی - پایین تر از همت - پلاک 20 - مجتمع سبز - طبقه نهم - واحد جنوبی

تجزیه و تحلیل فنی گزینه ها

آزمون مجازی دانش فنی پایه رشته شبکه و نرم افزار رایانه | پودمان 3: حل مسئله با تبدیل مبناها

آزمون مجازی دانش فنی پایه رشته شبکه و نرم افزار رایانه | پودمان 3: حل…

تیم مدیریت گاما

آزمون مجازی دانش فنی پایه رشته شبکه و نرم افزار رایانه | پودمان 4: تجزیه و تحلیل سیستم‌های اطلاعاتی

آزمون مجازی دانش فنی پایه رشته شبکه و نرم افزار رایانه | پودمان 4: تجزیه…

تیم مدیریت گاما

آزمون پایانی دانش فنی پایه رشته شبکه و نرم افزار رایانه | پودمان 1 تا 5

آزمون پایانی دانش فنی پایه رشته شبکه و نرم افزار رایانه | پودمان 1 تا…

تیم مدیریت گاما

سوالات آزمون پایانی دانش فنی پایه شبکه و نرم افزار رایانه دهم هنرستان علامه طباطبائی | پودمان 3 تا 5

سوالات آزمون پایانی دانش فنی پایه شبکه و نرم افزار رایانه دهم هنرستان علامه طباطبائی…

امتحان دانش فنی پایه دهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه هنرستان زینب کبری | فصل 2

امتحان دانش فنی پایه دهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه هنرستان زینب کبری | فصل 2

امتحان نوبت اول دانش فنی پایه دهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه هنرستان سید الشهداء | دی 95

امتحان نوبت اول دانش فنی پایه دهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه هنرستان سید الشهداء…

مجموعه سؤالات طبقه‌بندی شده تستی دانش فنی پایه دهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه | پودمان 1 تا 5

مجموعه سؤالات طبقه‌بندی شده تستی دانش فنی پایه دهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه…

سوالات امتحان پودمانی دانش فنی پایه شبکه و نرم افزار رایانه دهم هنرستان | پودمان 5: فناوری‌های نوین

سوالات امتحان پودمانی دانش فنی پایه شبکه و نرم افزار رایانه دهم هنرستان | پودمان…

امتحان دانش فنی پایه دهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه هنرستان زینب کبری | فصل 3

امتحان دانش فنی پایه دهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه هنرستان زینب کبری | فصل 3

آزمون پودمانی دانش فنی پایه دهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه | پودمان 3: حل مسئله (تبدیل مبناها)

آزمون پودمانی دانش فنی پایه دهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه | پودمان 3: حل مسئله…

مجموعه سوالات امتحان فصل به فصل دانش فنی پایه دهم رشته شبکه و نرم افزار | پودمان 1 تا 5

مجموعه سوالات امتحان فصل به فصل دانش فنی پایه دهم رشته شبکه و نرم افزار | پودمان…

آزمون پودمانی دانش فنی پایه دهم هنرستان پویندگان | فصل 1: کلیات

آزمون پودمانی دانش فنی پایه دهم هنرستان پویندگان | فصل 1: کلیات

مجموعه آزمون های پودمانی دانش فنی پایه رشته شبکه و نرم افزار رایانه دهم | پودمان 1 تا 5

مجموعه آزمون های پودمانی دانش فنی پایه رشته شبکه و نرم افزار رایانه دهم | پودمان…

تجزیه و تحلیل شغل چیست و چگونه انجام می‌شود؟

تجزیه و تحلیل شغل چیست؟ خروجی تجزیه و تحلیل شغل چه باید باشد؟

تقریباً در تمام فهرست‌های وظایف مدیر منابع انسانی چشم‌تان به عبارت تجزیه و تحلیل شغل یا Job Analysis می‌خورد.

در این درس می‌خواهیم مفهوم تجزیه و تحلیل شغل را توضیح دهیم و بگوییم که این کار چه فایده‌ای دارد. البته قصد نداریم وارد جزئیات شویم و درباره‌ی روش های تجزیه و تحلیل شغل حرف بزنیم و یا به مراحل تجزیه و تحلیل شغل بپردازیم. روش‌ها و تکنیک‌های این کار بحث گسترده‌ای را می‌طلبد و باید در قالب درس‌های مستقل شرح داده شود.

بنابراین فعلاً هدف‌مان صرفاً آشنایی با اصطلاح «تجزیه و تحلیل شغل» است و از تعریف تجزیه و تحلیل شغل فراتر نمی‌رویم.

در بخش پایانی این درس – که مهم‌ترین بخش درس هم محسوب می‌شود – توضیح خواهیم داد که تجزیه و تحلیل شغل در دنیای امروز چه چالش‌‌هایی دارد و آیا واقعاً چنین کاری را می‌توان برای یک کسب و کار کوچک و یا استارتاپ هم انجام داد؟ یا باید بپذیریم که تجزیه و تحلیل شغل صرفاً در سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ معنا پیدا می‌کند؟

آن‌چه در ادامه می‌خوانید:

ویژگی های شغلی در زمان استخدام همکار جدید

فرض کنید دوست‌تان که مدیرعامل یک شرکت بازرگانی است به شما می‌گوید که در جستجوی یک همکار جدید به عنوان مسئول دفتر و دستیار مدیرعامل است و از شما می‌خواهد که اگر کسی را می‌شناسید به او معرفی کنید.

احتمالاً از او خواهید پرسید: «او را برای چه نوع کارهایی می‌خواهی؟ فرد مورد نظر تو باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟»

در این‌جا بسته به این‌که دوست‌تان چقدر با مدیریت منابع انسانی آشنا باشد و تجربه‌های قبلی‌اش از همکاران پیشین چگونه بوده باشد، پاسخ‌های متفاوتی خواهید شنید. جملات زیر از جمله پاسخ‌هایی هستند که معمولاً در چنین شرایطی می‌شنویم:

همین که آدم باشد کافی است!

کار عجیبی نمی‌خواهیم: وظایف عمومی یک مسئول دفتر؛ همین تجزیه و تحلیل فنی گزینه ها کارهایی که همه انجام می‌دهند.

کسی شبیه مسئول دفتر خودتان.

حجم کار ما زیاد و سنگین است. کسی که از عهده‌ی این حجم بر بیاید.

بعید هم نیست که دوست‌تان با جستجو در اینترنت، فهرستی از ویژگی‌های یک مسئول دفتر خوب را پیدا کرده و به شما نشان دهد. شاید او هنگام نشان دادن فهرست چنین حرف‌هایی هم بزند: «به نظرم این فهرست خوب است؛ حالا اگر همه‌اش نشد، نصفش هم باشد عالی است.» [و شما در این میان می‌مانید که دقیقاً کدام نصف را می‌گوید.]

این نوع بحث‌ها الزاماً در سطح مدیران کم‌تجربه و کم‌سواد در سازمان‌های ضعیف و کوچک روی نمی‌دهد. بلکه کاملاً ممکن است که چنین حرف‌هایی را در گفتگوهای جدی میان مدیران ارشد شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ بشنوید.

البته باید بپذیریم که با وجود فراوانی افراد کارجو، دسترسی به انسان‌های توانمند و شایسته در فضای کشور ما چندان هم ساده نیست و گاهی به همین علت، مدیران ترجیح می‌دهند فرایند جدی و حرفه‌ای جستجو و جذب را رها کرده و به شکلی غیررسمی‌ و خارج از چارچوب روش‌های متعارف مدیریت منابع انسانی، برای یافتن همکاران تازه تلاش کنند.

اما این نکته را هم باید مد نظر قرار دهیم که:

اگر در زمان انتخاب همراهان و همکاران جدید برای موقعیت‌های شغلی مختلف، دقت کافی به خرج ندهیم و فرایندهای علمی و راهکارهای تجربه‌شده را به کار نگیریم، در طول زمان دردسرها و هزینه‌های مادی و روانی بسیاری به ما تحمیل خواهد شد.

بنابراین حتی در شرایطی که بازار منابع انسانی کشور ضعیف است و به سختی می‌‌توان افراد توانمند و شایسته را برای موقعیت‌های شغلی یافت، هم‌چنان توجیه دارد که صبور باشیم و با صرف وقت و انرژی، فرایند جذب را تا حد امکان به شکل علمی و به دور از سلیقه‌‌ی فردی اجرا کنیم.

تجزیه و تحلیل شغل

پس از این مقدمه اکنون مفهوم تجزیه و تحلیل شغل را کمی دقیق‌تر توضیح داده و درس را ادامه می‌دهیم.

تجزیه و تحلیل شغل چیست؟

تجزیه و تحلیل شغل را می‌توان به دو شکل مختصر و مفصل تعریف کرد. ابتدا یک تعریف مختصر را مرور کنیم (+ | فصل نهم):

تجزیه و تحلیل شغل یک فرایند است که طی آن اطلاعات مربوط به یک کار:

می‌شود. برای تجزیه و تحلیل شغل رویکردهای مختلف و متنوعی وجود دارد که لزوماً شبیه یکدیگر نیستند.

اما اگر به دنبال تعریفی جامع‌تر با جزئیات بیشتر هستید، شاید توصیف زیر مناسب‌تر باشد (+/+):

تجزیه و تحلیل شغل از جنس گردآوری اطلاعات است. این اطلاعات می‌تواند به حوزه‌های زیر مربوط باشد:

 • رفتارهای مرتبط با هر شغل (مثلاً فعالیت‌های هر شغل و فرایندهای کاری مرتبط با آن)
 • ویژگی‌های انتزاعی‌تر و درونی‌تر هر شغل (مانند تصمیم‌گیری‌ها، شیوه‌ی نظارت در آن شغل و نیز اطلاعاتی که باید توسط فرد شاغل در آن شغل پردازش شود)
 • کاربرد ابزارها، مواد و ماشین‌آلات در آن شغل (فرد شاغل با چه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهایی سر و کار دارد؟)
 • روش‌های ارزیابی عملکرد در آن شغل (خروجی آن شغل را چگونه اندازه می‌گیرند؟ خطاها را چطور؟)
 • فضای پیرامونی شغل (شرایط محیط کار، خطرها، همکاران، سیستم‌های پرداخت و جبران خدمت)
 • ویژگی‌های فردی مورد نیاز برای آن شغل (مهارت‌ها، توانایی‌های فیزیکی، صفات شخصیتی و …)

اگر تعریف‌های بالا کمی برای شما پیچیده هستند یا ترجیح می‌دهید توضیحی ساده‌تر و شاید کاربردی‌تر از تجزیه و تحلیل شغل در ذهن‌تان بماند، می‌توانید تعریف زیر را به خاطر بسپارید. البته این تعریف با وجود جذاب و ساده بودن، نقص‌هایی هم دارد که در ادامه‌ی درس متوجه آن‌ها خواهید شد (+):

دسترسی کامل به مجموعه درس‌های آموزش مدیریت منابع انسانی برای اعضای ویژه متمم در نظر گرفته شده است.

تعداد درس‌ها: ۲۰ عدد

دانشجویان این درس: ۲۲۵۸ نفر

تمرین‌های ثبت‌شده: ۷۲۰ مورد

با عضویت ویژه‌ی متمم علاوه بر دسترسی به درس‌های منابع انسانی به مباحث متنوع دیگری نیز دسترسی خواهید داشت که می‌توانید فهرست آنها را در اینجا ببینید:

شاید برایتان جالب باشد که بررسی‌های ما نشان داده در میان دوستان متممی، کسانی که به رفتار سازمانی علاقه‌مند بود‌ه‌اند، برای مطالعه‌ی درس‌های زیر هم وقت گذاشته‌اند:

دوره MBA (مطالعه‌ی منظم همه‌ی درس‌ها)

اگر با فضای متمم آشنا نیستید و دوست دارید درباره‌ی متمم بیشتر بدانید، می‌توانید نظرات دوستان متممی را درباره‌ی متمم بخوانید و ببینید متمم برایتان مناسب است یا نه. این افراد کسانی هستند که برای مدت طولانی با متمم همراه بوده و آن را به خوبی می‌شناسند:

کاربرد تجزیه و تحلیل شغل در برنامه ریزی توسعه فردی

ممکن است در نگاه اول فکر کنید که تجزیه و تحلیل شغل فقط برای سازمان‌های بزرگ مفید است. سازمان‌ها و مجموعه‌هایی که یک ساختار رسمی و چارت سازمانی بزرگ دارند و چند نفر در واحد مدیریت منابع انسانی آن‌ها کار می‌کنند.

اما تجزیه و تحلیل شغل کاربرد دیگری هم دارد: برنامه ریزی برای توسعه فردی.

فرض کنید شما می‌خواهید بعداً به تحلیل‌گر کسب و کار تبدیل شوید. یا قصد دارید در زمینه‌ی دیجیتال مارکتینگ فعالیت کنید. قاعدتاً مهم‌ترین سوالی که برایتان مطرح می‌شود این است که شرکت‌ها و کارفرماها از من به عنوان تحلیل‌گر کسب و کار یا مثلاً دیجیتال مارکتر چه انتظاراتی خواهند داشت؟

یکی از بهترین منابعی که می‌توانید به آن‌ها مراجعه کنید، گزارش‌های تجزیه و تحلیل شغلی است. بسیاری از این گزارش‌ها را می‌توان در اینترنت یافت و مطالعه تجزیه و تحلیل فنی گزینه ها کرد.

پس اگر در حال برنامه‌ریزی برای مسیر شغلی خود هستید و می‌خواهید در سال‌های پیش رو به جایگاهی بالاتر در حرفه‌ی فعلی یا یک شغل کاملاً متفاوت دست پیدا کنید، از اهمیت گزارش‌های تجزیه و تحلیل شغل غافل نشوید.

بدیهی است این گزارش‌ها هرگز به شکل کامل بر واقعیتِ پیش‌ِ روی شما منطبق نیستند. اما هر چه باشند، از این‌که در خلوت خود بنشینید و بخواهید حدس بزنید که چه تلاش‌ها و تمرین‌ها و مطالعه‌هایی می‌تواند شانس شما را برای موفقیت در آینده افزایش دهند بهتر است.

ضمن این‌که اگر شرح شغل و شرایط احراز یک شغل را بدانید، احتمالاً توانایی شما در متقاعد کردن مصاحبه‌کنندگان در جلسه مصاحبه شغلی نیز بیشتر خواهد شد.

روندهای جاری در بحث تجزیه و تحلیل شغل

می‌دانیم که بحث تجزیه و تحلیل شغل (تجزیه و تحلیل فنی گزینه ها نه لزوماً با همین عنوان، اما به همین منظور) قدمتی طولانی دارد. توضیح مارک ویلسون – خلاصه‌شده و با جمله‌بندی متمم -در این زمینه جالب است (+):

چند پرسش، و پاسخ آن‌ها

تجزیه و تحلیل شغل در سازمان بر عهده کیست؟

طبیعتاً در سازمان‌های بزرگ، دپارتمان منابع انسانی یا فردی که به عنوان کارشناس منابع انسانی فعالیت می‌کند مسئول تجزیه و تحلیل شغل خواهد بود. اما این فرایند به شکلی نیست که بشود آن را در داخل واحد منابع انسانی و پشت درهای بسته انجام داد. گزارش تجزیه و تحلیل شغل وقتی ارزشمند و قابل‌اتکاست که کارشناسان منابع انسانی بخش‌های دیگر سازمان را هم در تهیه و تدوین آن دخیل شوند.

ضمناً در بسیاری از کسب و کارها «مدیران عملیاتی» نقش اصلی را در تجزیه و تحلیل شغل ایفا می‌کنند. چون کمتر کسی به خوبی آن‌ها می‌داند که هر شغل چه فعالیت‌ها، وظایف و مسئولیت‌هایی را شامل می‌شود.

چه منبعی برای آشنایی با تجزیه و تحلیل مشاغل خوب است؟

طبیعتاً جستجو در گوگل و نیز بررسی سایت‌های کاریابی می‌تواند در این زمینه الهام‌بخش باشد. اما پیشنهاد ما این است که حتماً به سایت O*Net هم سر بزنید و چارچوب پیشنهاد شده در آن را هم بررسی کنید. ما در متمم این سایت را در قالب یک مطلب جداگانه معرفی کرده‌ایم (سایت O*Net | شبکه اطلاعات مشاغل).

شرح شغل و شرایط احراز شغل دو اصطلاح کلیدی این درس بودند و بارها تکرار شدند. پیشنهاد ما این است که حتماً‌ درس‌های مربوط آن‌ها را هم در کنار درس حاضر بخوانید:

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری مدیریت منابع انسانی به شما پیشنهاد می‌کند:

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا